Tananyagszerkesztő release 2022/10.

Funkciók

 1. LS-13057 Témakör mező megvalósítása az Összetett feladatok importjában

Az összetett (és az egyszerű) feladatok importja is kiegészült azzal, hogy a feladatokhoz fel lehet venni azt, hogy mely témakörhöz tartozik. Minden feladathoz egy új sor típusban meg lehet adni a feladat témakörét. Egy feladatokhoz csak egy ilyen sor adható meg.

A korábbi, LS-8271-es issue-ban megvalósított összetett feladatok importja kiegészült azzal, hogy egy új sor típusban (‘topic’) az összetett feladatra vonatkozóan lehet megadni a témakört. Az alfeladatokra vonatkozóan nem adható meg témakör itt.

Az új, topic típusú sorral kapcsolatos szabályok:

 • A topic típusú sort csak composite_exercise típusú sorhoz lehet kapcsolni, azaz a parent_id-ben megadott érték composite_exercise típusú sor id-ja lehet.
 • A topic típus sor opcionális, ha akarunk témakört adni az összetett feladatnak.
 • A topic sornak nem lehet id-ja, azaz az id mező értéke mindig üres kell, hogy legyen.
 • ‘Topic’ típusú sor esetén kötelező érvényes parent_id megadása
 • ‘Topic’ típusú sor esetén a description mezőben lehet szóköz, tehát több szóból is állhat. Az elején és a végén lévő szóközöket az import nem veszi figyelembe, azok nélkül kerül tárolásra.
 • Ha az language, score, score_weigth, question_label, file_name, validity_start, validity_end, glossary_id, media_width mező nem üres, akkor hiba.
 • Egy feladaton belül a sorok sorrendjét illetően: az utolsó sor csak topic vagy media típusú sor lehet, section  vagy subexercise nem

A fejlesztés csak az importálás lehetőségét tartalmazza, az előnézetben vagy lejátszóban történő megjelenítést, valamint a feladatbank kezelőfelületén való megjelenítést és szerkesztést még nem.

 1. LS-13056 Témakör mező megvalósítása a Feladatbank importban – v5 import táblában

Az az egyszerű (és összetett) feladatok importja is kiegészült azzal, hogy a feladatokhoz fel lehet venni azt, hogy mely témakörhöz tartozik. Minden feladathoz egy új sor típusban meg lehet adni a feladat témakörét. Egy feladatokhoz csak egy ilyen sor adható meg.

A korábbi, LS-11097-es issue-ban megvalósított v5 import tábla az alábbiakkal egészül ki:

 • Egy új sor típus megadása lehetséges: “topic”
 • A question sor a szülő, parent id-val kapcsolódik hozzá a topic típusú sor.
 • Ha a feladatot újraimportálja és nem rendel hozzá topic-ot, akkor törli a feladathoz topic rendelést!

Az új, topic típusú sorral kapcsolatos szabályok:

 • Az ‘topic’ típusú sorhoz nem lehet média elemet importálni.
 • A topic sornak nem lehet id-ja, azaz az id mező értéke mindig üres kell, hogy legyen.
 • ‘Topic’ típusú sor esetén kötelező érvényes parent_id megadása
 • ‘Topic’ típusú sor esetén descrption mező kitöltése kötelező
 • ‘Topic’ típusú sor esetén az alábbi mezők kitöltése hiba:
  • instruction, language, queston_type, language, question_type, right_answer, group, score, question_label, file_name, validity_start, validity_end, glossary_id, concurrent_exercise_ids, media_width, exercise_property_1, exercise_property_2, exercise_property_3, exercise_property_4
 • ‘Topic’ típusú sor esetén a description mezőben lehet szóköz, tehát több szóból is állhat. Az elején és a végén lévő szóközöket az import nem veszi figyelembe, azok nélkül kerül tárolásra.

A fejlesztés csak az importálás lehetőségét tartalmazza, az előnézetben vagy lejátszóban történő megjelenítést, valamint a feladatbank kezelőfelületén való megjelenítést és szerkesztést még nem.

 1. LS-12970 Helyes válaszok beállításának lehetősége Eredményszerző tesztek esetén is a Szerkesztőben

A funkcióval beállíthatóak úgy a teszt, hogy eredményszerző tesztek esetén is meg lehet mutatni a tanulónak a helyes válaszokat vagy válasz helyességet, azaz a “Helyes válaszok megjelenítése” teszttulajdonság eredményszerző teszt esetén is lehet bármely értékű (nem csak ‘Nem’).

 1. LS-11750 Publikáció előtt tananyag ellenőrzése: feladatmező létezésére – vizsga tananyagban ne legyen feladatmező

Amikor az nxOrganizer felületén egy tananyaghoz kapcsolódóan új publikációs ágat akarunk létrehozni, akkor most már lehetséges olyan NEM vizsga típusú tananyagot publikálni (azaz olyan tananyagot, amelyben csak NEM vizsga típusú tesztek vannak), amelyben van feladatmező is. Eddig – a funkció elkészüléséig – ez le volt tiltva, de most már lehetséges, mivel a lejátszás során a feladatmező és annak interakciói megjeleníthetőek.

 1. LS-10731 Oldalakhoz rendelt fogalmak megtekintése felület nxOrganizerben – tananyagoldal lista

Az Organizer menüjében, ha egy tananyag ki van választva, és a felhasználó legalább tananyag szintű lektor az adott tananyagon, akkor megjelenik egy új menüpont a “Fogalmak oldalhoz rendelése”. A menüpont kiválasztásakor egy új felület nyílik meg, ahol az adott tananyag oldalai jelennek meg egy listában, alapértelmezetten a struktúra szerinti sorrendben. A listában szerepel a tananyag összes oldala, a rejtett oldalak is. A listában az oldal címe, elérési útvonala és az oldalhoz rendelt fogalmak száma látszik. A lista görgethető, lapozható a már megszokott módon, rendezni az oldal címe szerint lehet.

A lista fölött megjelenő kereső az oldal címében keres (bárhol, nem csak az elején), a keresés indításához 3 karakter megadás aszükséges. A találati lista az oldalak címe szerint rendezve jelenik meg. Ha a keresőbe nem írunk be semmit, azaz üres keresést indítunk, akkor a lista alapértelmezett állapotba áll vissza, azaz az összes elemet tartalmazza a tananyagoldalak struktúra szerinti sorrendjében.

A fejlesztés következő lépéseként majd itt lesz megjeleníthető az egy oldalhoz hozzárendelt fogalmak listája és innen lehet majd átjutni arra a felületre, ahol az oldalhoz lehet fogalmakat rendelni.

Ismert hiba: ha keresés után egy üres kereséssel a listát alapértelmezettre állítjuk, a lista nem lapozhatóvá válik. A hibát javítani fogjuk, addig az oldal újratöltésével lehet újra lapozhatóvá tenni.

 1. LS-10529 Feltöltött média fájl nevének és méretének tárolása és megjelenítése az nxEditorban a tananyagoldalon – megjelenés módosítása

Az nxEditorban kép, videó és geogebra mező esetén, valamint rendező mezőben a háttérkép esetén a feltöltött média fájl nevénél, elemtár nevénél, méret/hossz értékénél a megjelenítés módosult úgy, hogy az erre szolgáló hely teljes szélességében az érték látszik, és a mező neve (pl. “Feltöltött fájl neve”) az csak tooltipben látszik.

 1. LS-10258 Feltöltött média fájl nevének és méretének megjelenítése az nxEditorban a tananyagoldalon – funkció előtti feltöltött fájlok esetén

A funkció megvalósulása előtt (azaz amikor még nem tárolta el a rendszer a feltöltött fájl nevét és a kép méretét, videó hosszát) feltöltött média elem esetén a feltöltött név és a méret tulajdonságok az itt leírtak szerint jelennek meg az nxEditorban kép, videó vagy geogebra mező esetén:

 • csak az elemtár név jelenik meg, a feltöltött fájl név sor nem (mivel az nem került letárolásra);
 • kép esetén a felbontás sor nem jelenik meg (mivel az nem került letárolásra);
 • videó esetén a lejátszási idő sor nem jelenik meg (mivel az nem került kiszámításra és letárolásra a feltöltéskor);
 • geogebra esetén nincs megjelenítendő plusz adat a kétféle néven túl.
 1. LS-9334 Származtatás beállítása a Teszttulajdonságok panelen

Az nxEditorban a teszttulajdonság panelen lett egy új tulajdonság szekció az egyszeres választás feladattípus generálására vonatkozóan: “Egyszeres választás feladattípus beállításai”. Ebben a szekcióban két új mező található:

 • “Származtatott feladatgenerálás”, melynek értékkészlete: Igen, Nem, alapértelmezett értéke: Nem;
 • “Származtatott feladatgenerálás maximum értéke”, melybe számokat lehet írni 2-20 között;
  • amikor a “Származtatott feladatgenerálás” értéke “Nem”, akkor ez a mező inaktív, nem kitölthető;
  • amikor a “Származtatott feladatgenerálás” értéke “Igen”,  akkor ez a mező aktív, kitölthető és kötelező kitölteni.

A korábbi teszteknél a mező “Nem” értékkel került feltöltésre.

Tesztmező másolása esetén a tulajdonság a többi teszttulajdonsággal azonos módon másolódik, azaz projekten belül (tesztmező, oldal, blokk, tananyag másolás esetén) másolódik, projektek közötti másolás esetén a teszttulajdonságok nem másolódnak.

A tesztmező a publikációs csomag része publikáláskor.

Hibajavítások

 1. LS-13325 nxPreview -nxPreview – Feladatmezőben lévő súgóhoz tartozó médiaelem nem a saját szélességével jelenik meg

Feladatmezőben lévő súgóhoz tartozó médiaelem nem a saját szélességével jelent meg, ha a szélessége kisebb mint az import táblában szereplő media_width mezőben lévő érték.

A hiba javításra került.

 1. LS-13320 nxPreview – Tesztmezőben lévő magyarázathoz tartozó médiaelem nem a saját szélességével jelenik meg

Tesztmezőben lévő magyarázathoz tartozó médiaelem nem a saját szélességével jelent meg, ha a szélessége kisebb mint 1160px, vagy a Médiaelemek maximális szélességéhez beírt érték.

A hiba javításra került.

 1. LS-13309 #bejelentés – nxEditor – hibajelentés #191 – Oldalváltozó értéktartomány vége automatikusan megkapja a tartomány kezdete értéket

Oldalváltozó értéktartomány beállításakor a felső határ értékét nem lehetett beállítani, a tartomány kezdete értéket állította be a tartomány vége értéknek is.

A hiba javításra került.

 1. LS-13175 nxEditor – bejelentés sikertelen publikálásról

A sikertelen publikálások történtek, a hiba javításra került.

 1. LS-13173 nxEditor – ‘Oldalváltozó értéke megadott tartományba lép’ esemény nem érvényesül

Előnézetben nem működött az ‘Oldalváltozó értéke megadott tartományba lép’ esemény.

A hiba javításra került.

 1. LS-13167 #bejelentés – nxEditor – hibajelentés #188 – tesztmagyarázatok szövegei rosszul törnek

A tesztmezben lévő magyarázatok esetén nem a szóközöknél törte a hosszabb szövegeket a sorok végén a rendszer az előnézetben, hanem az egyes betűknél, tulajdonképpen bárhol, akár szavak közepén is.

Emellett a <br> taggel kiváltott sortöréseket nem jelenítette meg a magyarázatokban. (A feladatok kérdéseiben elhelyezett <br> tagek működtek).

A hiba javításra került.

 1. LS-13077 Publikáláskor email küldési hiba javítása

Sikeres publikáció után nem küldte ki az emailt, mert túl sok a címzett/cc együttvéve, több, mint 50 db.  

A hiba javításra került.

 1. LS-12960 nxEditor – Feladatmezőnél ha a ‘Súgó megjelenítése’ értéke NEM , akkor a ‘Szerkesztési nézet’ kikapcsolása után megjelenik a Súgó a szerkesztési nézetben (nxEditorban)

Feladatmező esetén, ha a ‘Súgó megjelenítése’ értéke NEM , akkor a ‘Szerkesztési nézet’ kikapcsolása után megjelent a Súgó a szerkesztési nézetben (nxEditorban).

A hiba javításra került.

 1. LS-12953 nxEditor – A feladatmezőn lévő ‘Súgó megjelenítése = Igen’ értéke befolyásolja a tesztmező súgó megjelenését

Egy tananyagoldalon, ha ugyanazzal az ID-val szerepel egy tesztmező és egy feladatmező, ha a feladatmezőn lévő ‘Súgó megjelenítése = Igen’ értéke és a tesztmező súgó értéke=’Nem’, akkor megjelent a súgó a tesztmezőnél is előnézetben.

A hiba javításra került.

 1. LS-12942 nxPreview – Feladat kiértékelése (Correctness), Feladata Újratöltése és Teszt Újratöltése művelet megfelelően érvényesüljön azonos és eltérő feladatot tartalmazó feladat és tesztmezőben

Előnézetben, ha egy oldalon előfordult tesztmező és feladatmező (ritka használati eset), akkor a feladatmezőben lévő feladatra vonatkozó kiértékelés  és újrakitöltés művelet hatott a tesztmezőben lévő feladatra is.

A hiba javításra került.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *