E-learning modul release 2023/2.

Funkciók

 1. LS-9148 Tananyag bejárhatóság eseteinek megvalósítása Tanulói Kliensben – Lineáris bejárás

A tananyag pulikációs példányánál beállított tananyag bejárhatóság tulajdonság (oldal szinten lineáris, első struktúra elem szinten lineáris, második struktúra elem szinten lineáris, harmadik struktúra elem szinten lineáris) valamint a lejátszás indításakor megadott hiteles mód vagy nem hiteles mód (éles vagy próba tanulás) érvényesül a LearningClientben való lejátszás során, azaz ennek megfelelően tud a tanuló navigálni a tananyagban.

 1. LS-14196 Tanulói modul: Oldalhoz rendelt feladatok megjelenítése 

A tananyag lejátszóban a tanuló egy adott oldalnál a – fogalomtárhoz hasonlóan – megtekintheti (és keresheti, szűrheti) azokat a feladatokat, amelyek az adott tananyagoldal feldolgozásához hozzárendelt feladatként lettek megadva.

 1. LS-14415 Tanulói kliens: audio mező megjelenítése és kezelése a tananyag lejátszóban

A tananyag lejátszóban tanulás közben a tananyagszerkesztőben beállított módon megjelenik az audió mező a beállított paraméterek mentén elérhető vezérlőkkel és megjelenítéssel. 

 • Ilyen paraméterek: rejtett mezőként megjelenés, nem rejtett mezőként megjelenés, automatikus indulás,hangerő, némítva indulás, lejátszás közbeni némítás utáni visszahangosítás hangerő, folyamatos lejátszás, ugrás engedélyezése.
 • Vezérlőgombok: lejátszás, szüneteltetés, hangerőszabályozás, némítás, hanganyag időpontra ugrás (playbar), hanganyag sebesség
 1. LS-14416 Tanulói kliens: audio mező interakciók

A tananyag lejátszóban az adott tananyagoldalon az audio mezőre célzott interakciók implementációja: hanganyag elindítása, hanganyag megállítása, hanganyag szüneteltetése, hanganyag újraindítása.

 1. LS-15141 Tanulói kliens: audio mező események (triggerek)

A tananyag lejátszóban a szerkesztők által az audió mezőre beszerkesztett események (triggerek) implementációja: hanganyag vége, hanganyag elindulása, hanganyag adott időpontja.

 1. LS-14456 Tanulói modul: Feladatmező térköz csökkentés

A tananyag lejátszóban a feladatmező alsó részén eddig megjelenő gyári térköz megszüntetésre került és ezentúl a feladatmező alatt megjelenő térköz pontosan a szerkesztés során a mezőtulajdonságok panelen beállított térköz távolsággal jelenik meg.

 1. LS-16947 Szókitöltő típusú feladatokba ‘Case sensitivity’ tulajdonság alkalmazása Tanulói modulban – tesztmezőre

Ha tananyag lejátszóban egy tesztmezőben megjelenő fill-in feladattípusú feladatban a “Case sensitivity” tulajdonság “nem” értékű, akkor a feladat kiértékelés során a rendszer elfogad minden kis-nagybetű kombinációt, tehát figyelmen kívül hagyja a bevitt megoldás szövegben a kis- és nagybetűket. Amennyiben a “Case sensitivity” tulajdonság “igen” értékű, akkor a feladat kiértékelés során a rendszer megkülönböztet minden kis-nagybetű kombinációt, tehát számít a bevitt megoldás szövegben a kis- és nagybetű.

 1. LS-17004 Szókitöltő típusú feladatokba ‘Case sensitivity’ tulajdonság alkalmazása Tanulói modulban – feladatmezőre

Ha tananyag lejátszóban egy feladatmezőben megjelenő fill-in feladattípusú feladatban a “Case sensitivity” tulajdonság “nem” értékű, akkor a feladat kiértékelés során a rendszer elfogad minden kis-nagybetű kombinációt, tehát figyelmen kívül hagyja a bevitt megoldás szövegben a kis- és nagybetűket. Amennyiben a “Case sensitivity” tulajdonság “igen” értékű, akkor a feladat kiértékelés során a rendszer megkülönböztet minden kis-nagybetű kombinációt, tehát számít a bevitt megoldás szövegben a kis- és nagybetű.

 1. LS-16949 Kitölthető mező (régi nevén: szerkeszthető fill-in mező) megjelenítése Tanulói modulban

A tananyag lejátszóban tanulás közben a tananyagszerkesztőben beállított módon megjelenik a kitölthető mező (régi nevén: szerkeszthető fill-in mező). Az új mezőtípus például többek között a szoftver szimulációs tananyagok esetében nagyon hasznos, hiszen a tanuló által a kitölthető mezőbe bevitt érték kiértékelésére (sikeres vagy sikertelen kitöltési eseményre) beállított interakciók mentén lehet a tananyag lefutását vagy előrehaladását befolyásolni.

 1. LS-16950 Kitölthető mező (régi nevén: szerkeszthető fill-in mező) interakciók (műveletek) a Tanulói modulban

A tananyag lejátszóban az adott tananyagoldalon a kitölthető mezőre célzott interakciók implementációja: kitölthető mező kiértékelése, kitölthető mező újrakitöltése.

 1. LS-16951 Kitölthető mező események (triggerek) a Tanulói modulban

A tananyag lejátszóban a szerkesztők által a kitölthető mezőre beszerkesztett események (triggerek) implementációja: kitölthető mező kitöltése sikeres, kitölthető mező kitöltése sikertelen.

 1. LS-16976 eLearning: Csoportosítás és Párosítás feladattípus véletlenszerű megjelenítésének átdolgozása tesztmezőnél

A tananyag lejátszóban a tesztmezőben megjelenő csoportosítási és párosítási feladattípusok esetében (mind egyszerű feladatként, mind egy összetett feladat alfeladataként) a bal oldali oszlop elemei (pár elemek és csoportok) mindig a feladatban található sorrendben jelenjenek meg (azok sorrendje ne legyen véletlenszerűen megkeverve), míg a jobb oldali oszlop elemei a beállítástól függetlenül mindig véletlenszerűen kevert sorrendben jelenjenek meg.

Ugyanezen funkcionalitás feladatmezős implementációja egy későbbi verzióban jelenik meg a pár nélküli párosítós feladat és az üres csoport/csoport nélküli csoportosítás feladattal párhuzamosan.

 1. LS-17003 Szókitöltő (fill-in) és számérték (fill-in number) megadása típusú feladatokba ‘Character limit’ tulajdonság alkalmazása Tanulói modulban – feladatmező

Ha tananyag lejátszóban egy feladatmezőben megjelenő fill-in vagy fill-in number feladattípusú feladatban a “Character limit” tulajdonság érvényes értékkel bír, akkor a tanuló csak annyi karaktert (számjegyet) tud beírni maximum az adott mezőbe, amennyi a tulajdonság értékeként meg van adva. Amennyiben 0 a tulajdonságban szereplő érték, akkor a rendszer úgy tekinti, hogy nincs karakter limit a mezőn.

Ugyanezen funkcionalitás tesztmezős implementációja a következő verzióban jelenik meg. A funkció engedélyezése a publikációs csomagban akkor történik meg, amikor mind a feladatmezős, mind a tesztmezős implementáció elkészül, így addig bár a funkció a kód szintjén bekerült ebbe a verzióba, de a publikációs csomagban való engedélyezése csak a következő verzióba kerül bele.

Javítások

 1. LS-12929 eLearning: AM Tartalomjegyzékben az oldalstátusz felolvasása legyen érthetőbb

Az indexben az oldalikon adja meg a felhasználónak szükséges információkat az oldalak státuszát illetően. Valamint az “oldal” kifejezés mostantól szerepel az AM-szövegben.
A tartalomjegyzékben a nyíl gombok segítségével navigálva a tananyag oldalait különböző állapotban a JAWS az szövegeket olvassa fel

 • nem indított – “ Oldal nem indított”; 
 • sikertelen teszt kitöltés után – “Oldal folyamatban”; 
 • teljesített (sikeres teszt kitöltés) – “Oldal sikeres”.
 1. LS-12930 eLearning: AM Tartalomjegyzékben a tananyag státusz felolvasása legyen érthetőbb

A “tananyag” kifejezés mostantól szerepel az AM-szövegben.
Tananyag megnyitásakor a 0. szintre (tananyag cím) navigálva a tartalomjegyzékben a TAB segítségével az oldalt elindítva, valamint minden oldal sikeressége után az alábbi olvassa fel a JAWS: 

 • először – “Tananyag nem indított”; 
 • elindítva/folyamatban – “Tananyag folyamatban”; 
 • teljesítés után – “Tananyag sikeres”
 1. LS-12931 eLearning: AM Tartalomjegyzék gombján megfelelő szöveg felolvasása

Az alkalmazott elnevezések minden esetben egységesekké váltak:”Tartalomjegyzék” szerepel az “Index” helyett mindenhol. (Amikor tananyag megnyitásra kerül akkor a TAB segítségével ránavigálva a “Tartalomjegyzék” ikonra, akkor a JAWS az elvárt szöveget olvassa fel. Ezután az ENTER segítségével megnyitva a tartalomjegyzéket iis a megfelelő szöveget olvassa fel a JAWS.)

 1. LS-12934 eLearning: AM Tartalomjegyzékben legyen felolvasva, melyik az aktuálisan megnyitott oldal

A tartalomjegyzékben való navigálás közben egyértelműen felolvassa a szoftver, hogy melyik oldal van aktuálisan megnyitva. A tananyag megnyitása után a JAWS billentyűparancsaival végiglépkedve a tartalomjegyzék blokkjain és oldalain a narancssárgával kijelölt aktuális oldalra érve a JAWS felolvassa az “Aktuális oldal”/”Current page” szöveget..

 1. LS-15146 A fogalomtárban megjelenő “Összes kibontása” és “Összes bezárása” gombok megújítása a Tanulói modulban

A fogalomtárban a megújult megjelenítésű és funkcionalitású “Összes kibontása“ és “Összes bezárása“ gombok, amelyek ikonokká alakultak és mindig elérhető mindkét lehetőség az összes fogalom kibontására és bezárására.