Tananyagszerkesztő release 2022/9.

Funkciók

 1. LS-12767 Publikáció előtt tananyag ellenőrzése: e-Learning modulban Fill in select feladattípus lehetséges tesztmezőben és feladatmezőben

A publikációs során most már van lehetőség fill in select típusú feladatot tartalmazó teszteket is publikálni, mivel a lejátszóban az ezt megjelenítő funkció elkészült.

 1. LS-12701 Feladatmező esetén betűtípus-beállítások és Háttér és szegély beállítások érvényesülése előnézetben és szerkesztési nézetben

Feladatmező mezőtulajdonságainak megfelelően a betűtípus-beállítások és a háttér és szegély beállítások érvényesülnek előnézetben és szerkesztési nézetben is.

 1. LS-12700 Feladatmező lejátszása esetén progress bar ne jelenjen meg előnézetben

Előnézetben lejátszva a tananyagot feladatmező esetén nem jelenik meg a progress bar. Ez azt mutatta eredetileg tesztmező esetén, hogy hányadik feladatnál tart, de feladatmezőnél ennek nincs értelme, mivel abban csak egy feladat lehet.

 1. LS-11425 Feladat kiértékelése művelet (interakció) lejátszása (nxPreview)

A Feladat kiértékelése művelet a szerkesztőben már elérhető (korábbi fejlesztés), felhasználható a szerkesztés során, és amennyiben egy tananyagoldalon be van szerkesztve, akkor előnézetben lejátszás során az alábbiak szerint működik:

ha egy Feladatmező, mint célmező szerepel egy interakcióban, és a művelet a Feladat kiértékelése, akkor az interakcióban szereplő esemény hatására a Feladat kiértékelés művelet végrehajtódik, melynek hatására 

 • a feladat kiértékelése megtörténik, és
 • a feladat zárolásra kerül, és
 • a helyes válaszok megjelenítésre kerülnek adott feladattípus szabályainak megfelelően.
 1. LS-11433 Feladatmegoldás sikertelen esemény lejátszása (nxPreview) – FE

A Feladatmegoldás sikertelen művelet a szerkesztőben már elérhető (korábbi fejlesztés), felhasználható a szerkesztés során, és amennyiben egy tananyagoldalon be van szerkesztve, akkor előnézetben lejátszás során az alábbiak szerint működik:

ha egy Feladatmezőn, mint forrásmezőn szerepel egy interakció, amiben az esemény a “Feladatmegoldás sikertelen“, és lejátszás során a Feladat kiértékelése művelet végrehajtásra került úgy, hogy a feladat megoldása helytelen, akkor az esemény bekövetkezettnek minősül, így az interakcióban szereplő művelet végrehajtódik.

Amikor egy oldalon több Feladatmező van, és a fenti “Feladatmegoldás sikertelen“ esemény az egyikre vonatkozóan bekövetkezik, akkor egy másik Feladatmezőre vonatkozóan ugyanazon kiértékelés miatt nem következik be, tehát csak arra következik be, amelyik célmezőként szerepel.

 1. LS-11431 Feladatmegoldás sikeres esemény lejátszása (nxPreview) – FE

A Feladatmegoldás sikeres művelet a szerkesztőben már elérhető (korábbi fejlesztés), felhasználható a szerkesztés során, és amennyiben egy tananyagoldalon be van szerkesztve, akkor előnézetben lejátszás során az alábbiak szerint működik:

ha egy Feladatmezőn, mint forrásmezőn szerepel egy interakció, amiben az esemény a “Feladatmegoldás sikeres“, és lejátszás során a Feladat kiértékelése művelet végrehajtásra került úgy, hogy a feladat megoldása helyes, akkor az esemény bekövetkezettnek minősül, így az interakcióban szereplő művelet végrehajtódik.

Amikor egy oldalon több Feladatmező van, és a fenti “Feladatmegoldás sikeres“ esemény az egyikre vonatkozóan bekövetkezik, akkor egy másik Feladatmezőre vonatkozóan ugyanazon kiértékelés miatt nem következik be, tehát csak arra következik be, amelyik célmezőként szerepel.

 1. LS-11428 Feladatmegoldás vége esemény (nxEditor)

A feladatmező esetén a kiértékelés egy erre szolgáló interakció segítségével történik, így a szerkesztés során kell biztosítani ezzel azt, hogy a kiértékelés végrehajtódjon, és ehhez lehet kapcsolni a feladatmegoldás sikeres, feladatmegoldás sikertelen, feladatmegoldás vége eseményeket, melyek a kiértékelés eredményére alapoznak.

Az nxEditorban van lehetőség a tananyagoldalon elhelyezkedő feladatmezőkhöz “Feladatmegoldás vége” eseményt tartalmazó interakciót kapcsolni, aminek hatására előnézetben és tanulás közben az adott Feladatmezőben történő kiértékelés megtörténtével az esemény bekövetkezettnek minősül, és az interakcióban szereplő művelet végrehajtódik.

 1. LS-11429 Feladatmegoldás vége esemény lejátszása (nxPreview) – FE

A Feladatmegoldás sikeres művelet a szerkesztőben már elérhető, felhasználható a szerkesztés során, és amennyiben egy tananyagoldalon be van szerkesztve, akkor előnézetben lejátszás során az alábbiak szerint működik:

ha egy Feladatmezőn, mint forrásmezőn szerepel egy interakció, amiben az esemény a “Feladatmegoldás vége“, és lejátszás során a Feladat kiértékelése művelet végrehajtásra került, akkor az esemény bekövetkezettnek minősül, így az interakcióban szereplő művelet végrehajtódik.

Amikor egy oldalon több Feladatmező van, és a fenti “Feladatmegoldás vége“ esemény az egyikre vonatkozóan bekövetkezik, akkor egy másik Feladatmezőre vonatkozóan ugyanazon kiértékelés miatt nem következik be, tehát csak arra következik be, amelyik célmezőként szerepel.

 1. LS-11426 Feladat újrabetöltése művelet (interakció) (nxEditor)

A szerkesztőben van lehetőség a tananyagoldalon elhelyezkedő mezőkhöz “Feladat újrabetöltése” műveletet tartalmazó interakciót kapcsolni, aminek hatására előnézetben és tanulás közben a célmezőben szereplő Feladatmezőre vonatkozóan a művelet végrehajtódik, azaz a feladat alapállapotba kerül és kitölthető lesz.

Az interakcióban bármely eseményhez (trigger) hozzákapcsolható ez a művelet, célmezőnek csak az oldalon lévő valamely feladatmező választható ki, mert csak azon értelmezett az újrabetöltés.

 1. LS-11427 Feladat újrabetöltése művelet (interakció) lejátszása (nxPreview) – FE

A Feladat újrabetöltése művelet a szerkesztőben már elérhető, felhasználható a szerkesztés során, és amennyiben egy tananyagoldalon be van szerkesztve, akkor előnézetben lejátszás során az alábbiak szerint működik:

ha egy Feladatmező, mint célmező szerepel egy interakcióban, és a művelet a Feladat újrabetöltése, akkor az interakcióban szereplő esemény hatására a Feladat újrabetöltése művelet végrehajtódik, melynek hatására a célmezőben szereplő Feladatmezőre vonatkozóan a művelet végrehajtódik, azaz a feladat alapállapotba kerül és kitölthető lesz.

Ismert hiba: egyelőre ha egy oldalon van egy tesztmező és egy vagy több feladatmező, akkor a Feladat újrabetöltés és a Teszt újrabetöltés műveletek minden, az oldalon lévő tesztre és feladatmezőre érvényesülnek. A hiba a következő sprintben javításra kerül.

 1. LS-12766 “AD”-t tartalmazó hash ne kerüljön a publikációs csomagba

A fejlesztés megoldotta, hogy az ad-blocker a média elemek esetén ne okozzon hibát, ezzel az ad-blocker sokkal kevesebb esetben okoz hibát a lejátszókban a tananyagot tanulva.

 1. LS-10320 Publikációs ág neve legyen módosítható

Az nxOrganizerben a publikációk megtekintésére és létrehozására alkalmas felületen a korábban már létrehozott publikálási ágak nevei módosíthatóak lettek. A módosításhoz a publikálási ág neve fölé kell vinni az egeret, ekkor megjelenik a szerkesztés ikon a név mögött. Erre kattintva egy felugró ablakba betöltődik a publikálási ág aktuális neve, ami a módosítás után elmenthető vagy a “Mégsem” gombbal a módosítás elvethető. A név maximális hossza 200 karakter és megadása kötelező, nem menthető üresen a bevitelimező.

FONTOS! Az LMS-ben a kurzusszervezéshez készült korábban egy funkció, aminek segítségével tananyag cím, majd publikálási ág név alapján lehet a kurzus objektumba bekötni tananyagokat. Ennél a funkciónál az LMS-ben a publikálási ág mindig az aktuális nevén jelenik meg, azaz a név módosítása után már az új névvel.

 1. LS-12664 Publikációs ág nevének hossz validációja BE oldalon a publikációs ág létrehozásakor

Az nxOrganizerben, egy publikációs ág létrehozásakor a megadott név nem lehet 200 karakternél hosszabb Ennek az ellenőrzése most már megtörténik backend oldalon is.

 1. LS-12711 Azonosító hibaüzenetének kiegészítése új feladat létrehozásakor a feladatbank felületen

A feladatbank felületen új feladat létrehozásakor az azonosítónál megjelenített hibaüzenet szövege bővült, a hibaüzenet informatívabb lett.

Hibajavítások

 1. LS-12990 nxEditor – A tesztmező újrakitöltésekor nem jelenik meg az oldalon található feladatmező feladata

A tananyag oldalon található tesztmező újrakitöltésekor az oldalon található feladatmező nem jelent meg, csak a súgó.

A hiba javításra került.

 1. LS-12923 nxEditor – Feladatmező megjelenítésekor a médiaelemek nem a beírt maximális szélességgel jelennek meg

A Feladatmezőben a médielemek maximális szélessége mező, ha valid értéket tartalmaz, akkor a médielemek nem ezzel a maximális szélességgel jelentek meg, hanem a saját szélességükkel, vagy 1160px szélesen.

A hiba javításra került.

 1. LS-12803 nxEditor – Az interakció panelről nem kiválasztható Feladat kiértékelésénél a cél mező a select ikonnal

Nem volt kiválasztható a “Feladat kiértékelése” interakciónál a cél mező a szerkesztöi nézetben mező kiválasztással, csak a legördülő listából.

A hiba javításra került.

 1. LS-12793 nxEditor – Súgóhoz kapcsolt médiaelem széthúzódik

Hint oszlophoz kapcsolt médiaelem szélessége előnézetben, ha nem állítok maximális szélességet, akkor nem a saját szélességével hanem 1160px szélessen jelent meg. Teszt és Feladatmezőnél egyaránt. Ha ilyen médiaelemet tartalmazó Súgó van, nxEditorban szétcsúszott miatta a szerkesztési nézet

A hiba javításra került.

 1. LS-12300 Feladatbank felületen feladat szerkesztésénél válaszok sorrendezése törik új elem hozzáadásakor

A feladatbank felületen, ha egy új választ adtunk egy feladathoz, akkor az új válasz mozgatásakor átíródott annak a szövege annak a válasznak a szövegére, amivel helyet cserélt. A hiba részben javítva lett, még vannak olyan esetek, amik V5-nél korábbi táblázattal importált feladatok esetén hibát okoznak.

 1. LS-12455 A feladatbank felületen csoportosítás feladatnál új csoportelem felvétele nem szerkeszthetővé teszi az előző csoportelem média elemének adatait

A feladatbank felületen új csoportelem felvételekor a felette lévő csoportelem média elemének leírása és maximális szélesség érteke nem szerkeszthetővé vált, amikor az új elem létrejött. A hiba javítva lett.

 1. LS-12941 A feladatbank felületen csoportosítás feladatnál a csoportelemek sorrendezése nem jó

A feladatbank felületen, ha egy új csoport elemet hoztunk létre és azt több pozíciónyit módosítottuk, akkor az első lépést jól tette meg, a második lépésnél viszont adott pozícióban maradt és az alatta és felette lévő elemek cseréltek helyet. A hiba javítva lett.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *