Tananyagszerkesztő release 2022/4.

 1. LS-10826 Konkurens feladatok szerkesztéséhez kapcsolódó finomítások nxExercisesban

A feladatbank felületen a “Konkurens feladatok azonosítói” mezőhöz kapcsolódóan elkészült két ellenőrzés: már nem lehet 255 karakternél hosszabb azonosítókat megadni és nem lehet az adott feladat azonosítóját sem megadni konkures feladat azonosítójaként. Emellett elkészült két kiegészítés is, a mezőnek lett súgója, és, ha az azonosítók fölé visszük az egeret, akkor egy tooltipben megjelenik a teljes azonosító

 1. LS-10812 Fill In Select válasz helyességének mutatása nxPreviewban

Fill in select típusú feladat esetén lehetőség van a szerkesztőben előnézetben a teszt kitöltése során a válasz helyesség megjelenítésére, amennyiben ez a teszt beállításai között be van állítva. A gomb megnyomása után a beviteli mező, zölden vagy pirosan színeződik el – annak megfelelően, hogy a megadott válasz helyes-e. A válasz helyesség megjelenítése után a válasz már nem szerkeszthető, csak a következő feladatra vagy a teszt befejezésére lehet továbblépni.

 1. LS-10811 Fill In Select megjelenítése nxPreviewban

A Feladatbankba importált “Fill in select” típusú feladatokat meg lehet jeleníteni a szerkesztői előnézetben a teszt lejátszása során, így ellenőrizni lehet, hogy a tesztekben szereplő ilyen típusú feladat megjelenik-e, illetve megfelelően jelenik-e meg. (A feladatok importálása a LS-10050 issue leírása szerint történik.)

A feladathoz tartozó kép vagy médiaelem megjelenik, a feladat szövegében megjelennek a legördíthető mezők, amelyekben a felhasználó kiválaszthatja a kívánt értéket. Ezek értékkészletei megegyeznek azokkal amelyeket a szerkesztő megadott hozzájuk, azzal, hogy a listában van egy üres elem is, amely kiválasztható.

A legördíthető mezőkben a listában a “Válaszok véletlen sorrendben” teszt tulajdonságtól függetlenül mindig az importáláskor meghatározott sorrendben jelennek meg az értékek.

Ha a felhasználó minden elemnél üres elemet választ ki, és a “Következő feladat”-ra kattint, akkor a feladatot “átlépte”, azaz átlépett feladatnak minősül ez a feladat. Ha legalább egy mezőben választott értéket, akkor a feladat kitöltöttnek számít és nem átlépettnek.

Ha a felhasználó megnyomja a “Helyes válaszok mutatása” vagy “Válasz helyesség mutatása” gombot – amennyiben a teszt beállítsa alapján ezek megjelennek -, akkor nem tudja változtatni a kiválasztott értéket.

A feladat kiértékelése:

 • Ha az összes mezőben helyes értéket választott ki, akkor a megoldás helyes.
 • Ha az összes mezőben helytelen értéket választott ki, akkor a megoldás helytelen.

Teszt kiértékelése (előnézetben):

 • Amennyiben a teszt utolsó kérdése “Fill In Select” típusú feladat, és a megadott válasz helyes, akkor “sikeres teszt vége esemény (trigger)” generálódik.
 • Amikor a teszt utolsó kérdése “Fill in Select” típusú feladat és a megadott válasz helytelen, akkor “sikertelen teszt vége esemény (trigger)” generálódik.
 1. LS-10511 Feladat típusának állítása a feladatbankban szerkesztéskor

A feladatbank felületen, ha megnyitunk egy feladatot szerkesztésre, már módosítható a feladat típusa is. A feladatok alaptulajdonságait nem érinti a típus módosítás, csak a feladat szövegére és a válaszokra van hatással. A típus módosítás szabályai az alábbiak:

Ha single choice típusú feladatot állítunk:

 • multi choice típusúra, akkor megmarad a feladat szövege és a válaszok szövege is, de mindegyik válasz helytelennek lesz jelölve,
 • sequencing típusúra, akkor megmarad a feladat szövege és a válaszok szövege is,
 • fill in vagy fill in number típusúra, akkor a feladat szövege törlődik, a helyére bekerül 2db “{_}” jelölés, és létrejön 2db üres válasz,
 • pair típusúra, akkor megmarad a feladat szövege, a meglévő válaszok törlődnek, bekerül két üres pár,
 • group típusúra, akkor megmarad a feladat szövege, a meglévő válaszok törlődnek, bekerül két üres csoport.

Ha multi choice típusú feladatot állítunk:

 • single choice típusúra, akkor megmarad a feladat szövege és a válaszok szövege is, de mindegyik válasz helytelennek lesz jelölve,
 • sequencing típusúra, akkor megmarad a feladat szövege és a válaszok szövege is,
 • fill in vagy fill in number típusúra, akkor a feladat szövege törlődik, a helyére bekerül 2db “{_}” jelölés, és létrejön 2db üres válasz,
 • pair típusúra, akkor megmarad a feladat szövege, a meglévő válaszok törlődnek, bekerül két üres pár,
 • group típusúra, akkor megmarad a feladat szövege, a meglévő válaszok törlődnek, bekerül két üres csoport.

Ha sequencing típusú feladatot állítunk:

 • single choice vagy multi choice típusúra, akkor megmarad a feladat szövege és a válaszok szövege is, de mindegyik válasz helytelennek lesz jelölve,
 • fill in vagy fill in number típusúra, akkor a feladat szövege törlődik, a helyére bekerül 2db “{_}” jelölés, és létrejön 2db üres válasz,
 • pair típusúra, akkor megmarad a feladat szövege, a meglévő válaszok törlődnek, bekerül két üres pár,
 • group típusúra, akkor megmarad a feladat szövege, a meglévő válaszok törlődnek, bekerül két üres csoport.

Ha fill in vagy fill in number típusú feladatot állítunk:

 • single choice vagy multi choice típusúra, akkor megmarad a feladat szövege, benne a  “{_}” jelölések is, a meglévő válaszok törlődnek, bekerül két üres válasz, és mindegyik helytelennek lesz jelölve,
 • sequencing típusúra, akkor megmarad a feladat szövege, benne a  “{_}” jelölések is,  a meglévő válaszok törlődnek, bekerül két üres válasz,
 • fill in vagy fill in number típusúra, akkor a feladat szövege megmarad változatlanul, a meglévő válaszok törlődnek, bekerül annyi üres válasz, ahány kitöltendő mező szerepel a feladat szövegében,
 • pair típusúra, akkor megmarad a feladat szövege, benne a  “{_}” jelölések is, a meglévő válaszok törlődnek, bekerül két üres pár,
 • group típusúra, akkor megmarad a feladat szövege, benne a  “{_}” jelölések is, a meglévő válaszok törlődnek, bekerül két üres csoport.

Ha pair vagy group típusú feladatot állítunk:

 • single choice vagy multi choice típusúra, akkor megmarad a feladat szövege, a meglévő válaszok törlődnek, bekerül két üres válasz, és mindegyik helytelennek lesz jelölve,
 • sequencing típusúra, akkor megmarad a feladat szövege, a meglévő válaszok törlődnek, bekerül két üres válasz,
 • fill in vagy fill in number típusúra, akkor a feladat szövege törlődik, a helyére bekerül 2db “{_}” jelölés, és létrejön 2db üres válasz,
 • pair vagy group típusúra, akkor megmarad a feladat szövege, a meglévő válaszok törlődnek, bekerül két üres csoport/pár.

ISMERT HIBA: A fill in number feladatok fill in típusúra átállítása nem minden esetben sikerül. A hiba javítása várhatóan a következő releaseben érkezik.

 1. LS-8437 Minden feladattípus esetén válaszok számának megjelenítése  feladatbank felületen

A feladatbank felületen, ha egy feladatot megnyitunk szerkesztésre, akkor a “Válaszok” oszlopban az oszlop címe mögé kiíródik, hogy az adott feladatnak hány válasza van. A válaszok száma single choice és multi choice típusú feladatok esetén a válaszok számát jelenti, sequencing típusú feladatok esetén a sorbarendezendő elemek számát, fill in és fill in number típusú feladatok esetén a kitöltendő mezők számát, párosítás típusú feladatok esetén a párok számát és csoportosítás típusú feladatok esetén a csoportok számát jelenti. A kiírás frissül szerkesztés közben, ha új választ adunk a feladathoz vagy választ törlünk.

 1. LS-8271 DEV – Összetett feladatok importjának megvalósítása egy új importtáblában

Az összetett feladatok importálását egy új feladatbank import táblázattal lehet elvégezni.

Ezzel lehetővé válik, hogy a tesztekben olyan feladatokat lehessen szerepeltetni, amik több alfeladatból állnak, és ezek az alfeladatok együtt jelennek meg és együtt, egy csomagban értékelhetőek ki.

Az alfeladatokat az eddigi, nem összetett feladatok importálására szolgáló táblázatban kell a rendszerbe feltölteni, és az összetett feladatok import táblázatában ezekre a már importált feladatokra történő hivatkozással lehet az összetett feladatokat összeállítani.

A “nx_Composite_V1” verziójú táblázat importálása szükséges, pl. Összetett_feladatok_matematika_nx_Composite_V1.xlsx.

A táblázatban a következő fejlécű oszlopok szerepelnek ebben a sorrendben:

id, parent_id, row_type, description, language, score, score_weight, question_label, file_name, validity_start, validity_end, glossary_id, media_width

(question_label oszlop (“_1” nélkül) szerepel)

Validációs szabályok:

 • A “row_type=subexercise” sor esetén az “id” mező üres kell, hogy legyen.
 • A “row_type=subexercise” “description” mezőjében egy, a már rendszerbe importált egyszerű feladat (valid) external id-ja szerepeljen.
 • A “row_type=composite_exercise” sor ID értékére összesen max. 20 db “row_type=section” vagy “row_type=subexercise” sor hivatkozhat, mint parent ID.
 • A “row_type=composite_exercise” sor ID értékére min. 1 db “row_type=subexercise” sor hivatkozzon, mint parent ID.
 • A táblázatban max. 1 db média elem hivatkozzon egy “row_type=composite_exercise” sor ID értékére, mint parent ID.
 • A táblázatban max. 1 db média elem hivatkozzon egy “row_type=section” sor ID értékére, mint parent ID.
 • Egy összetett feladatnál az utolsó sor “row_type” értéke “subexercise” legyen.
 • A “row_type=subexercise” sorban a “score_weight” értéke egy vagy annál nagyobb, pozitív, egész szám.
 • Csak “row_type” = “subexercise“ esetén tartalmazzon értéket a “score_weight” mező, más esetben üres legyen.
 • A táblázatban, a “row_type=subexercise” “description” mezőjében csak olyan feladat external id-ja szerepeljen, ami ugyanennek az összetett feladatnak egy másik alfeladatánál még nem szerepelt.

Az import az eddigi importáló felületen történik az nxOrganizer felületén egy projektben állva a Műveletekben a “Feladatok importálása” menüpontban. Az importálás sikerességéről, esetleges hibáiról e-mail értesítést kap a felhasználó.

Ha egy összetett feladatnak az id oszlop értéke megegyezik egy korábban importált összetett feladat id értékével, akkor az összetett feladat és annak minden adata, és a hozzá tartozó sorok az adatbázisban az új import során megadott adatokkal helyettesítődnek (eredeti adatok törölve, újak felírva helyettük).

 1. LS-8275 DEV – Összetett feladatok tesztekhez rendelése a teszttulajdonságok panelen

A rendszerbe importált összetett feladatokat tesztekhez lehet rendelni az alábbiak szerint. Ezzel lehetővé válik, hogy a tesztekben olyan feladatokat lehessen szerepeltetni, amik több alfeladatból állnak, és ezek az alfeladatok együtt jelennek meg és együtt, egy csomagban értékelhetőek ki.

Az nxEditorban az oldal szerkesztésénél egy tesztmező teszttulajdonságok panelén állva látható egy új feladatcsoport tulajdonság: Feladatok jellege.

Ezzel a tulajdonsággal szabályozható, hogy az adott feladatcsoportba egyszerű (“Csak egyszerű feladatok”), összetett (“Csak összetett feladatok”) vagy mindkét fajta (“Egyszerű és összetett feladatok”) feladat kerüljön. Tehát a feladatcsoportokban beállított szűréseknek megfelelően, valamint ezt az újabb szűrést figyelembe véve kerülnek be feladatok a tesztbe. 

Amennyiben a “Feladatcsoport frissítése” gombra kattintunk, a beállított értéknek megfelelően frissül a feladatcsoportban lévő feladatok számossága.

Amennyiben a “Összpontszám frissítése” gombra kattintunk, a beállított értéknek megfelelően frissül az “Elérhető pontszám” értéknél a feladatok pontszámainak összege.

Amennyiben a teszt Vizsga típusú teszt, akkor a mező értéke automatikusan “Csak egyszerű feladatok” érték lehet. Amennyiben más teszt típusról átállítjuk vizsga típusúra a tesztet, akkor minden feladatcsoportban átvált az érték “Csak egyszerű feladatok” értékre. Ekkor erre egy felugró ablak figyelmeztet:

Amennyiben a teszt nem Vizsga típusú teszt, akkor a mezőben az alapértelmezett érték jelenik meg – “Csak egyszerű feladatok” -, és értéke tetszőlegesen módosítható.

Ha egy korábban, e fejlesztés előtt létrehozott feladatcsoport tulajdonságait nyitja meg a felhasználó, akkor amikor betöltődnek a feladatcsoport adatai a felületre, akkor az alapértelmezett érték: “Csak egyszerű feladatok” lesz beállítva.

 1. LS-8267 Csoportba sorolás feladattípus szerkesztése az nxExercisesban

A feladatbank felületen már szerkeszthetőek a csoportba sorolás (Group) típusú feladatok is. Egy feladat részleteit betöltve annyi “válasz” jelenik meg, ahány csoport szerepel a feladatban, és a “válaszon” belül jelennek meg a csoportosítandó elemek.

A “Feladat részletei” részben szerkeszthető a feladat szövege, a hozzá tartozó instrukció, magyarázat jó válasz esetén, magyarázat rossz válasz esetén, súgó szövegek.

A válaszok szerkesztése során egy csoporton belül minimum 1, maximum 20 csoportosítandó elem adható meg, és a felvett elemek kitöltése kötelező. Az elemekhez külön-külön egy-egy média elem tölthető fel, a média elemekhez meghatározható maximális szélesség és adható alt-text is. Új csoportosítandó elemet az “Elem hozzáadása” gombbal lehet, csoportosítandó elem törtléséhez pedig a “kuka” ikonra kell kattintani. A csoportosítandó elemek csoporton belül előbbre vagy hátrébb mozgathatóak a fel-le nyilak segítségével.

Új csoport adható a feladathoz a “Csoport hozzáadása” gombbal, csoport törléséhez pedig az adott csoportnál található “kuka” ikonra kell kattintani. Egy csoportba sorolás feladatban minimum 2, maximum 10 csoport szerepelhet, több hozzáadására nincs lehetőség, és minimum 2 csoportnak kell lennie ahhoz, hogy a feladat elmenthető legyen. A csoportok sorrendje nem változtatható.

A “Tulajdonságok” oszlopban szereplő elemek ugyanúgy szerkeszthetőek, mint a többi feladattípus esetén, az eddig meghatározott validációk érvényesek rájuk.

 1. LS-8187 Tesztzáró Összegző a beállított megtekintési időkeret szerint legyen látható Exercise Engine és Exam Engine által vezérelt tesztekben

Már vizsga típusú tesztekhez is be lehet állítani az “Összegző megtekintési időkeret” teszttulajdonságot, aminek, ha van megadva 0-nál nagyobb, akkor a vizsga típusú teszteknél is annyi ideg tekinthető meg a tesztkitöltés végén megjelenő összegző, amennyi idő a szerkesztéskor beállításra kerül, így a megtekintés időtartamát korlátozni lehet.

A beállítható, másodpercben értendő lehetséges értékek: 1-1800. Ha nincs megadva megjelenítési idő vagy 0 (nulla) érték van megadva, az összegző megjelenítése nincs korlátozva. (Előnézetben a funkció nem érvényesül.)

Amennyiben egy teszt kitöltése során, ahol az összegző megjelenik, és van megadott időkeret a megtekintésére, a tanuló a teszt utolsó feladata után a “Teszt befejezése” gombra kattint, az “Összegző bezárás” gomb fixen az összegző tartalmi része alatt vagy annak alján jelenik meg, és mindig látható marad (ha nincs akkora tartalom, akkor a tartalmi rész alatt, és, ha több a tartalom, mint egy képernyőnyi, akkor fixen az összegző keretének alján).

Ezen a gombon egy számláló mutatja mennyi ideig lehet az összegzőt megtekinteni (perc:másodperc formátumban), és a számláló elkezd a szerkesztőben beállított idő értéktől visszafelé számolni másodpercenként.

Amikor az időkeret lejár, akkor a rendszer az összegzőt bezárja, és gyakorló és eredményszerző teszt esetén a tanuló a “Teszt véget ért” feliratot látja (ha van még lehetősége, akkor az újrakitöltés gombot is), és lefutnak a “Teszt befejeződése”, “Sikeres teszt vége”, “Sikertelen teszt vége” triggerre (eseményre) kötött interakciók, vizsga teszte esetén a teszt beállítaásainak megfelelően a teszt vége oldalon marad vagy automatikusan visszajut a tanulmányi rendszerbe.

A tanulónak lehetősége van az összegzőt az idő ejárta előtt is bezárni, az “Összefoglaló bezárása” vagy az összegző jobb felső sarkában található “X” gombra kattintva.

Ha az összegző időkeret érték nincs kitöltve vagy nulla, akkor amikor a tanuló a teszt utolsó feladata után a “Teszt befejezése” gombra kattint, akkor az Összegző korlátlan ideig megtekinthető, és az eddigi módon, visszaszámlálás nélkül jelenik meg a gomb.

Akadálymentesítés funkciók:

Amennyiben egy teszt kitöltése során, ahol az összegző megjelenik, és van megadott időkeret, és a tanuló felolvasó szoftver segítségével tanul, és amikor a tanuló a teszt utolsó feladata után a “Teszt befejezése” gombra kattint, akkor az összegző megnyílik, és az “Összegző” felirat felolvasása után a rendszer felolvassa az összegző időkeret “alt-text” szöveget, és utána elmondja mennyi a szerkesztőben beállított teljes időkeret perc:másodperc formátumban, majd utána halad tovább az elemeken a megszokott sorrendben, és az “Összegző bezárása” gombhoz érve a felolvassa a gomb nevét úgy, hogy nem olvassa fel (átlépi) az éppen aktuálisan benne lévő időtartamot perc:másodperc formátumban.

Ha 30 másodpercnél nagyobb érték van megadva időkeretnek, akkor amikor az összegző időkeretből már csak 30 másodperc van hátra, akkor a felolvasó szoftver felolvassa, hogy az összegző 30 másodperc múlva bezárul.

Ha 30 másodperc vagy annál kisebb érték van megadva időkeretnek, akkor amikor az összegző időkeretből már csak 30 másodperc van hátra, akkor a felolvasó szoftver NEM felolvassa, hogy az összegző 30 másodperc múlva bezárul (az összegző megnyitáskor a szerkesztőben beállított teljes időkeretet felolvasta).

Amikor az összegző időkeret lejárt, akkor a felolvasó szoftver felolvassa (5 másodperccel előbb elkezdi felolvasni), hogy az összegző időkeret lejárt, és az összegző bezárul, és utána a rendszer bezárja az összegzőt, és a tanuló a “Teszt vége” képernyőre érkezik.

Hibajavítások

 1. LS-10623 Új címke felvételekor nem jelenik meg a lenyíló lista a feladatbank felületen

A feladatbank felületen egy feladat szerkesztése közben, ha a feladathoz címkét szerettünk volna hozzáadni, és kikattintottunk a “kapszulából”, akkor a találati lista nem mindig jelent meg. A hiba javítva lett.

 1. LS-10592 nxEditor, nxPreview –  Súgó szövegdoboza üresen nyílik le

Amennyiben legalább háromszor kattintottunk a Súgó csukott szövegdobozára nxEditorban vagy előnézetben, akkor lenyílt a szövegdoboz, de üresen, nem jelenik meg a benne elhelyezett szöveg.

A hiba javításra került.

 1. LS-10470 Feladatbank felületen feladat szerkesztésnél egyes mezők neve nem látszik

A feladatbank felületen a “Kép Alternatív Szövege” (kérdésnél és válasznál is), az “Instrukció szövege”, a  “Jó válasz esetén megjelenő magyarázat”, a “Rossz válasz esetén megjelenő magyarázat” és a “Súgó szövege” mezőkhöz nem tartozott címke, ha a mezőknek volt érték adva, nem lehetett tudni, melyik mező az. A hiba javítva lett, a címkék bekerültek.

 1. LS-10207 Nyelvesítés – LS-10196

A feladatbank felületen, ha nem megfelelő formátumú a feltölteni kívánt médiaelem, akkor a hibaüzenet nem nyelvesítve jelent meg. A nyelvesítés megtörtént.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *