Tananyagszerkesztő release 2023/1.

Funkciók

 1. LS-13824 Feladatok oldalhoz rendelésének lehetővé tétele nxOrganizerben

Az előző releaseben a Feladatok oldalhoz rendelése funkció csoportból megvalósult, hogy egy tananyagoldalt ki lehet választani és megnyitni egy új oldalon, ahol a bal oldalon az adott oldalhoz rendelt feladatok a jobb oldalon pedig az adott projektben szereplő, de még az oldalhoz nem rendelt feladatok szerepelnek. Ezzel a fejlesztéssel elkészült, hogy az adott oldalhoz hozzá is lehet rendelni és el is lehet venni tőle feladatokat, azaz az egyik listából a másikba tudnak kerülni feladatok.

A jobb oldali listában a feladatok előtti “+” jellel adhatóak a feladatok az oldalhoz és a bal oldali listában a “-” jelre kattintva vehetőek el a feladatok az oldaltól. A művelet azonnal mentődik a háttérben, így további mentésre nincs szükség. A frissen az oldalhoz hozzárendelt feladatok a bal oldali lista tetejére rendeződnek, és ott is maradnak addig, amíg a listában nem történik keresés vagy rendezés, ekkor berendeződnek a helyükre.

Az oldalt a “Bezárás” gomb segítségével lehet elhagyni, ezután az tananyagoldal listában az aktuálisan az oldalhoz rendelt feladatok száma jelenik meg az oldal címe mellett.

 1. LS-13183 Elemek mozgatásához animáció készítése a feladatok oldalhoz rendelése felületen

A Feladatok oldalhoz rendelésére szolgáló felületen (oldal-feladat kapcsolat szerkesztése), ha egy feladatot hozzárendelünk az adott oldalhoz, akkor a feladat, amikor átkerül a hozzárendelt feladatok listájába, akkor egy rövid időre a témának megfelelő kiemelt színnel jelenik meg a feladat, majd egy idő után ez a kiemelés elhalványul. A kiemelés időtartama feladatonként számolódik, azaz egyszerre több feladat is lehet kiemelve. Az oldaltól eltávolított feladatok nem jelennek meg kiemelve, mert a jobb oldali lista (a tananyagoldalhoz hozzárendelhető feladatok listája) minden ilyen esetben azonnal frissül, az adott feladat a listában a rendezés szerinti helyét foglalja el.

 1. LS-13816 Válaszok megjelenítése a Feladatok oldalhoz rendelésére szolgáló felületen

A Feladatok oldalhoz rendelésére szolgáló felületen megtekinthetőek lettek a feladatot lenyitva annak válaszai, a válaszok helyessége és a válaszokhoz tartozó média elemek. A válaszban szereplő katex képletek kirenderelve jelennek meg, a média elemre kattintva megtekinthető teljesképernyős nézetben.

 1. LS-13910 Válaszok megjelenítése az egy Oldalhoz rendelt feladatok megtekintésénél a feladat listában

A Feladatok oldalhoz rendelése funkcióhoz kapcsolódó tananyagoldal lista mellett megjeleníti a rendszer, hogy melyik feladatok vannak az adott oldalhoz rendelve. Ez a fejlesztés lehetővé teszi, hogy az adott oldalhoz rendelt feladatokat lenyitva, megtekintsük a feladatok válaszait, a válaszok helyességét és a válaszokhoz tartozó média elemek. A válaszokban szereplő katex képletek kirenderelve jelennek meg, a média elemre kattintva megtekinthető teljesképernyős nézetben.

 1. LS-13061 Fill in opciók megvalósítása a Feladatbank importban – v5 import táblában

A feladatbank importtáblában lehetőség van új oszlopokban megadni a szókitöltő (fill in) és a számérték megadása (fill in number) feladattípusok esetén új tulajdonságokat, amelyek a feladatok kitöltésénél érvényesülnek:

 • kis és nagybetű érzékenység,
 • sorrend érzékenység,
 • karakter limit.

Az új oszlopok:

 • case_sensitivity, lehetséges értékek: y, n
 • order_matters, lehetséges értékek: y; n (allow_duplication); n (no_duplication).
 • character_limit, lehetséges értékek: egész szám számértéket lehet megadni.

Magyarázat order_matters értékekhez:

 • y: az eddigi alapértelmezett működés (üres érték esetén is ez érvényesül), ekkor a sorrend számít, azaz adott mezőbe csak az adott mezőhöz tartozó készletben lévő értékeket veszi helyesnek a rendszer.
 • n (allow_duplication): duplikáció lehetséges: ha több készletben azonos elem szerepel (azonos string), akkor az azonos készletek elemeinek beírásakor lehetséges két vagy több mezőbe azonos értéket írni, mint helyes megoldás.
 • n (no_duplication): Duplikáció nélkül: ha több készletben azonos elem szerepel (azonos string), akkor az azonos készletek elemeinek beírásakor NEM lehetséges két vagy több mezőbe azonos értéket írni, mint helyes megoldás. Ezért ha a kitöltés során azonos készletekből két vagy több mezőbe azonos érték (a string megegyezik) kerül, akkor azt a kiértékelés során hibás kitöltésnek vesszük, a feladat megoldása helytelen.

Az importnál a következő ellenőrzések futnak le:

 • Csak a megadott értékek adhatóak meg, üres érték lehet.
 • Az új oszlopok csak az alábbi sorok esetén adhatóak meg:
  • case_sensivity: csak szókitöltő (fill in) feladattípus esetén a question típusú sorhoz lehet megadni. Ha nem ilyen a sor, akkor hiba.
  • order_matters: csak szókitöltő (fill in) és számérték megadása (fill in number) feladattípus esetén a question típusú sorhoz lehet megadni. Ha nem ilyen a sor, akkor hiba.
  • character_limit: csak szókitöltő (fill in) és számérték megadása (fill in number) feladattípus esetén az answer típusú sorhoz lehet megadni (olyan answer, aminek a question sora ilyen feladattípusú). Ha nem ilyen a sor, akkor hiba.
 • Számérték megadása (fill in number) feladattípus esetén intervallum nem importálható order_matters ‘n (allow_duplication)’; ‘n (no_duplication)’ értékek esetén. Ha a quiestion_type = fill_in_number, és order_matters oszlop értéke: ‘n (allow_duplication)’ vagy ‘n (no_duplication)’, és a feladat bármely answer sorában a description mezőben intervallum szerepel, akkor hiba. (Intervallumok esetén a ‘sorrend nem számít’ kezelését nem cél megoldani, hibalehetőségeket hordoz.)
 • Character limit miatti validáció a válasz hosszára: azoknál az answer soroknál, ahol a character limit meg van adva, ott a character limit legalább olyan nagy kell, hogy legyen, mint a leghosszabb válaszlehetőség hossza (egyesével nézve).
  • Ha tört számok vannak, akkor a tört számban szereplő karakterek számát veszi figyelembe, hozzá számolva a tizedes elválasztó karaktert is. Pl. 9,4545 esetén 6 karakter.
  • Ha intervallum van, akkor a szélső értékeinek megadott számokat veszi figyelembe, törtek esetén az előző szabály szerint.
  • Ha bármelyik válaszlehetőség karakter száma hosszabb, mint a character limit értéke, akkor hiba.
 • Fejléc validáció bővítése: a fejlécre vonatkozó meglévő hibaüzenet kiegészült azzal, hogy mi az elvárt fejléc (mező lista). Korábbi: “Nem megfelelő a táblázat fejléce.” Új: “Nem megfelelő a táblázat fejléce. Az elvárt oszlopnevek az következők: {aktuális oszlop név lista, vesszővel és szóközzel elválasztva}.”

Az importált adatok a publikációs csomagba kerülnek publikációkor.

Példa adatok:

 1. LS-14179 Szókitöltő típusú feladatokba ‘Case sensitivity’ tulajdonság alkalmazása előnézetben

Ha egy feladatban a case_sensitivity tulajdonság “Nem” értékű, akkor az előnézetben annak megfelelően működik a feladat Feladatmezőben és Tesztmezőben is, azaz

 • amikor a feladatot a rendszer kiértékeli, akkor elfogad minden kis-nagybetű kombinációt a Szókitöltő (fill in) feladattípus esetén, azaz figyelmen kívül hagyja, hogy a stringben mi kisbetű és nagybetű a megadott megoldásban, ill. a feladatban szereplő helyes megoldásban;

Ha egy feladatban a case_sensitivity tulajdonság “Igen” értékű, akkor az előnézetben annak megfelelően működik a feladat Feladatmezőben és Tesztmezőben is, azaz

 • amikor a feladatot a rendszer kiértékeli, akkor megkülönböztet minden kis-nagybetű kombinációt a Szókitöltő (fill in) feladattípus esetén, azaz számít, hogy a stringben mi kisbetű és nagybetű a megadott megoldásban, ill. a feladatban szereplő helyes megoldásban.
 1. LS-14180 Szókitöltő és Számérték megadása típusú feladatokba ‘Character limit’ tulajdonság alkalmazása előnézetben

Ha egy feladatban a Character limit tulajdonság ki van töltve valamely érvényes értékkel, akkor az előnézetben annak megfelelően működik, úgy lehessen kitölteni a feladat Feladatmezőben és Tesztmezőben is: amikor a feladatot a felhasználó (tanuló) kitölti, akkor, akkor csak annyi karaktert tud beírni maximum, amennyi a tulajdonság értékeként meg van adva. Amennyiben 0 (nulla) a tulajdonságban szereplő érték, akkor úgy tekinti, hogy nincs karakter limit a mezőn.

A character limit érték megadása nélküli karakter limitek:

 • Fill in feladattípus esetén 180 karakter,
 • Fill in number feladattípus esetén 22 karakter.
 1. LS-13733 Fill in opciók megvalósítása miatti publikáció validáció

Ha van olyan feladat a tananyagban (feladatmezőben vagy tesztben), amelyben a Szókitöltő vagy Számérték megadása feladattípusoknál a Case sensitivity, Order matters, vagy Character limit attribútumok “Nem” értékkel meg vannak adva, ill. utóbbinál bármely érték szerepel, akkor a publikáció fusson hibára annak érdekében, hogy a lejátszókban még nem megvalósított opciókkal ne publikálódjon tananyag. Ilyen esetben a publikációs folyamat hibát jelez e-mailben (async), és a felhasználó e-mailben értesítést kap. 

Fontos tehát, hogy nem a felületen jelez hibát a publikációs példány létrehozásánál, hanem – mivel ez a validáció az adatok mélyebb, azaz hosszabb elemzésével jár – a példány létrehozása után hiba esetén e-mailben tájékoztatja a rendszer a felhasználót. 

Ez azt is jelenti, hogy ha a publikációs példányokat tartalmazó nxOrganizer felületen látunk egy példányt, akkor az nem biztos, hogy létező, sikeres publikációt jelent. Eddig is technikai hiba esetén lehetséges volt hibás publikáció, de ezzel a validációval már adattartalom miatt is előfordulhat ilyen.

 1. LS-13499 Audio mező hozzáadása és szerkesztése az oldalhoz Szerkesztőben

A Szerkesztőben egy oldal szerkesztésekor hozzá lehet adni egy vagy több Audio mezőt az oldalhoz a mező hozzáadás eddigi módjai szerint, és a mezőn a meghatározott mezőtulajdonságokat szerkeszteni és menteni lehet.

Lehetséges fájl formátumok: mp3, ogg

Maximum fájl méret: 200 MB.

Megadható mező tulajdonságok:

 • Indításkori hangerő beállítása, értéke: 0-100 közötti egész szám (a teljes hangerő százalékos értékét jelenti). Lejátszás kezdeti hangereje. Ha nincs megadva érték, akkor 80 százalék a kezdeti hangerő.
 • Folyamatos lejátszás: a lejátszás befejezéskor induljon-e újra. Értékek: Igen/Nem, alapértelmezett érték: Nem.
 • Ugrás engedélyezése: lehessen előre-hátra ugrani a lejátszó saját vezérlőjével. Értékek: Igen/Nem, alapértelmezett érték: Nem.
 • Automatikus indulás mező megjelenéskor: amint láthatóvá válik a mező, a média automatikusan induljon el.
 • Indításkor néma: a média némítva induljon el. Értékek: Igen/Nem, alapértelmezett érték: Nem.
 • Vezérlősáv látszik: a médiaólejátszó saját vezérlői legyenek láthatók. Értékek: Igen/Nem, alapértelmezett érték: Igen.

Jelenleg ismert hiba, ami hamarosan javításra kerül: Videó és audió feltöltés után a ‘Mezőtulajdonságok’ panelen az információ ablakban nem jelenik meg a Videó lejátszási idő hossza.

 1. LS-13573 Audiomező – publikáció validáció

Ha van audió mező a tananyagban, akkor a publikációt nem lehet elindítani, hibaüzetet ad a felület. Ezt annak érdekében, hogy a lejátszóban még nem aktív funkciót ne lehessen a publikációs csomagba tenni. Amint a funkció elérhető lesz a lejátszóban, a publikáció is lehetségessé válik.

 1. LS-13574 Audiomező másolása (nxEditor)

Másolások kezelése Audió mező esetén a Szerkesztőben:

 • Tananyag, blokk, oldal másolásnál projektenbelül:
  • a mező másolódik;
  • a mező összes tulajdonsága és a fájl hivatkozás másolódik.
 • Tananyag, oldal másolásnál projektek között:
  • a mező másolódik;
  • a mező összes tulajdonsága másolódik;
  • az audio fájl is másolódik.
 • Mező másolásnál oldalon belül és oldalak között:
  • a mező másolódik;
  • a mező összes tulajdonsága és az asset hivatkozás másolódik.
 • Teljes mezőstruktúra másolásnál (beillesztés felülírással) oldalak között:
  • a mező másolódik;
  • a mező összes tulajdonsága és az asset hivatkozás másolódik.
 1. LS-13577 Audio mező interakciók – I. – új interakció műveletek

Az audió mezővel kapcsolatos lehetséges műveletek, melyeket az interakciókban lehet egyes mezőkhöz kötni:

Közös jellemzők, minden művelet esetén a célmező:

 • Cél mező: a cél mezőben azt a mezőt adhatja meg a felhasználó, amelyik mezőnek az audio fájlja az interakció hatására elinduljon.
 • Cél mező szűrés: a cél mezőben csak audio mező típusú mező adható meg. A legördülő listában az oldalon található audió mezők listája jelenjen csak meg, azaz szűrt lista. Az egérrel kiválasztható módon is csak audió mező választható ki.
 • Műveletek:
  • Audió elindítása: amennyiben egy mező ‘Audio elindítás’ interakcióban cél mezőként szerepel, akkor az esemény bekövetkezés hatására a mezőben lévő hangfájl tartalom lejátszása elindul.
  • Audió megállítása: amennyiben egy mező ‘Audio megállítása’ interakcióban cél mezőként szerepel, akkor az esemény bekövetkezés hatására a mezőben lévő audio tartalom lejátszása megállítódik (stop).
  • Audió szüneteltetése: amennyiben egy mező ‘Audio megszakítása’ interakcióban cél mezőként szerepel, akkor az esemény bekövetkezés hatására a mezőben lévő videó tartalom lejátszása megszakítódik (pause).
  • Audió újraindítása: amennyiben egy mező ‘Audio újraindítása’ interakcióban cél mezőként szerepel, akkor az esemény bekövetkezés hatására a mezőben lévő audio tartalom lejátszása újraindul.

További új funkció, hogy a műveletek csoportosításra kerültek, így a következő csoportokba vannak sorolva a listában: Audió, Videó, Mező, Navigáció, Kép, Feladatmező, Kitölthető mező, Egyéb.

 1. LS-13543 Kitölthető mező hozzáadása és szerkesztése oldalhoz nxEditorban

Egy oldal szerkesztésekor hozzá lehet adni Kitölthető mezőt az oldalhoz a mező hozzáadás eddigi módjai szerint, és a mezőn a megadott mezőtulajdonságokat szerkeszteni és menteni lehet.

Megadható mező tulajdonságok:

 • Helyes válasz: nem kötelező a mező kitöltése, ha van beírva érték, akkor szöveges mező, minimum 1, maximum 90 karakter hosszú, szöveges érték. Szóközök kezelése: több szóból állhat a tartalom, az elején és a végén lévő szóközt vagy szóközöket levágja, a nem az elején és végén lévő szóközöket meghagyja. Ha több szóköz van egymás után, akkor azt is meghagyja.
 • A mező két részre osztható: maga a mezőre, és a mezőn belül lévő kitölthető részre, ezen tulajdonságokkal a mező többi mezőhöz képesti távolsága, valamint a mezőn belül a kitölthető rész elhelyezkedése és formázása részletesen szabályozható.
  • A mező tulajdonságai
   • Háttér és szegély tulajdonságok: Szín, Szegély színe, Szegély vastagsága, Szegély stílusa.
   • Mező elrendezés tulajdonságok: arány, maximális szélesség, minimális magasság, láthatóság, bal, fenn, lenn, jobb (padding).
  • Kitölthető részre vonatkozó tulajdonságok
   • Mező elrendezés (padding) tulajdonságok: bal, fenn, lenn, jobb 
   • Kitölthető mező színe.
   • Kitölthető mező szegély színe (alapértelmezett értéke: 5f5f5f, szürke)
   • Kitölthető mező szegély vastagsága
   • Kitölthető mező szegély stílusa
   • Beírható válasz betűtípusa
   • Beírható válasz betűszíne
   • Beírható válasz betűmérete
   • Helyes válasz szín: itt lehet megadni a kitölthető mezőbe beírt válasz kiértékelése során a helyes válasz esetén megjelenítendő színt. A színt hexadecimális színkóddal kell megadni.
   • Helytelen válasz szín: itt lehet megadni a kitölthető mezőbe beírt válasz kiértékelése során a helytelen válasz esetén megjelenítendő színt. A színt hexadecimális színkóddal kell megadni.

Megjegyzések a szerkesztéshez:

 • Formázás és sortörés: sem a kitöltéskor, sem a szerkesztéskor a tartalom nem formázható, sortörés nem rakható bele.
 • Több szóköz esetén kitöltéskor: ha egymás után több szóköz van a kitöltés során (nem az oldal szerkesztés során), akkor a rendszer meghagyja úgy.
 • Kis és nagybetű érzékenység: érzékeny a kis és nagybetűkre, a kiértékeléskor megkülönbözteti ezeket.
 • A szövegdoboz nem tud megtörni sorok között, így az nem reszponzív. Ennek megfelelően kell az oldalt összeállítani, és beállítani a szélességét a tartalmazó mezőnek, ill. a szövedoboznak.
 • A színátmenet nem mező tulajdonsággal, hanem a rendező mező háttérképével lehet előállítani.
 1. LS-14174 Kitölthető mező megjelenítése nxEditorban a szerkesztő nézetben és Előnézetben

Amikor az oldal megjelenik előnézetben, akkor a Kitölthető mező látszik az oldalon a beállított tulajdonságokat figyelembe véve:

 • a mező háttér és szegély tulajdonságai szerint;
 • a mező elrendezés tulajdonságai szerint;
  • Amennyiben a mező mérete, amelyet a beállítások eredményeztek, kisebb, mint a beírható karakterek által eredményezett string mérete, akkor a mezőn belül nyilakkal lehet “közlekedni” és a teljes tartalmat látni, szerkeszteni.
 • az inputra (kitölthető részre) vonatkozóan:
  • elrendezés (padding) tulajdonságok szerint;
  • szegély tulajdonságok szerint;
  • betűformázás szerint: a mező alap állapotban üres, a szerkesztőben vagy előnézetbenbeírt karakterek a beállítások szerint láthatóak:
   1. a beállított betűméret szerint;
   2. a beállított betűtípus szerint;
   3. a beállított betűszín.
 • Amikor az oldal megjelenik szerkesztő nézetben, akkor a Kitölthető mező látszik az oldalon a beállított tulajdonságokat figyelembe véve:
  • a mező háttér és szegély tulajdonságai szerint;
  • a mező elrendezés tulajdonságai szerint;
   • Amennyiben a mező mérete, amelyet a beállítások eredményeztek, kisebb, mint a mező név karakterek által eredményezett string mérete, akkor a mezőn belül nyilakkal lehet “közlekedni” és a teljes tartalmat látni, szerkeszteni.
  • az inputra (kitölthető részre) vonatkozóan:
   • elrendezés (padding) tulajdonságok szerint;
   • szegély tulajdonságok szerint;
   • betűformázás szerint: a mező szerkesztő nézetben nem kitölthető, hanem a mező neve szerepel benne, akarakterek a beállítások szerint láthatóak:
    • a beállított betűméret szerint;
    • a beállított betűtípus szerint;
    • a beállított betűszín.
 • Amikor az oldal megjelenik a előnézetben, akkor a Kitölthető mezőbe beírhatóak karakterek 1-90 karakter hosszan (vagy üresen lehet hagyni).
  • A karaktereketenterre,tab-ra, vagykikattintásraa frontend lementi, úgy, hogy
   • a megadott válaszokat nem tároljuk az adatbázisban,
   • nem visszakereshető, de a tanulási session-ön belüli megtartódik,
   • azaz egy session-ön belül megtartja a beírt értéket,
   • azaz ellapozás és visszalapozás esetén megmarad a beírt tartalom.
 1. LS-14175 Kitölthető mező másolása (nxEditor)

Másolások kezelése Kitölthető mező esetén a Szerkesztőben:

 • Tananyag, blokk, oldal másolásnál projekten belül:
 • a Kitölthető mező másolódik;
 • a Kitölthető mező összes tulajdonsága másolódik;
 • Tananyag, blokk, oldal másolásnál projektek között:
 • a Kitölthető mező másolódik;
 • a Kitölthető mező összes tulajdonsága másolódik;
 • Mező másolásnál oldalon belül és oldalak között:
 • a Kitölthető mező másolódik;
 • a Kitölthető mező összes tulajdonsága másolódik.
 • Teljes mezőstruktúra másolásnál (beillesztés felülírással) oldalak között:
 • a Kitölthető mező másolódik;
 • a Kitölthető mező összes tulajdonsága másolódik.
 1. LS-14181 Kitölthető mező kiértékelése művelet (nxEditor)

A szerkesztőben van lehetőség a tananyagoldalon elhelyezkedő Kitölthető mezőhöz  “Kitölthető mező kiértékelése” műveletet tartalmazó interakciót kapcsolni, aminek hatására előnézetben és tanulás közben a célmezőben szereplő Kitölthető mezőre vonatkozóan a művelet végrehajtódik, azaz kiértékelésre kerül a tanuló által beírt érték.

Művelet (interakció) felvétele az interakcióknál:

 • Az interakció hozzáadása a mezőhöz a korábban megvalósítottaknak megfelelően történik: interakció panelen vagy Oldal interakciói ablakban:
  • Az interakció panelen az interakció felvételénél bármely esemény típust választottuk ki, azaz ezt a kiváltó eseményt megadtuk, akkor kiválasztható az “interakció” mezőben az [Kiölthető mező kiértékelése] művelet típusa.
   • A művelet a legördülő listában egy új részben található (felső szintű hierarchia elem): [Kitölthető mező]
  • Az “Oldal interakciói” képernyőn is az interakció felvételénél az “interakció” mezőben kiválasztható az [Kitölthető mező kiértékelése] interakció (művelet) típusa.
   • A művelet a legördülő listában egy új részben található (felső szintű hierarchia elem): [Kitölthető mező]
 • Cél mező ennél az interakció (művelet) típusnál:
  • van kiválasztandó célmező,
  • csak Kitölthető mező típusú mező választható ki
   • mind a mezőlistából,
   • mind a munkaterületről.
 • Késleltetés mező van ennél az interakció (művelet) típusnál.
 • Előrehaladás mértéke (%) mező: amennyiben a “Kitölthető mező kiértékelése” műveletet (interakció) választja a felhasználó, akkor az interakció kártyán megjelenik ez a mező.
  • Az “Oldal előrehaladásának növelése” nevű művelet működésének megfelelően megadható a [Előrehaladás mértéke (%)] mező értéke:
   • 1-100 közötti pozitív egész szám,
   • ha az érték nem valid, akkor hibaüzenet a mezőn: [1-100 közötti pozitív egész szám lehet (létező nyelvi kulcs)]
   • alapértelmezett nincs kitöltve, üres az értéke, az üres érték is valid menthető. (Ebben az esetben nem növel előrehaladást majd a művelet.)

Másolások kezelése

 • Tananyag, blokk, oldal másolásnál az interakció másolódik.
 • Mező másolásnál oldalon belül:
  • A forrás mező tartalmi mező: másolódik.
  • A forrás mező rendező mező:
   • Ha a mező struktúrán belül van a célmező, akkor másolódik.
   • Ha a mező struktúrán belül nincs benne a célmező, akkor nem másolódik.
   • Ha oldalon belül, de a rendező mezőn kívül van az intearkció forrásmezője, akkor a nem másolódik (nem kerül bele a másolat az interkció célmezejei közé)
 • Teljes mezőstruktúra másolásnál (beillesztés felülírással) oldalak között: az interakció másolódik.
 • Mező másolásnál oldalak közötti (Forrásmező):
  • A forrás mező tartalmi mező: nem másolódik az interkació.
  • A forrás mező rendező mező:
   • Ha a mező struktúrán belül van a célmező, akkor másolódik.
   • Ha a mező struktúrán belül nincs benne a célmező, akkor nem másolódik.

Publikáció: az interakció kerüljön bele a publikációs csomagba is.

 1. LS-14177 Publikáció validáció Kitölthető mezőre vonatkozóan

Ha a tananyagban Kitölthető mező van, akkor nem lehet publikálni, azaz publikációs példány létrehozásánál a felületen hibát jelez a rendszer. Ezt később Tanulói modul és Vizsga modul esetén külön-külön ki lehet kapcsolni.

 1. LS-13912 Publikációs csomag változtatások – mező és oldal struktúra a listában helyes sorrendben

A mező és oldal struktúra listában helyes a sorrend a publikációs csomagban, az oldalon elhelyezkedés szerint, a hierarchia szerinti sorrendben vannak.

 1. LS-13933 Publikációs csomag változtatások – stílusok a listában legyenek mediaQuery szerint rendezve

A stílusok a listában mediaQuery (nézettartomány) szerint vannak rendezve.

 1. LS-14252 Kínai nyelv migráció a language táblába

A nyelvi táblába a kínai nyelv migrációja megtörtént.

Hibajavítások

 1. LS-14211 nxEditor – A tesztmezőben, feladatmezőben a párosítás típusú feladat a kitöltés után hibásan értékelődik ki

A tesztmezőben a párosítás típusú feladat kitöltésekor hibás kitöltés esetén kiértékelésénél   “Kitöltéskor adott válasz:” részben egyes hibásan kitöltött pár mellet a “Nincs megadva” párosított elem szöveg jelent meg.

A hiba javításra került.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *