Vizsga modul release 2022/5.

Part I. (2022.06.08)


 1. LS-10853 Automatikus healthcheck Exam Engine-hez (NFK riport)

A nem funkciónális követelmények listájából megvalósult a Healthcheck API automatikus meghívása.

 1. LS-9013 Párosítás feladattípus megjelenítése nxPlayerben ExamEngine által kiszolgált teszt esetén

Vizsga típusú teszt esetén a felhasználónak lehetősége van párosítás típusú feladatot tartalmazó tesztet összeállítania és ezek megjelennek vizsgázáskor a tanulóknak. 

 1. LS-9117 Csoportba sorolás feladattípus megjelenítése nxPlayerben ExamEngine által kiszolgált teszt esetén

Vizsga típusú teszt esetén a felhasználónak lehetősége van csoportosítás típusú feladatot tartalmazó tesztet összeállítania és ezek megjelennek vizsgázáskor a tanulóknak. 

 1. LS-11633 Resume nézi a teszt/feladat idő lejáratot, ha nincs következő feladat, akkor lezárja a test sessiont

Amennyiben a tanuló visszatérhet a teszthez és közben lejárt az ideje, akkor a tesztciklusa lezárásra kerül szerveroldalon és a tesztösszegző jelenik meg számára. 

 1. LS-11118 Részletes menü vizsgamódban 1080p felbontás mellett

Amennyiben a vizsgázó a vizsga kitöltése során olyan eszközön vizsgázik, amelynek a kijelzőfelbontása legalább 1920px széles, akkor egy kiterjesztett menü jelenik a vizsgázó számára, ahol részletesebb vizsgainformációt kap a vizsga jelenlegi állapotáról. Látja, hogy hányadik feladatnál jár, mennyi az összes feladat és hány feladatot lépett át. A vizsgázás során sem a fogalomtár, sem a tananyagon belüli navigálás nem lehetséges. 

 1. LS-11549 Átlépett feladatok képernyő nem jelenik meg ha az utolsó feladaton lejár a feladatidő

A hiba javítva lett. Már megjelenik az átlépett feladatok képernyő, hogyha az utolsó feladaton lejár a feladatidő. 

 1. LS-11576 Feladatindexre kattintástól lehal a menüsáv

A hiba javítva lett. A feladatindexre kattintás nem okoz hibás működést az 1. feladat esetén. 

 1. LS-11598 Összesítő felirat az összegzőben nem ragad fel a helyére

A hiba javítva lett. Az összesítő felirat a helyén marad.  


Part II. (2022.06.20)


 1. LS-9398 Részmegoldások pontozása Fill in text típusú feladatok esetén Vizsgamodulban

Szókitöltő típusú feladat esetén amennyiben a részpontszámok funkció bekapcsolásra kerül a teszttulajdonságok panelen, akkor a rendszer a részmegoldásokat is fogja pontozni. 

A feladat pontszáma a kitöltendő mezők között oszlik el és minden helyes válaszért megkapja a tanuló a részpontszámot.

 1. LS-9399 Részmegoldások pontozása Fill in number típusú feladatok esetén Vizsgamodulban

Számkitöltő típusú feladat esetén amennyiben a részpontszámok funkció bekapcsolásra kerül a teszttulajdonságok panelen, akkor a rendszer a részmegoldásokat is fogja pontozni. 

A feladat pontszáma a kitöltendő mezők között oszlik el és minden helyes válaszért megkapja a tanuló a részpontszámot.

 1. LS-10905 #BE Nem változó entitások cache-elése

Technikai feladat. Az újrafelhasználható, nem változó feladatrészletek a továbbiakban a cache rétegből érkeznek. 

 1. LS-11404 Önálló vizsgáztatás megvalósítása a vizsga modulban

Lehetőség van vizsgabiztos nélküli indításra. Ilyenkor a tanuló az LMS-ből, önállóan tudja indítani a vizsgáját. 

 1. LS-11734 App Insight bekapcsolása testExamen Azure-ben

Technikai feladat. 

 1. LS-11884 Időmérés folytatódjon önálló vizsgáztatás esetén ha leszakad a kliens

A vizsgázó időmérése nem áll meg, hogyha a vizsgázó kliense leszakad a szerverről. Az időmérés folytatódik a háttérben és visszatéréskor a maradék tesztidejével tud gazdálkodni. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *