E-learning modul release 2022/5.

Funkciók

  1. LS-8262 FE – Összetett feladatok lejátszása nxPlayerben Exercise Engine által vezérelt tesztekben

Az összetett feladatok egy olyan feladattípus, amely több részfeladat összefűzéséből áll össze. Ennek a feladatnak a keretében elkészült a tananyaglejátszás alkalmazásban az összetett feladat megjelenése, kiértékelése (részpontszámokkal is), helyes válaszok és válaszok helyességének mutatása, a feladat átlépése funkció.

  1. LS-10873 Korábbi tesztkitöltéseknél ne mutassunk összegzőt, ha van megadva neki időkeret

Amennyiben a szerkesztés közben a Teszttulajdonságok panelen a tesztösszegző megtekintésére időkeretet állítottak be, akkor a jövőben, ennek a fejlesztésnek a hatására, a tanulók a tananyaglejátszóban található pillangós menüre kattintva a Tesztkitöltések gomb alatt a kitöltött teszt összegzőjét nem tudják megtekinteni, hiszen ez időn túli megtekintésnek számítana.

  1. LS-11198 eLearning modul: Új, KATEX-hez jobban hasonlító betűtípus (Cambria_ELMS)

Ha a szerkesztés során a Cambira betűtípust használják valamely szöveg formázásához, akkor az tananyaglejátszás közben is ezzel a betűtípussal fog megjelenni.

  1. LS-11720 eLearning: ne üres összegző jelenjen meg a Korábbi tesztkitöltéseknél

Ezentúl a teszt végén található Összegzőben minden esetben megjelennek a tesztben szereplő feladatok és helyes válaszok, akkor is, ha a tanuló a teszt összes feladatát kitöltetlenül küldte be, akkor is, ha teszt első feladatánál szabálytalanul lépett ki a tesztből, és új belépés után a teszt újraindítását kéri.

  1. LS-11644 eLearning: eLearning: nxPlayerben még nem megjeleníthető feladatot (Fill in select) ne importáljon be az Exercise Engine

Olyan feladattípusok esetén, amelyek a tananyaglejátszóban még nincsenek implementálva, a tananyag publikálása sikertelen lesz. Ezzel megelőzzük a tananyaglejátszó várható összeomlását, amikor olyan feladattípussal találkozik, amelynek a megjelenítésére még nincs felkészítve.

Javítások

  1. LS-11552 eLearning: testsession-ben egy feladat csak egyszer szerepeljen

Előfordulhatott, hogy amikor a tanuló egy megszakított tesztet folytatását az addig meg nem válaszolt kérdésekkel kérte, és a feladatcsoportban több feladatot kellett megjeleníteni, mint ahány meg nem válaszolt kérdés maradt, akkor a rendszer a már megválaszolt kérdésekkel pótolta a hiányzó feladat darabszámot. Itt a rendszer nem tett különbséget az aktuális és a régebbi tesztkitöltés között, így előfordulhatott, hogy egy feladat kétszer jelent meg az adott teszt kitöltésen belül. Ezentúl ez nem fordulhat elő.

  1. LS-11452 Tananyag előrehaladás százalék probléma

A nagy oldalszámú tananyagoknál (több, mint 150 oldal) előfordulhatott, hogy a kurzusszervező rendszer (LMS) és a tananyaglejátszó (nxPlayer) kerekítési metódusa között különbségek miatt a tananyag előrehaladásban apró százalékos különbség mutatkozott az LMS és a tananyaglejátszó felületén. A kerekítési algoritmust összegyeztettük.

  1. LS-11735 nxPlayer – hibabejelentés #179 – Olyan tesztben, ahol nincs bekapcsolva a részpontszámok számítása, multiChoice feladatoknál a helytelen választ is helyesnek érzékeli a rendszer

A jelenséget javítottuk. A részpontszám beállítás nélkül is jól értékeli ki a rendszer a többszörös választás feladattípus válaszait.

  1. LS-11507 nxPlayer – hibajelentés #174 – görgetés helye továbbadódik az új oldalakra

Előfordulhatott olyan tananyagoldal szerkezet, amely azt eredményezte, hogy tananyagoldal váltás esetén az oldal görgetője nem állt alapállapotba, és az új oldalra lépéskor az oldal nem az oldal tetején, hanem az oldal közbe volt már navigálva. Ez javításra kerül. Ezentúl az oldal navigálások során az új oldal mindig az oldal tetjére navigált állapotban fog megjelenni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *