Tananyagszerkesztő release 2022/5.

Funkciók

 1. LS-10797 Médiaelemek megtekintése teljes képernyős nézetben a feladatbank felületen

A feladatbank felületen, ha egy feladatot megnyitunk megtekintésre, akkor a média elemre kattintva azok meg tudnak jelenni teljes képernyős nézetben. Ebben a nézetben a fájl neve a média elem fölött olvasható, ha a név hosszabb, mint ami kifér, akkor tooltipben olvasható a fájl teljes neve. A videót teljes képernyős nézetben le is lehet játszani.

Ebből a nézetből az “x”-re vagy a média elem mellé bárhová kattintva vissza lehet térni a feladat megtekintési nézetébe.

 1. LS-11229 hint, explanation_correct_answer, explanation_wrong_answer mezők esetén 1000 helyett 4000 maximális karakter szám a feladatbank felületen

A feladatbank felületen már 1000 karakter helyett 4000 karakter adható meg a “Súgó”, “Jó válasz esetén megjelenő magyarázat” és “Rossz válasz esetén megjelenő magyarázat” mezőkben. 

 1. LS-10955 Fill in select típusú feladatok megjelenítése a Feladatbank felületen

A feladatbank felületen már megjeleníthetőek a beimportált fill in select, azaz listából választás típusú feladatok is. Ha megtekintésre megnyitunk egy ilyen feladatot, akkor a válaszok úgy jelennek meg, hogy választólistánként külön jelölve, egy választólistához tartozó lehetséges válaszok soronként, elsőként a helyes válasz, alatta a helytelen válasz(ok). A válaszok helyességét-helytelenségét a válasz előtt megjelenő ikon is jelzi.

 1. LS-10956 Fill in select típusú feladat szerkesztése a feladatbank felületen

A feladatbank felületen lehetőség van a listából választás (fill in select) típusú feladatok szerkesztésére is. A feladat alaptulajdonságai az eddigiek szerint szerkeszthetőek. A kérdés szövegében a “{_}” karaktersor jelöli a választólista helyét, mint a szókitöltő (fill in) feladatoknál. A “{_}” karaktersor hozzáadásával adható a szöveghez új választólista és a törlésével vehető el. A hozzáadott lista az utolsó lesz a választólisták között, a törlés pedig az utolsó választólistát törli ki. A kérdés szövege maximum 4000 karakter lehet.

Választólistánként egy jó és egy rossz válasznak kötelező megadni a szövegét, rossz válaszlehetőségből több is adható a listához, összesen 19 lehet egy listában. Egy válaszlehetőség szövege maximum 180 karakter lehet. A listák sorrendje módosítható a fel-le nyilak segítségével.

A kérdéshez kapcsolható média elem, a választólistákhoz nem.

Ha a feladat típusát szókitöltő, számérték megadása feladatokra vagy ilyen feladatokról módosítunk listából választás típusra, akkor a kérdés szövege és a benne szereplő “{_}” karakterek megmaradnak, valamint annyi lista, amennyi “{_}” szerepel. Bármilyen más típusról listából választás típusra konvertálva a a feladat 2 választólistával jön létre.

 1. LS-11220 Lehessen feladatokat keresni, szerkeszteni és létrehozni a feladatbank felületen projekt szintű szerkesztői szerepkörrel

A feladatbank felületen mostantól lehet szerkesztői szerepkörrel feladatokat keresni, megtekinteni, szerkeszteni is.

FONTOS! A feladatok létrehozása funkció még fejlesztés alatt van, így az nem elérhető a felületen, de, ha elkészül majd, akkor az is lehetséges lesz szerkesztői szerepkörrel.

 1. LS-11222 Fill in feladatoknál a válaszlehetőségek input mezőjében ne lehessen megadni pontosvesszőt

A feladatbank felületen a szókitöltő feladattípus válaszlehetőségeinél nem lehet megadni pontosvesszőt, annak érdekében, hogy ne lehessen véletlenül létrehozni új “elfogadott megoldás” mezőt.

 1. LS-8426 A feladat típusok szerepeljenek nyelvesítve a feladatbank felületeken

A feladatbank felületen mostantól nyelvesítve jelennek meg a feladattípusok is minden olyan helyen, ahol a típus szerepel. A típusok megfeleltetése az import táblázatban használt kifejezéseknek az alábbi:

 • singleChoice – egyszeres választás
 • multiChoice – többszörös választás
 • sequencing – sorbarendezés
 • fill_in – szókitöltő
 • fill_in_number – számérték megadása
 • pair – párosítás
 • group – csoportosítás
 • fill in select – listából választás
 1. LS-11223 Fill in és fill in number feladatokban a válaszok címkéjének módosítása

A feladatbank felületen a szókitöltő és a számérték megadása típusú feladatoknál a kitöltendő helyekhez megadható válaszoknál szerkesztési nézetben a válasz címke helyett a “kiegészítés helye” címke jelenik meg. Ez a címke most már megtekintési nézetben is megjelenik.  

 1. LS-11337 Paraméterezhető hibabejelentő e-mail cím beállítása a tananyagszerkesztőben 

A tananyagszerkesztőben egy publikáció létrehozása során lehetőség lesz beállítani, hogy tananyag lejátszáskor a “Hiba infó” funkció be legyen-e kapcsolva, és, ha be van kapcsolva, milyen e-mail cím jelenjen meg a formon, ahová lehet küldeni a bejelentést. A funkció ki-be kapcsolására egy check box szolgál, ha a check box üres (nincs pipa), akkor a funkció ikonja sem jelenik meg tananyag lejátszáskor a menüben. Ha a check boxban pipa van, akkor egy érvényes cím megadása kötelező. A funkciónál az alapértelmezett beállítás szerint a check box-ban van pipa az e-mail cím pedig a Nexius-os support e-mail cím. Ez a működés érvényesül például új publikációs ág első példányánál és a fejlesztés utáni első publikációknál is.

Ha a fejlesztés kikerülése után történik publikáció, akkor az azt követő publikáció létrehozásánál a felületen az előző publikáció során beállított értékek jelennek meg, ezzel is segítve a felhasználókat, hogy ne kelljen minden alkalommal beállítani az értékeket. Emellet természetesen lehetőség van publikációnként bármelyik tulajdonság értékét módosítani.

Ha a check box-ból a pipát kivesszük majd még utána visszatesszük (amíg ugyannak a publikációs példánynak a létrehozása közben vagyunk), akkor a megadott e-mail cím megőrződik.

Ha egy olyan publikációs példány után hozunk létre új publikációs példányt, ahol ki volt kapcsolva a funkció, akkor, ha bekapcsoljuk újra, az alapértelmezett, Nexius-os support e-mail cím töltődik be az e-mailhez, függetlenül attól, hogy esetleg volt-e megadva korábban másik cím az adott publikációs ágon.

A publikáció során a check box állapota és az e-mail cím mezőben megadott érték bekerülnek a publikációs csomagba.

Egy publikációs példány részletei közé is bekerült, hogy milyen e-mail címmel készült el a publikáció. Ha a funkció be volt kapcsolva, akkor a “Hibabejelentő e-mail cím” mezőben a publikációkor megadott e-mail cím olvasható, ha a funkció ki volt kapcsolva, akkor ennél a mezőnél “-” látható és a fejlesztés előtti publikációs példányoknál a “Nem elérhető” szöveg jelenik meg.

FONTOS! A fejlesztés most még csak a tananyagszerkesztőben készült el, így a tananyaglejátszás során még nem érvényesül. Ennek érdekében a publikációs felületen a check box-ban fixen pipa van, az e-mail cím a Nexius-os support cím, ami nem módosítható. Ha a lejátszás oldali részek elkészültek, akkor ez a funkció is teljesen használható lesz.

 1. LS-11350 Publikációkat tartalmazó külön tábla létrehozása a tananyagszerkesztőhöz kapcsolódó projekt adatbázisban

Az LMS-ben a jövőben lehetőség lesz majd tananyag cím és publikációs ág választása a kurzusobjelktumnál, hogy könnyebb legyen bekötni tananyagot kurzusba. Ennek a funkciónak a kiszolgálásához jött létre egy külön tábla a projekt adatbázisban, ahol az összes projekt összes publikációja szerepel, annak érdekében, hogy könnyebb legyen az adatokat az LMSnek kikeresni. A funkcióhoz nincs felület, csak az LMS fogja tudni elérni az adatokat.

A fejlesztés során a publikációs folyamat végére került az az új lépés, hogy az elkészült publikációk adatai bekerüljenek ide. Egy publikációs ághoz csak a legfrissebb publikációs példány adatai szerepelnek itt, mert a kurzus létrehozáskor csak arra van szükség.

 1. LS-11406 Elérhető publikációk tananyag címeinek listázása az LMS-nek (API) a kurzusszervezéshez

Az LMS-ben a jövőben lehetőség lesz majd tananyag cím és publikációs ág választása a kurzusobjektumnál, hogy könnyebb legyen bekötni tananyagot kurzusba. Az API azokat a tananyagcímeket adja át az LMS-nek, amikhez tartozik olyan publikáció, ami az adott kurzus objektum típusával megegyezik (vizsga vagy SCORM) és a kurzus objektumot éppen szerkesztő felhasználó szervezetei számára elérhető. Az azt jelenti, hogy, ha van olyan publikáció, aminek a típusa (vizsga vagy scorm) nem egyezik meg a kurzus objektummal vagy a felhasználó szervezete számára nem elérhető az az adott tananyag és így annak publikációi sem, az a tananyag cím nem fog megjelenni ebben a listában. A tananyag címek csak egyszer szerepelnek, függetlenül attól, hány publikálási ág tartozik hozzájuk, és mindig a legutolsó publikáció során aktuális címmel.

 1. LS-11407 Tananyaghoz elérhető publikációk listázása az LMS-nek(API)

Az előző pontban leírt API (Elérhető publikációk tananyag címeinek listázása az LMS-nek (API) a kurzusszervezéshez) kapcsán átadott tananyag cím listából egyet kiválasztva majd ez az API a hozzá tartozó és az adott kurzus objektumnak megfelelő típusú publikációs ágakat adja vissza a publikációs ágak címének sorrendjében. Így válik teljessé a kurzus objektumba a tananyag (tananyag) bekötése.

 1. LS-11408 Publikációs ág validáló API az LMSnek a kurzusszervező szerepkörhöz

Az LMS-ben a jövőben, amikor egy kurzusszervező publikálási ág azonosító (publish id) alapján köt be tananyagot kurzusba, akkor lesz egy ellenőrzés, hogy az adott felhasználó szervezete számára elérhető-e a bekötni kívánt azonosítóval rendelkező publikációs ág (tananyag), valamint, hogy a kurzus objektum típusa (vizsga vagy scorm) megegyezik-e a publikációs ág típusával.

 1. LS-11420 V5 importtábla validáció módosulások lekövetése a feladatbank felületen frontend oldalon

A V5 importtábla kapcsán felmerülő módosulások a feladatbank felületein is érvényesülnek. A feladatok pontszám értékénél a 0 már nem elfogadott érték, 1 a legkisebb beállítható pontszám. Egyszeres választás, többszörös választás és sorrendbe helyezés feladatok esetén minimum két válasznak kell tartoznia egy feladathoz, ha csak ennyi válasz szerepel, akkor a kuka ikonok a válaszlehetőségek mellett inaktívak.

 1. LS-11417 Validációs hiba esetén jelzés a felhasználónak a feladatbank felületen

A feladatbank felületen, ha valamelyik mező kapcsán hibát jelez a rendszer, akkor azzal segíti a felhasználót, hogy a hibás mezőhöz ugrik, így, ha az nincs esetleg éppen látható helyen, akkor is látszik, hogy a mentés azért nem sikerül, mert van egy hibásan kitöltött mező. A felület mindig a legelső/legfelső hibára viszi a fókuszt.

 1. LS-11402 Önálló vizsgáztatás beállítása a teszttulajdonságok panelen és az érték publikálása

A vizsgáztatás során a tanulóknak van lehetőségük vizsgabiztos nélkül, önállóan is vizsgázniuk.

Az nxEditorban a teszttulajdonságok panelen az “Önálló vizsgáztatás” tulajdonság megjelenik, “Igen”, “Nem” értékkészlettel, “Nem” alapértelmezett értékkel. Gyakorló vagy eredményszerző típusú teszt szerkesztésekor a mező inaktív állapotú, és az értéke “Nem”. Vizsga típusú teszt szerkesztésekor a mező aktív állapotú, tehát szerkeszthető. Amikor a felhasználó a teszt típusát vizsga típusról gyakorló vagy eredményszerző típusra átállítja, és a “Önálló vizsgáztatás” mező értéke “Igen”, akkor a mező inaktív állapotú, és az értéke átvált “Nem”-re.

Az új teszttulajdonság értéke publikáció esetén bekerül a publikációs csomagba. 

 1. LS-11202 Új, KATEX-hez jobban hasonlító betűtípus (Cambria_ELMS) – nxEditor

Az nxEditorban a szöveg mezőben a szöveg szerkesztésekor Egyedi formázás esetén a betűtípus ‘Old Standard TT’ mellett a “Cambria“ betűtípus is kiválasztható, valamint előnézetben lejátszáskor is ez a betűtípus jelenik meg ott, ahol ez lett kiválasztva. Ennek célja, hogy ez a betűtípus jobban hasonlít a KATEX-hez, így ahol szöveggel kívánjuk helyettesíteni a KATEX képletben megadható tartalmat, ott ez a betűtípus használható.

Amikor a Cambria betűtípust választjuk ki, akkor a betűmérete alapértelmezett 18 px lesz.

Amikor a kiválasztott betűtípus Cambria, majd átállítjuk valamely más betűtípus értékre, akkor a betűméret az azoknál alapértelmezett 14 px lesz.

 1. LS-11139 Összetett feladat kiértékelése és összegzőben megjelenítése nxPreview-ban

Az előnézetben az összegzőben meg lehet nézni az összetett feladatokat is, valamint ezek kiértékelése is működik, annak érdekében, hogy ellenőrizni lehessen, hogy a feladat helyesen jelenik meg, jól működik.

Előnézetben tesztkitöltés esetén, ha a tesztben szerepel összetett feladat, és még nem az utolsó alfeladatnál tart a szerkesztő, amikor meg ad választ az alfeladathoz, és a “Következő feladat” gombra kattint, akkor az adott alfeladatokhoz elmenti a választ a rendszer, és kiértékeli a választ, és betöltődik a következő alfeladatig az összetett feladat.

Ha ilyen esetben az utolsó alfeladatnál tart a szerkesztő, amikor a “Következő feladat” gombra kattint, akkor a rendszer az addig megadott válaszai alapján értékeli ki az összetett feladatot, (helyesség) és betöltődik a következő tesztfeladat.

Összetett feladat kiértékelése előnézetben:

Előnézetben összetett feladatot kitöltve a rendszer az adott feladatot 

 • akkor értékeli helyesen kitöltöttnek, ha az összes alfeladata helyesen lett kitöltve;
 • akkor értékeli helytelenül kitöltöttnek, ha az összes alfeladata helytelenül lett kitöltve;
 • akkor értékeli részben helyesen kitöltöttnek, ha az alfeladatok egy része helyesen, egy része helytelenül (helytelen, részben helyes vagy nem megválaszolt) lett kitöltve;

Teszt kiértékelése összetett feladat esetén előnézetben:

Előnézetben a teszt sikeressége az utolsó feladat sikerességén múlik. Amennyiben az utolsó feladat összetett feladat, akkor a teszt

 • akkor sikeres, ha az összes alfeladata helyesen lett kitöltve;
 • akkor sikertelen, ha nem az összes alfeladata lett helyesen kitöltve.

Összegző:

Az összegzőben az összetett feladatnál az összetett feladat szövege szerepel a csukott feladatnál, és a kérdés szövege mögött, a helyességet jelző ikon előtt megjelennek a pontszámok, úgy, hogy az elért pont helyett “-” van kiírva, formátum: “-”/ feladatra kapható maximális pont, (számokkal pl “-/5”), és a helyességet jelző ikon aszerint, hogy a rendszer az összetett feladatot milyen helyességűnek értékelte (helyes, helytelen, részben helyes).

Amikor az összetett feladat előtti nyílra kattintunk, akkor lenyílik az összetett feladat, és az összetett feladat szövege alatt, számozással megjelennek az alfeladatok kérdéseinek szövegei, és a kérdés szövege mögött, a helyességet jelző ikon előtt megjelennek alfeladatonként a pontszámok, úgy, hogy az elért pont helyett “-” van kiírva, formátum: “-”/ feladatra kapható maximális pont, (számokkal pl “-/5”). Ezen kívül megjelennek alfeladatonként a helyességet jelző ikonok aszerint, hogy a rendszer az alfeladatot milyen helyességűnek értékelte (helyes, helytelen), és nem jelennek meg a “section” típusú szövegek, sem a hozzájuk tartozó médiaelemek.

Amennyiben egy alfeladat előtti nyílra kattintunk, lenyílik az adott alfeladat, és megjelennek alatta az eddig működés szerint az alfeladat adatai: feladat leírása, média elem, helyes válaszok, kitöltéskor adott válasz, és nem jelenik meg az “elért pontszám”.

 1. LS-11127 Feladatok ID szerinti szűrésének kiegészítése az új tulajdonság figyelésével

Amikor a tesztet tartalmazó oldalt, és azon belül egy teszt tulajdonságait szerkesztjük, és az aktuális feladatcsoportnál a Feladatok jellege mezőben “csak egyszerű feladatok” vagy “csak összetett feladatok” értéket adunk meg, akkor a rendszer a feladatok ID szerinti feladatcsoporthoz rendelésénél a “Feladatok típusa” teszttulajdonságnál megadott értéknek nem megfelelő ID-kat is kigyűjti a “hibás” ID-k közé. Ezt annak érdekében, hogy tudjuk, ha nem jó “típusú” feladatot adtunk meg, és a felugró ablak hibaüzenetében is jelzi, hogy mi miatt van hiba.

A hiba tehát lehet:

 • nem a Feladatok jellege mezőnek megfelelő (nem összetett vagy nem egyszerű feladat);
 • érvénytelen azonosító;
 • mindkét típusú hiba előfordul.

Amikor a felhasználó a Vágólapra másolás gombot megnyomja, akkor a hibás ID-k a vágólapra másolódnak, csoportosítva a hiba jellegének megfelelően őket.

 1. LS-11125 Feladatbank importhoz új fajta warning kialakítása: sikeres import hibaüzenettel – label nem question sornál

Az import során az importot nem akadályozó, csak figyelmeztető hibák megjelenítése is lehetségessé vált a visszajlező e-mailben.

Az első ilyen figyelmeztető üzenet: Ha van question_label érték a sorban, és nem kérdés típusú a sor (rowtype nem ‘question’), akkor ez figyelmeztetésként jelenik meg az importról szóló e-mailben, mivel csak kérdés sornál értelmezett a question_label, és azt tárolja el a rendszer.

 1. LS-11097 V5 importtábla kialakítása

A v5 import tábla használatával lehetségessé vált médiaelem importálása a jó/rossz válasz magyarázathoz és a súgóhoz, illetve a feladatok egyedi tulajdonságait is lehet (majd) importálni. Ezt azáltal lehetséges, hogy a média elemek parent_id-n keresztül kapcsolódnak az említett elemekhez, új sorba kerülve.

A v5 import tábla egy példája a megfelelő oszlopokkal itt érhető el

Oszlopok sorrendje:

 • id
 • parent_id
 • row_type
 • instruction
 • description
 • language
 • question_type
 • right_answer
 • group
 • score
 • question_label
 • file_name
 • validity_start
 • validity_end
 • glossary_id
 • concurrent_exercise_ids
 • media_width

A következő oszlopok validációk nélkül, még nem kerülnek importálásra, hanem figyelmen kívül hagyjuk az importnál:

 • exercise_property_1
 • exercise_property_2
 • exercise_property_3
 • exercise_property_4

3 új row type (korábban oszlop):

 • explanation_correct_answer
 • explanation_wrong_answer
 • hint
 • Validáció
  • A row_type mező értékkészlete bővül, ezért az erre vonatkozó meglévő validáció is eszerint változik.

Az új row type-okhoz megadható oszlop értékek és validációi:

 • id
  • kötelező megadni
  • max. 255 karakter – amennyiben hosszabb, hibaüzenet, és nem importálja a feladatot.
  • id aláhúzást, kötőjelet, az angol abc kisbetűit és számokat tartalmazhat
 • parent_id
  • kötelező megadni
  • max. 255 karakter – amennyiben hosszabb, hibaüzenet, és nem importálja a feladatot.
  • id aláhúzást, kötőjelet, az angol abc kisbetűit és számokat tartalmazhat
  • Validáció a parent id helyességére:
   • A media sor “parentId” mező értékének meg kell egyeznie az adott sort megelőző legutóbbi “question”, “answer”, “answer_group”, “explanation_correct_answer”, “explanation_wrong_answer” vagy “hint” sor azonosítójának (“id” mezőjének) értékével.
 • description
  • kötelező megadni
  • max. 4000 karakter
 • media_width
  • opcionális
  • 0-1160 közötti érték
  • Az értéket nem az assethez tároljuk, mert assetenként eltérő lehet, hanem a Exercise objektumon belül
  • A mező szöveges lehet az alábbiak szerint:
   • A media_width mezőben csak „question”, „answer”, „answer_group”, ,,explanation_correct_answer”, ,,explanation_wrong_answer” és ,,hint” típusú sor esetén adható meg szöveg.

media row type

 • media elemet mostantól a három új row typehoz is lehet rögzíteni;
 • a sor validációi ugyanazok, mint bármely médiaelemnél.
 • Kép esetén a média elem alt-textje az eddigieknek megfelelően a description mezőben szereplő szöveg. A megjelenő képen így majd – a lejátszáskori kép megjelenítés elkészültekor – lejátszáskor a böngészőben megtalálható, ill. a felolvasó szoftver felolvassa az alt-text szöveget mindhárom esetben:
  • explanation_correct_answer-hez tartozó kép alt-text szövegét felolvassa a felolvasó szoftver
  • explanation_wrong_answer-hez tartozó kép alt-text szövegét felolvassa a felolvasó szoftver
  • hint-hez tartozó kép alt-text szövegét felolvassa a felolvasó szoftver

Feltöltéskor az alábbi validáció történjen meg

 • Ha a felhasználó az .xlsx fájl nevébe, a név végébe beleírja, hogy V5, akkor a rendszer ezt ismerje fel és kezelje a feltöltött táblázatot V5 verziójú táblázatként.
 • Ha a felhasználó az .xlsx fájl nevébe nem írja a végére oda, hogy V5, akkor a rendszer kezelje a táblázatot a default érték szerint, azaz V1 verziójú táblázatként.
  • Ha V5 verziójú táblázatot próbálnak feltölteni a V5 információ nélkül, akkor a feltöltések sikertelenek legyenek, mert a V5 verziójú táblázat oszlopai mások és ezt validálni szükséges.

További validációk:

 • Pontszám validáció: ha a row_type = question és a score oszlop értéke null (üres) vagy kisebb, mint egy, akkor hiba.
 • Ha a question_type = singleChoice, és kevesebb, mint 1 vagy több, mint 1 jó válaszlehetőség van (most 0 jó válaszlehetőséggel is engedi a feltöltést), akkor hiba. (Legalább 1 és maximum 1 válaszlehetőség legyen jó.)
 • Ha a question_type = multiChoice, és kevesebb, mint 1 jó válaszlehetőség van (most 0 jó válaszlehetőséggel is engedi a feltöltést), akkor hiba. (Kevesebb, mint 1 és maximum az összes válaszlehetőség legyen jó)
 • Ha a question_type = singleChoice vagy multiChoice, és kevesebb, mint két válaszlehetőség van (mindegy, hogy jó vagy rossz válaszok), akkor hiba.
 • ID validáció: bármely ID (ID vagy parent ID) esetén amennyiben hosszabb, mint 255 karakter, akkor hibaüzenet, és nem importálja a feladatot, amiben az szerepel – egyszerű feladat, vagy összetett feladatban is az egész feladatot, amiben előfordul.
 • Egy feladaton belül az id oszlop értéke egyedi legyen: Ha egy feladaton belül az id oszlop értéke két sornál azonos, akkor hiba.
 • Ha a row_type = question és parent_id üres, akkor hiba. (Kérdés típusú sornál a parent_id üres kell, hogy legyen).
 • Ha concurrent_exercise_ids nem üres, és row_type nem ‘question’, akkor hiba. (concurrent_exercise_ids csak question sornál adható meg)
 • Ha egy feladaton belül, azaz egy parent_id-hez tartozóan több, mint egy darab explanation_correct_answer vagy explanation_wrong_answer vagy hint típusú sor van (külön-külön tekintve több, mint egy), akkor hiba. (Maximum egy-egy explanation_correct_answer, explanation_wrong_answer, hint egy feladaton belül.)
 1. LS-10690 Összetett feladatokhoz kapcsolódó új feladatcsoport tulajdonság másolása

A másolásoknál (tesztmező, oldal, blokk, tananyag másolása) az új “Feladatok jellege” tulajdonság figyelembe vétele, és annak másolása, így a másolat tesztmezőben is megjelenik az eredeti beállításai szerint.

 1. LS-10581 Sorbarendezés feladattípus Drag&Drop módszerrel nxPreivewban

A sorbarendezés feladattípus esetén a tesztekben úgy lehet az elemeket sorba rendezni, hogy az egérrel áthúzással, azaz “drag&drop” módszerrel megfogjuk, és a megfelelő helyre húzzuk őket. Mindezt úgy, hogy közben a korábban kialakított módszer, a legördülő mezőből kiválasztott sorrend módszere is használható marad.

Az előnézetben egy teszt kitöltése során sorbarendezés feladattípus esetén a sorbarendezendő elemek az alábbi ábra szerint egy keretben, vonallal elválasztva jelennek meg, a két oszlopot megnevezéssel ellátva az alábbi ábra szerint:

A bal oldali oszlopban a sorbarendezés helyén sorszámmal ellátott pozíciók jelzik azt, ahova lehet illeszteni a sorba rendezendő elemeket – akár egérrel megfogva és oda húzva, akár a legördülő mezőben a sorszámot beállítva. A sorba rendezendő elemek jobb oldalon üres értékkel szerepelnek a kiindulási állapotban.

A legördülő mezővel történő sorbarendezés:

Ha egy elem legördülő mezőjében választjuk ki a sorrendet, akkor az elem a bal oldali oszlopban arra a pozícióra ugrik, amely sorszámot kiválasztottuk. Ha azon a pozíción már van elem, akkor az az elem az eredeti helyére ugrik a jobb oldali oszlopba átkerülve.

Amikor a tanuló az üres értéket választja a listából, akkor az elem visszakerül a sorbarendezendő elemek közé.

Az egérrel áthúzással (drag&drop) mezővel történő sorbarendezés:

Amikor megfogunk egy sorba rendezendő elemet a feladatból, akkor az elemet a jobb oldali oszlop vonallal elválasztott részeire letehetjük. Amikor egy pozícióra letesszük így az elemet, akkor a benne lévő legördülő mező is felveszi a pozíciónak megfelelő szám értéket.

Amikor a felhasználó lerakja a megfogott sorba rendezendő elemet a jobb oldali oszlop valamely nem üres pozíciójára (már van elem abban a pozícióban), akkor az adott elem vegye fel az új helyzetét – az alábbi “átrendezési elvek” szerint működjön az elemek igazítása:

 • az elemek mindig az üres hely felé tolódnak; 
 • ha behúzott elem felett és alatt is található üres hely, akkor a lefelé tolódás élvez elsőbbséget;
 • ha a behúzott elem a sorba rendezés utolsó elemére kerül, akkor az felfelé csúszik.

Tehát ezzel a módszerrel a korábban abban a pozícióban lévő elem nem visszaugrik a jobb oldali oszlopba, hanem az elemek átrendeződnek a fentiek szerint. Ennek a különbségnek az a célja, hogy áthúzással így könnyen lehet elrendezni az elemeket, míg a legördülővel az akadályoztatott felhasználók számára könnyebben követhető módon, egyesével rendezhetőek el az elemek, és a korábban adott pizícióban lévő elem újra a sorba rendezendők közé kerül.

 1. LS-10105 Összetett feladatok lejátszása nxPreviewban

Az összetett feladatok egy olyan feladattípus, amely több részfeladat (alfeladat) összefűzéséből áll össze: az összetett feladaton belül több alfeladat található, melyek az eddigi, egyszerű feladattípusokból állhatnak, és így alkotnak egy összefüggő feladatot. 

Az ilyen típusú feladatok már lejtászhatóak előnézetben, működik a helyes válaszok és válaszok helyességének mutatása és a feladat kiértékelése.

 1. LS-10057 Fill In Select megjelenítése a tesztösszegzőben nxPreviewban

A Fill in select feladattípus az előnézetben az összegzőben is megjelenik.

Hibajavítások

 1. LS-11234 Fill in number és fill in feladattípusok közötti konverzió bizonyos esetekben nem működik a feladatbank felületen

A feladatbank felületen egy fill in number típusú feladat fill in típusúra módosításkor a fill in number típusnak megfelelő válaszlehetőségek jelentek meg, és az ehhez a típushoz tartozó ellenőrzések futottak le, emellett a válaszlehetőségek beállítása után nem volt lehetséges a mentés. A hiba javítva lett.

 1. LS-11345 Validációs hibák a feladatbank felületen feladat típus módosítás esetén

A feladatbank felületen a típus módosítás esetén volt pár eset, ami nem jól működött: 

 • Ha egy feladatot fill in number típusúról fill in típusúra állítottunk, és létrejöttek az üres válaszok, amikor a “Mentés” gombra kattintottunk úgy, hogy nem töltöttük ki a válaszokat, akkor megjelenik az input mezőnél a hiba, de a háttérben el is ment a mentési kérés.
 • Ha egy single vagy multi choice feladatot állítottunk fill in vagy sequencing típusúra és megjelentek az üres válaszok, amikor a “Mentés” gombra kattintottunk úgy, hogy nem töltöttük ki a válaszokat, akkor rossz ellenőrzések futottak le.
 • Ha egy single vagy multi choice feladatot állottunk fill in number típusúra, akkor a sima számértéknél nem jelent meg input mező (intervallumnál igen).

A hibák javítva lettek.

 1. LS-8933 A sortörések nem jelennek meg a tananyag leírásánál az nxOrganizerben

Az nxOrganizeren a tananyag listázó felület mellett megjelenő detail panelen a tananyag leírásában nem jelentek meg a sortörések, hiába adta meg a felhasználó a leírás szerkesztése során így a szöveget. A hiba javítva lett, megjelennek a sortörések.

 1. LS-7758 Tananyag összefoglalása oldal, Oldal státusza szűrőben rossz sorrendben jelennek meg a státuszok

Az nxOrganizerben a Tananyag információk oldalon az oldal státusza szűrőben a státuszok nem a folyamat logikai sorrendjében jelentek meg, ez most javítva lett.

 1. LS-11077 nxPreview – Egy teszt befejezése után egy másik oldalon egy másik teszt befejezése hibára fut

Ha nxPreview-ban egy tesztet kitöltöttünk és befejezek, utána átlapoztunk egy másik tesztet tartalmazó oldalra és ott is kitöltöttük a tesztet, a befejezés gombra való kattintás után hibára futott a teszt, és eltört a működés.

A hiba javításra került.

 1. LS-10825 nxEditor – Teszt vége gomb megnyomása után nem ugrik fel az Összegző

Ha előnézetben tesztet töltöttünk ki, és a tesztkitölés során oldalt váltottunk a fa struktúrában, majd visszaváltottunk az előző oldalra, és folytattuk a tesztkitöltést a teszt végéig, majd a Teszt befejezése gobra kattintottunk, akkor nem jelent meg az Összegző.

A hiba javításra került.

 1. LS-10402 nxPreview – A tesztösszegző nem mindig jelenik meg

A nxPreview-ban a teszt végére érve az utolsó kérdés megválaszolása után a “Teszt befejezése“ gombra kattintva a válaszlehetőségek elszürkültek, gombok eltűtek, a konzol pedig kipirosodott.

A hiba javításra került.

 1. LS-10383 nxPreview – Csak böngésző frissítés után futnak le az események a tesztmezőn

Egymás utáni oldalakra beszerkesztett egy-egy tesztmező esetében, amelyek egy-egy feladatot tartalmaznak észlelt hiba, hogy miután egy oldalon megoldottuk a feladatot, lefutottak a kiértékeléshez (teszt befejeződése, sikeres teszt vége, sikertelen teszt vége) kötött események, majd tovább lépünk egy következő tesztmezőt tartalmazó oldalra és megoldottuk a feladatot, itt már nem futottak le a kiértékelések. (Ha minden tesztmezős oldalra lépéskor frissítettük a böngésző oldalt, akkor lefutottak az események, frissítés nélkül csak a legelsőnél, amit megoldunk.)

A hiba javításra került.

 1. LS-10389 nxEditor – Mezők sorrendje másolást követően eltérést mutat a nézettartományokon

XS méreten egy másolással bekerülő mező (legyen az oldalon belül, vagy másik oldalról) a rendezőmező aljára került. Ugyanez a mező azokon a nézettartományokon, amelyek már nem öröklik az előtte lévő mérettartományok tulajdonságait, véletlenszerű helyre kerültek a rendezőmezőben.

A hiba javításra került: a másolt mezők minden esetben, minden nézettartományban annak a rendezőmezőnek az aljára kerüljenek, amelyikbe tesszük őket.

 1. LS-11925 nxEditor – ID alapján input átíródik az új inputra

Az nxEditorban a Teszttulajdonságok panelen az “ID alapján tabfülön” – amennyiben több feladatcsoport van a tesztben – az input mezőben az “ID alapján” mezőbe bevitt új inputra átíródott az összes többi feladatcsoport azonos mezője.

A hiba javításra került.

 1. LS-11864 nxEditor – Összetett feladatok Sikeres teszt kiértékelése nem működik

Előnézetben lejátszva egy tananyagot, és a benne lévő tesztet kitöltve – úgy, hogy egyszer újratöltjük az oldalt -, és az utolsó feladata összetett feladat, nem működik a sikeres teszt vége interakció, nem az interakcióba szerkesztett mező jelent meg, hanem a sikertelen teszt vége interakcióba szerkesztett mező jelent meg.

A hiba javításra került.

One thought on “Tananyagszerkesztő release 2022/5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *