Tananyagszerkesztő release 2023/2.

Funkciók

 1. LS-9339 Számérték megadása és szókitöltő típusú feladatokban az ‘Order matters’ tulajdonság alkalmazása – előnézetben

A számérték megadása és szókitöltő típusú feladatokban az ‘Order matters’ tulajdonság alkalmazása lehetővé vált, így megadható, hogy számítson-e a válaszok megadásánál az, hogy a helyes választ melyik mezőbe írja be a tanuló.

Amennyiben nem számít, azaz ha egy ilyen típusú feladatban az order_matters tulajdonság értéke “Nem – duplikációval” vagy “Nem – duplikáció nélkül” értékű, akkor az előnézetben annak megfelelően jelenik meg és értékelődik ki a feladat Feladatmezőben és Tesztmezőben is.

A korábbi, LS-13061 issue keretében lehetővé vált, hogy a feladat importban megadható ezeknél a feladatípusoknál, hogy számít-e a sorránt, azaz az order_matters oszlopban y; n (allow_duplication); n (no_duplication) értékek adhatóak meg.

Duplikáció engedélyezése: ha nem számít a sorrend, akkor azon belül is még két működési módot különböztetünk meg:

 1. duplikáció engedélyezett: kettő vagy több azonos készlettel rendelkező mezőben meg lehet adni azonos megoldást.
 2. duplikáció nem engedélyezett: kettő vagy több azonos készlettel rendelkező mezőben nem lehet meg adni azonos megoldást, ha az egyikben megadtuk, akkor a másikban már az nem számít helyes megoldásnak. (Ha kétszer szerepel valami egy készletben, ami több mezőben is szerepel, akkor azt külön elemnek veszi, ezért duplikáció nem engedélyezett esetben is kétszer lehet beírni két külön mezőbe, ahol azonos a készlet. Pl. “cs”, “a”, “cs”, “i” készlet esetén a “cs” betűt két mezőbe is beírhatja. )

A lejátszásnál a feladat működése:

Az alábbi működési módok lehetségesek:

 1. Számít a sorrend

A feladat tulajdonságai: order_matters tulajdonság ‘y’

A feladat működése: eddigi működés, azaz csak abba a mezőbe lehet írni a megoldást, amely mezőben az adott készlet található.

 1. Nem számít a sorrend, és duplikáció engedélyezett:

A feladat tulajdonságai: order_matters tulajdonság ‘n (allow_duplication)’ értékűl.

A feladat működése: adott kitölthető mezőbe az adott feladat bármely mezőjének megoldási készletéből (egy kitölthető mezőbe megadható helyes válaszok összessége, listája) lehet elemet megadni helyes megoldásként, amely készletből már egy előző (adott feladatban lévő) mezőbe nem került bele valamelyik elem. 

Azaz egy mező megoldási készletéből csak egy elem használható fel, és ha egy elemet már felhasználtak, akkor abból a készletből más elem már nem használható fel helyes megoldásként. 

 • ha egy elem több készletben van, annyiszor lehet felhasználni, ahányszor előfordul, és
 • minden felhasználásakor kiejt egy-egy készletet, amelyben előfordul. A készlet kiejtés algoritmusa az, hogy olyan sorrendben ejti ki a készleteket, ahogy azokban előfordul (mivel több készletben van, definiálni kell, mely készletet ejtjük ki adott felhasználásnál).
 • Duplikáció: ha több készletben azonos elem szerepel (azonos string), akkor – mivel a “Nem – duplikációval” érték a duplikációt lehetővé teszi, ezért az azonos készletek elemeinek beírásakor lehetséges két vagy több mezőbe azonos értéket írni, mint helyes megoldás.
  • (Megjegyzés: Fill in number feladattípus esetén: a lehetséges helyes megoldások között nem lehet intervallum, azt az importálásnál validáció kiszűri (hibát jelez, ha van).)

A feladat tulajdonságai: order_matters tulajdonság ‘n (no_duplication)’ értékűl.

A feladat működése: adott kitölthető mezőbe az adott feladat bármely mezőjének megoldási készletéből (egy kitölthető mezőbe megadható helyes válaszok összessége, listája) lehet elemet megadni helyes megoldásként, amely készletből már egy előző (adott feladatban lévő) mezőbe nem került bele valamelyik elem. Azaz egy mező megoldási készletéből csak egy elem használható fel, és ha egy elemet már felhasználtak, akkor abból a készletből más elem már nem használható fel helyes megoldásként. 

 • ha egy elem több készletben van, annyiszor lehet felhasználni, ahányszor előfordul, és
 • minden felhasználásakor kiejt egy-egy készletet, amelyben előfordul. A készlet kiejtés algoritmusa az, hogy olyan sorrendben ejti ki a készleteket, ahogy azokban előfordul (mivel több készletben van, definiálni kell, mely készletet ejtjük ki adott felhasználásnál).
 • Duplikáció nélkül: ha több készletben azonos elem szerepel (azonos string), akkor – mivel a “Nem – duplikáció nélkül” érték a duplikációt nem teszi lehetővé, ezért az azonos készletek elemeinek beírásakor NEM lehetséges két vagy több mezőbe azonos értéket írni, mint helyes megoldás. Ezért ha a kitöltés során azonos készletekből két vagy több mezőbe azonos érték (a string megegyezik) kerül, akkor azt a kiértékelés során hibás kitöltésnek vesszük, a feladat megoldása helytelen.

Válasz helyesség, helyes válaszok:

 • mindig ott jelenik meg az adott készlet többi helyes válasza, ahova az adott készlet elemét (azaz egy helyes választ) beírta a felhasználó;
 • ha még nem írt be választ, akkor a kitöltendő mezők eredeti sorrendjében jelennek meg a helyes válaszok, az adott mezőkhöz tartozó készletek;
 • ha részben töltötte ki a mezőket, azaz van kitöltött és nem kitöltött mező, akkor
  • a helyesen kitöltött mezőkhöz írja a kitöltéshez igazított készletet, azaz amennyiben helyes választ ad meg, akkor ahhoz illeszkedő készletet jeleníti meg,
  • a nem helyes választ tartalmazó mezőknél, vagy üresen hagyott mezőnél, ahol adott mező készletét még nem jelenítettük meg másik helyes választ tartalmazó mezőnél, ott az adott mező sorrendjének megfelelő készletet jeleníti meg, 
  • a nem helyes választ tartalmazó mezőknél, vagy üresen hagyott mezőnél, ahol adott mező készletét már megjelenítettük másik helyes választ tartalmazó mezőnél, ott a mezők sorrendjében előről haladva az adott mezőhöz a legelső szabad, még nem felhasznált készletet használja fel.
  • Duplikáció nélkül esetben:
   • Ha egy készlet több mezőben azonos, és minden mező üres (nem töltötte még ki a user), akkor a helyes válaszok megjelenítésénél a teljes készletet felsoroljuk minden mezőnél.
    • A: (x, y, z); B: (x, y, z) C: (x, y, z)
   • Ha egy készlet több mezőben azonos, és minden mező üres (nem töltötte még ki a user) vagy helytelen választ tartalmaz, akkor a helyes válaszok megjelenítésénél a teljes készletet felsoroljuk minden mezőnél.
    • A: (x, y, z); B: k (x, y, z) C: (x, y, z)
   • Ha egy készlet több mezőben azonos, és az egyik mezőbe a készlet egyik elemét írták be, más mezőkbe meg helytelen választ írtak vagy üres, akkor a helyes válaszok megjelenítésénél a helyes választ tartalmazó mezőnél helyes lesz a válasz és a készlet minden eleme felsorolásra kerül, és a többi azonos választ tartalmazó mezőnél helytelen válasznak minősül, és ott a korábban elhasznált választ kivesszük a készletből és csak az így megmaradt (és még felhasználható) helyes válaszok készletét mutatjuk.
    • A: x (x, y, z); B: k (y, z) C: (y, z)
   • Ha egy készlet több mezőben azonos, és több mezőbe a készlet egyik (azonos) elemét írták be, akkor a helyes válaszok megjelenítésénél a sorrendben az első mezőnél lesz helyes a válasz, és a többi azonos választ tartalmazó mezőnél helytelen válasznak minősül, és ott a korábban elhasznált választ kivesszük a készletből és csak az így megmaradt (és még felhasználható) helyes válaszok készletét mutatjuk.
    • A: x (x, y, z); B: x (y, z) C: x (y, z)
   • Ha egy készlet több mezőben azonos, és a mezőkbe a készlet egy-egy különböző elemét írták be, akkor mindegyik mezőnél helyes a válasz, és a helyes válaszok megjelenítésénél a sorrendben az első mezőnél a teljes készletet soroljuk fel, a sorrendben utána következő mezőnél az előző mezőben felhasznált készlettel csökkentett készletet soroljuk fel, és a sorrendben utána következő mezőnél az előző két mezőben felhasznált készlettel csökkentett készletet soroljuk fel, és így tovább, ahány ilyen azonos készlettel bíró mező van.
    • A: x (x, y, z); B:y (y, z) C: z (z)
 • A válasz helyesség a fenti logika szerint értékeli ki, és az eddigi jelölés szerint jeleníti meg.

Megjegyzés: amennyiben egy több mezőben is előforduló szett válaszlehetőségeinek száma kisebb, mint a szett előfordulásának a száma (ahány mezőben szerepel), akkor nem lehet helyesen kitölteni az adott feladatot, mert a tanuló egyes mezőkbe már nem tud ismétlődés mentesen választ helyes választ. Erre a szerkesztőknek kell figyelnie az import táblázat készítésekor.

 1. LS-10362 Tananyag bejárhatóság módjának beállítása és validációi a publikációs példánynál

A publikációs példánynál beállítható lett, hogy a tananyag oldalait a tanuló lejátszáskor milyen sorrendben nézheti végig:

 • “szabadon bejárható”: a tanuló a tanulás során tetszőleges sorrendben haladhat a tananyagban
 • “lineáris: első struktúra elem szinten”: a tanuló egy első szintű struktúra elemen belül tetszőleges sorrendben haladhat, viszont az utána következő első szintű struktúra elem tanulását csak akkor kezdheti meg, ha az elsőt teljesítette 
 • “lineáris: második struktúra elem szinten”: a tanuló egy második szintű struktúra elemen belül tetszőleges sorrendben haladhat, viszont az utána következő második szintű struktúra elem tanulását csak akkor kezdheti meg, ha az elsőt teljesítette 
 • “lineáris: harmadik struktúra elem szinten”: a tanuló egy harmadik szintű struktúra elemen belül tetszőleges sorrendben haladhat, viszont az utána következő harmadik szintű struktúra elem tanulását csak akkor kezdheti meg, ha az elsőt teljesítette 
 • “lineáris: oldal szinten”: a tanuló csak akkor léphet a következő tananyagoldalra, ha az előtte szereplőt teljesítette

A SCORM típusú tananyag esetén a beállítás nagyverzió publikálásával módosítható, a kisverziók a hozzájuk tartozó nagyverziónál beállított értéket hozzák magukkal.

A tananyag bejárhatóság vizsga tananyagnál csak “szabadon bejárható” értéket vehet fel.

Az adott publikálási példány részletei között is megtekinthető, hogy milyen beállítással készült el a publikálás.

 1. LS-10375 Oldal tulajdonság panel: tananyagoldal bejárhatóság beállítása és Rejtett oldal tulajdonság check box-szá alakítása

Egy tananyag oldalon az nxEditorban be lehet állítani azt, hogy az adott oldal bármilyen bejárhatósági beállítás esetén a tanulás során bejárható legyen mindenképpen. Ezt annak érdekében, hogy a tananyagban lévő – például a végén szereplő jogi tartalmak, vagy hivatkozások – egyes tartalmak bármely teljesítettség állapotban megtekinthetőek legyenek.

Az issue keretében az eddigi oldaltulajdonságot, a rejtett oldal tulajdonságot is checkbox-szal beállíthatóvá tettük, így most az alábbi kép szerint alakul a panel:

 1. LS-13179 Oldalakhoz rendelt feladatok megtekintése nxOrganizerben – keresés a feladatok között

A feladatok oldalhoz rendelése oldalon, ha kiválasztunk a tananyagoldalak listájából egy oldalt és megtekintjük milyen feladatok vannak hozzárendelve, akkor a hozzárendelt feladatok listája felett, ha az adott oldalhoz tartoznak feladatok, akkor a kereső már aktív, használható. A keresőben az adott oldalhoz rendelt feladatok azonosítóiban (felhasználók által az importkor megadott azonosítóban) lehet keresni. A keresőben legalább egy karaktert kell megadni, majd a keresés gomb megnyomása után az adott oldalhoz rendelt feladatok listájában csak azok jelennek meg, amelyek megfelelnek a keresési feltételeknek. A feladatok listája alapértelmezettre állítható vissza, ha a keresőben keresési érték nélkül indítunk keresét.

 1. LS-13181 Oldalhoz rendelt feladatok kezelése másolások esetén

Az nxEditorban a másolások esetén – az egyes másolás funkciók esetén – az oldalhoz rendelt feladatok hozzárendelését is kezeli a másolás funkció.

Az alábbi esetekben a feladatok oldalhoz rendelése másolódik:

 • Oldal másolás tananyagon belül
 • Oldal másolás másik tananyagba projekten belül
 • Blokk másolás tananyagon belül
 • Blokk másolás tananyagon tananyagok között
 • Tananyag másolás projekten belül

Az alábbi esetekben a feladatok oldalhoz rendelése nem másolódik:

 • Mező másolás oldalon belül
 • Mező másolása tananyagon belül, oldalak között
 • Mezőstruktúra beillesztése meglévő oldalra felülírással
 • Tananyag másolás projektek között
 • Oldal másolás másik tananyagba projektek között
 1. LS-13360 Fill in select típusú feladat szerkesztésének átalakítása a feladatbank felületen

A feladatbank felületen újra szerkeszthetőek a listából választás (fill in select) típusú feladatok. A listából választás feladat típus szerkesztése a korábbiakhoz képest átalakult. Egy választó listán belül tetszőleges sorrendben adhatóak meg a válaszlehetőségek, amiknél a helyességet a válaszlehetőség mögötti válaszhelyesség kapcsoló segítségével lehet megadni. Egy választó listán belül pontosan egy helyes és legalább egy helytelen válasznak kell lennie. Egy listán belül maximum 20 válaszlehetőség szerepelhet. A feladatbank felületen egy listában nem szerepelhet két válaszlehetőségnél ugyanaz a válasz.

 1. LS-13544 Egy feladat csak egyszer szerepelhessen egy tesztben – publikációs folyamatban validáció

Egy tananyag publikálásakor ellenőrzi a rendszer, hogy egy feladat csak egyszer szerepel-e a tesztben, és ha többször, akkor arról – a teljes tananyag átvizsgálása után – e-mailben küld hibaüznetet.

Az ellenőrzés azt vizsgálja, hogy van-e azonos feladat többször egy teszten belül, akár feladatcsoportok között, összetett feladat esetén alfeladatokat is beleértve. Ha van random kiválasztás, akkor is az összes lehetséges feladatot vizsgálja.

 1. LS-13604 Feladat kiértékelése művelet (interakció) (nxEditor) – több célmező kijelölhető legyen

Az interakcióban eddig nem volt kijelölhető több célmező (csak feladatmezők). A fejlesztés eredményeként a többi célmezővel rendelkező interakcióhoz hasonlóan, azonos módszerrel, több célmező is kijelölhető.

 1. LS-14179 Szókitöltő típusú feladatokba ‘Case sensitivity’ tulajdonság alkalmazása előnézetben

Ha előnézetben lejátszás során a tesztkitöltésnél vagy feladatmező kitöltésénél a felhasználó egy fill in feladattípust tölt ki, és a feladatban a Case sensitivity tulajdonság ‘Nem’ értékkel bír, akkor amikor a feladatot a rendszer kiértékeli (akár tesztmezőben, akár feladatmezőben), akkor elfogad minden kis-nagybetű kombinációt a Szókitöltő (fill in) feladattípus esetén, azaz figyelmen kívül hagyja, hogy a stringben mi kisbetű és nagybetű a megadott megoldásban, ill. a feladatban szereplő helyes megoldásban.

 1. LS-14213 Pár nélküli elem esetén összegzőben a helyes válasznál szöveg megjelenítése

Ha előnézetben egy tesztmezőben az összegzőben egy párosítás feladat szerepel, amit a felhasználó úgy töltött ki, hogy helyesen pár nélküli elemként értelmezte az egyik bal oldali elemet, azaz nem sorolt hozzá párt a jobb oldalról, akkor az összegzőben a esetben pár nélküli elem esetén a helyes válasznála “Az elemhez nem tartozik pár.” szöveg jelenik meg.

 1. LS-14241 Audio mező interakciók – II. – események (triggerek)

Az audió mezőhöz kapcsolódóan az alábbi események (triggerek) kiválaszthatóak az interakciókban:

 • Audió vége
 • Audió elindulása
 • Audió időpont

Forrás mező: csak audió mező lehet az alábbi eseményekkel rendelkező interakciók forrás mezője, csak audió mező esetén lehet kiválasztani ezeket.

Az események legördülő listában külön szakaszokba vannak csoportosítva: audió, videó, mező, tesztmező, feladatmező, kitölthető mező, egyéb.

Másolások: az interakciók az eddigi működés szerint másolódnak, ahogy a videóhoz kapcsolódó események.

 1. LS-14458 Release alatti LCMS működés lekezelése

Amikor az LCMS-t (Szerkesztő, Organizer, Előnézet) egy felhasználó használja, és egy release folyamat miatt nem tud a kliens kapcsolódni a szerverrel, akkor a felhasználó megfelelő tájékoztatást kap a rendszertől.

Amikor valamilyen kérés megy a szerver felé, és az time out-tal végződik, azaz a kliens nem kap választ időben, és a kapcsolat élő – ilyen lehet pl. a mentés, vagy szerkesztés mód be- vagy kikapcsolása -, akkor a kliens egy felugró ablakban tájékoztatja a felhasználót: “A kiszolgáló nem válaszol. Kérjük, próbálja meg a megkezdett műveletet később, és addig ne zárja be a böngészőt!”

 1. LS-14782 Üres csoport és csoport nélküli elemek csoportosítás típusú feladatban importálása

Az egyszerű feladatok v5 importban lehetséges úgy importálni a csoportosítás feladatot, hogy a bal oldalon megjelenő “konténer” elemek (amikhez elemet rendelünk), valamint a jobb oldalon megjelenő besorolandó elemek is csoport nélkül legyenek a táblázatban az alábbi variációkban:

Bal oldali elemek:

 • Lehet olyan sor, ami a bal oldalon megjelenítendő, névvel rendelkező “konténer” elemet hordoz, amibe nem sorolandó jobb oldalról elem, azaz nincs “Besorolandó elem” hozzá. Az alábbi oszlop értékeket kell megadni egy ilyen sor esetén:
  • id oszlop értéke: saját egyedi azonosító (eddigiek szerint).
  • parent_id oszlop értéke: a feladat question típusú sorának id értéke (eddigiek szerint).
  • row_type oszlop értéke: “_answer_group_” (eddigiek szerint).
  • A description oszlopban van érték, ez a megjelenítendő név, kötelező.
  • A group oszlopban szerepelhet egységes szintaxis ehhez, pl. <container_without_element>
  • A többi oszlop üres.
  • Több ilyen sor is lehet egy feladaton belül

Jobb oldali elemek:

 • Lehet olyan sor, ami a jobb oldalon megjelenítendő, névvel rendelkező elemet hordoz, ami nem sorolandó be a jobb oldali konténerekbe, azaz nincs csoportja. Az alábbi oszlop értékeket kell megadni egy ilyen sor esetén:
  • id oszlop értéke: saját egyedi azonosító (eddigiek szerint).
  • parent_id oszlop értéke: a feladat question típusú sorának id értéke (eddigiek szerint).
  • row_type oszlop értéke: answer (eddigiek szerint).
  • A description oszlopban van érték, ez a megjelenítendő név, kötelező.
  • A group oszlopban szerepelhet egységes szintaxis ehhez, pl. <element_without_container>
  • Több ilyen sor is lehet egy feladaton belül.

Validációk:

 • Minimum egy csoporttal és elemmel rendelkező elempár legyen a feladatban, nem lehet csak üres csoport vagy csoport nélküli elem. 
 • Az üres csoportnak nem lehet eleme.
 • A csoport nélküli elemnek nem lehet hozzá tartozó konténer eleme.
 • Az answer_group és az answer csoport szintaxisa megfelelő legyen.
 • Összesen max. 40 db csoportosítandó elem (answer) lehet a feladatban. Ebbe tartoznak bele a csoport nélküliek is. 
 • Összesen max. 10 db csoport (answer_group) lehet a feladatban. Ebbe tartoznak bele az üres csoportok is.
 • Egy csoportban max. 20 db elem lehet. Ez nem változik, hogy egy answer_group alatt hány answer lehet.
 • Összesen max. 20 db csoport nélküli elem (element_without_container) lehet (a max. 40 db csoportosítandó ezt nem kezeli, ez szűkebb feltétel.) 

Az üres csoportok és csoport nélküli elemek is bekerülnek a publikációs csomagba az értékeikkel együtt.

 1. LS-14783 Üres csoporttal vagy csoport nélküli elemmel rendelkező csoportosítás típusú feladatra vonatkozó publikáció validáció

Ha van olyan feladat a tananyagban (feladatmezőben vagy tesztben), amelyben a Csoportosítás típusú feladat üres csoportot vagy csoport nélküli elemet tartalmaz, akkor a publikáció hibára fut annak érdekében, hogy a lejátszókban még nem megvalósított opciókkal ne publikálódjon tananyag.

 1. LS-14785 Üres csoporttal vagy csoport nélküli elemmel rendelkező csopotosítás típusú feladat megjelenítése előnézetben

A csoportosítás feladat előnézetben Tesztmezőben és Feladatmezőben is megjelenik helyesen úgy, hogy üres csoport vagy csoport nélküli elem található benne.

Amikor a teszt vagy feladat kitöltése megkezdődik előnézetben vagy a szerkesztőben látszik a feladat a tesztmezőben vagy feladatmezőben, akkor a megjelenítés az eddigi működés szerint két oszlopban történik, és 

 • lehet olyan elem a bal oldalon, amihez nem tartozik besorolandó elem a jobb oldalon – a elem nélküli konténer esetén (<container_without_element>);
 • lehet olyan besorolandó elem jobb oldalon, amihez nem tartozik megjelenítendő konténer elem a bal oldalon – konténer nélküli elem esetén (<element_without_container>).

Kiértékelés: a feladat kiértékelésénél az alábbiakat veszi figyelembe a rendszer előnézetben.

 • Bal oldali konténerhez nem tartozik elem:
  • Ha a bal oldalon lévő csoporthoz (konténer elemhez) nem tartozik hozzárendelendő elem a jobb oldalról, és a feladat kiértékelésnél ez a helyzet (a felhasználó nem rendelt hozzá elemet), akkor ez a nem-hozzárendelés helyes megoldás.
  • Ha a bal oldalon lévő csoporthoz (konténer elemhez) nem tartozik elem a jobb oldalról, és a feladat kiértékelésnél van hozzárendelve elem, akkor ez a hozzárendelés helytelen megoldás.
 • Jobb oldali elemhez nem tartozik konténer:
  • Ha a jobb oldalon lévő elemhez nem tartozik megjelenített csoport (konténer elem) a bal oldalon, és a feladat kiértékelésnél ez az elem nem került besorolásra sehova, azaz a felhasználó nem rendelt hozzá csoportot, akkor ez a nem-hozzárendelés helyes megoldás.
  • Ha a jobb oldalon lévő elemhez nem tartozik megjelenített csoport (konténer elem) a bal oldalon, és a feladat kiértékelésnél az elem hozzá van rendelve egy bal oldali csoporthoz, akkor ez a hozzárendelés helytelen megoldás.
  • Ha minden az eredeti helyén van:
   • Előnézetben nem foglalkozunk azzal, hogy a nem besorolt elemek érintetlenség esetén nem kapnak pontot, mert részpontszám nincs előnézetben, és a teljes feladat nem lehet helyes eredeti helyzetben, mert mindenképpen van besorolandó elem a feladatban.
   • Ezért a feladat megoldása helytelen lesz, ha eredeti helyzetben van.
 1. LS-14786 Előnézet: Feladatmező térköz csökkentés

A feladatmező alsó részén a “gyári” térköz (20 px) megszűnik, hogy a tananyagoldal vizuális megjelenése jobban tervezhető, szerkeszthető legyen. Az előnézet a lejátszáskori megjelenéssel egyező, mert a LS-14456 fejlesztés azonos release-zel megy élesbe, ami a Tanulói modulban ezzel azonos megjelenést eredményez.

 1. LS-14787 Üres csoport vagy csoport nélküli elem esetén összegzőben a helyes válasznál szöveg megjelenítése

Ha előnézetben egy tesztmezőben az összegzőben egy csoportosítás feladat szerepel, amit a felhasználó úgy töltött ki, hogy helyesen elem nélküli csoportként értelmezte az egyik bal oldali elemet, azaz nem sorolt hozzá elemet a jobb oldalról, akkor az összegzőben elem nélküli csoport esetén a helyes válasznál ez a szöveg jelenik meg: “A csoporthoz nem tartozik csoportosítandó elem.”

 1. LS-14788 Kitölthető mező újrakitöltése interakció (nxEditor)

A szerkesztőben a tananyagoldalon elhelyezkedő Kitölthető mezőhöz “Kitölthető mező újrakitöltése” műveletet tartalmazó interakciót lehet kapcsolni, aminek hatására előnézetben és tanulás közben a célmezőben szereplő Kitölthető mezőre vonatkozóan a művelet végrehajtódik, azaz a célmezőben lévő Kitölthető mező alapállapotba áll, üres lesz, és a válasz helyesség jelölése eltűnik.

Másolások kezelése:

 • Tananyag, blokk, oldal másolásnál az interakció másolódik.
 • Mező másolásnál oldalon belül:
  • A forrás mező tartalmi mező: másolódik.
  • A forrás mező rendező mező:
   • Ha a mező struktúrán belül van a célmező, akkor másolódik. 
   • Ha a mező struktúrán belül nincs benne a célmező, akkor nem másolódik. 
   • Ha oldalon belül, de a rendező mezőn kívül van az intearkció forrásmezője, akkor a nem másolódik (nem kerül bele a másolat az interkció célmezejei közé)
 • Teljes mezőstruktúra másolásnál (beillesztés felülírással) oldalak között: az interakció másolódik.
 • Mező másolásnál oldalak közötti (Forrásmező):
  • A forrás mező tartalmi mező: nem másolódik az interkació.
  • A forrás mező rendező mező:
   • Ha a mező struktúrán belül van a célmező, akkor másolódik. 
   • Ha a mező struktúrán belül nincs benne a célmező, akkor nem másolódik. 

Publikáció: az interakció kerüljön bele a publikációs csomagba is.

 1. LS-14789 Kitölthető mező kitöltése sikeres esemény (nxEditor)

A szerkesztőben a tananyagoldalon elhelyezkedő Kitölthető mezőhöz “Kitölthető mező kitöltése sikeres” eseményt tartalmazó interakciót lehet kapcsolni, aminek hatására előnézetben és tanulás közben az adott a kiértékelés megtörténtével, amennyiben a kitöltés értéke helyes, akkor az esemény bekövetkezettnek minősül, és az interakcióban szereplő művelet végrehajtódik.

Másolások kezelése

 • Tananyag, blokk, oldal másolásnál az interakció, mely tartalmazza a ‘Kitölthető mező kitöltése sikeres’ esemény-t, másolódik.
 • Mező másolásnál oldalon belül: az interakció , mely tartalmazza a ‘Kitölthető mező kitöltése sikeres’ esemény-t, másolódik.
  • HA az interakcióban lévő forrás és célmező a másolandó mezőn van, akkor az interakció , mely tartalmazza a ‘Kitölthető mező kitöltése sikeres’ esemény-t, másolódik.
   • üzletileg nem értelmes eset, mert a kitölthető mezőn lévő kitöltés sikeres eseményhez kapcsolódó művelet célmezője várhatóan másik mező lesz .
  • HA az interakcióban lévő forrás vagy célmező nem a másolandó mezőn van, akkor az interakció , mely tartalmazza a ‘Kitölthető mező kitöltése sikeres’ esemény-t, nem másolódik.
 • Teljes mezőstruktúra másolásnál (beillesztés felülírással) oldalak között:
  • HA az interakcióban lévő forrás és célmező a másolandó struktúrán belül van, akkor az interakció , mely tartalmazza a ‘Kitölthető mező kitöltése sikeres’ esemény-t, másolódik.
  • HA az interakcióban lévő forrás vagy célmező a másolandó struktúrán nincs belül, akkor az interakció , mely tartalmazza a ‘Kitölthető mező kitöltése sikeres’ esemény-t, nem másolódik.
 • Mező másolásnál oldalak közötti: nem másolódik az interakció, mely tartalmazza a ‘Kitölthető mező kitöltése sikeres’ esemény-t.
 1. LS-14791 Kitölthető mező kitöltése sikertelen esemény (nxEditor)

A szerkesztőben a tananyagoldalon elhelyezkedő Kitölthető mezőhöz “Kitölthető mező kitöltése sikertelen” eseményt tartalmazó interakciót lehet kapcsolni, aminek hatására előnézetben és tanulás közben az adott a kiértékelés megtörténtével, amennyiben a kitöltés értéke helytelen, akkor az esemény bekövetkezettnek minősül, és az interakcióban szereplő művelet végrehajtódik.

Másolások kezelése

 • Tananyag, blokk, oldal másolásnál az interakció, mely tartalmazza a ‘Kitölthető mező kitöltése sikeres’ esemény-t, másolódik.
 • Mező másolásnál oldalon belül: az interakció , mely tartalmazza a ‘Kitölthető mező kitöltése sikeres’ esemény-t, másolódik.
 1. HA az interakcióban lévő forrás és célmező a másolandó mezőn van, akkor az interakció , mely tartalmazza a ‘Kitölthető mező kitöltése sikeres’ esemény-t, másolódik.
  1. üzletileg nem értelmes eset, mert a kitölthető mezőn lévő kitöltés sikeres eseményhez kapcsolódó művelet célmezője várhatóan másik mező lesz .
 2. HA az interakcióban lévő forrás vagy célmező nem a másolandó mezőn van, akkor az interakció , mely tartalmazza a ‘Kitölthető mező kitöltése sikeres’ esemény-t, nem másolódik.
 • Teljes mezőstruktúra másolásnál (beillesztés felülírással) oldalak között:
 1. HA az interakcióban lévő forrás és célmező a másolandó struktúrán belül van, akkor az interakció , mely tartalmazza a ‘Kitölthető mező kitöltése sikeres’ esemény-t, másolódik.
 2. HA az interakcióban lévő forrás vagy célmező a másolandó struktúrán nincs belül, akkor az interakció , mely tartalmazza a ‘Kitölthető mező kitöltése sikeres’ esemény-t, nem másolódik.
 • Mező másolásnál oldalak közötti: nem másolódik az interakció, mely tartalmazza a ‘Kitölthető mező kitöltése sikeres’ esemény-t.
 1. LS-15135 Szókitöltő, számérték megadása, csoportosítás típusú feladatok szerkesztésének kikapcsolása a Feladatbank felületen

A feladatbank felületen ideiglenesen letiltásra került a párosítás, a csoportosítás, a szókitöltő és a számérték megadása típusú feladatok szerkesztése, annak érdekében, hogy az új tulajdonságokkal importált feladatokat ne rontsa el a szerkesztés, amíg ezek a fealdatbankon nem lesznek beállíthatóak.

 1. LS-15276 Kitölthető mező tulajdonság panel ne csukódjon be

A Szerkesztőben a Kitölthető mező tulajdonságok rész (a Mezőtulajdonságok panelen) ugyanúgy viselkedik, mint a többi panelen: nyitva marad, ha kinyitottuk, csukva marad, ha becsuktuk.

 1. LS-15277 Fill in és fill in number feladattípusok esetén a válaszok hosszának validációja az alapértelmezett karakter limit alapján az importáláskor

A Szókitöltő (fill in) és számérték megadása (fill in number) feladattípusok esetén az importnál ellenőrzi a rendszer azt, hogy a helyes válasz nem hosszabb-e, mint az adott feladattípusnál a rendszerben lévő alapértelmezett limit:

 • Fill in esetén 180 karakter.
 • Fill in number esetén 22 karakter.
 • Ha tört számok vannak, akkor a tört számban szereplő karakterek számát veszi figyelembe, hozzá számolva a tizedes elválasztó karaktert is. Pl. 9,4545 → 6 karakter.
 • Ha intervallum van, akkor a szélső értékeinek megadott számokat veszi figyelembe, törtek esetén az előző szabály szerint.
 • Ha bármelyik válaszlehetőség karakter száma hosszabb, mint az alapértelmezett limit, akkor hiba.
 1. LS-17064 Összetett feladatok engedélyezése vizsga típusú tesztekben a Teszttulajdonságok képernyőn

A szerkesztőben a teszttulajdonságok képernyőn vizsga típusú tesztekbe is lehet összetett feladatokat rendelni (ez le volt tiltva, mert az összetett feladatok vizsga modulban nem működtek korábban, de most már a funkció élesbe állt), így a “Feladatok jellege” mezőt bármilyen értékre lehet állítani, azaz kikerült a rendszerből az, hogy a mező inaktív és csak egy érték lehetséges vizsga típus teszt esetén. 

 1. LS-17065 Összetett feladatok publikációjának engedélyezése a Vizsga modul felé is

Vizsga típusú tesztekbe is lehet összetett feladatokat publikálni (ez le volt tiltva, mert az összetett feladatok vizsga modulban nem működtek korábban, de most már a funkció élesbe állt).

 1. LS-17165 Publikáció validációk módosítása

Az alábbiak a publikáció során a Tanulói modulban (nem vizsga tananyag esetén) engedélyezettek lettek, mivel a vonatkozó funkció elkészült a Tanulói modulban:

 • audio mező, interakciók, triggerek;
 • szókitöltő feladat case sensitivity tulajdonság engedélyezése;
 • Kitölthető mező, interakciók, triggerek.

Hibajavítások

 1. LS-12939 Feladatbank felületen szöveg cseréje a “Válasz hozzáadása” gombon

A “Válasz hozzáadása” gombon az egyszeres és a többszörös választás típusú feladatokban eddig “Válasz szövege” felirat szerepelt, a hiba javítva lett.

 1. LS-14226 A feladatbank felületen, a fogalmak és a feladatok oldalhoz rendelése felületeken, ha egy lista nagyon sok oldalból áll, nem jeleníthető meg minden oldal

A Feladatbank felületen, a Fogalmak oldalhoz rendelése felületen és a Feladatok oldalhoz rendelése felületeken, ha túl sok oldalból állt a feladat, fogalom vagy tananyag oldal lista, akkor a lapozónál az oldalszámok listáját lenyitva nem lehetett minden oldalt kiválasztani. A hiba javítva lett.

 1. LS-14401 Új válasz tulajdonságok elrontják a feladatbank felületen a válaszok sorrendjének módosítását

A Feladatbank felületen, ha egy feladathoz új válaszlehetőséget adtunk hozzá, akkor, ha ezt utána fel vagy le mozgattuk a válaszok között, akkor a válaszok részletei összekeveredtek. A hiba javítva lett.

 1. LS-14466 videó feltöltés probléma éles rendszeren

A szerkesztőben a videó fájl feltöltésekor hiba lépett fel.

A hiba javítva lett.

 1. LS-16424 #bejelentés – nxEditor – hibajelentés #190 – Blokkba mozgatáskor rossz blokk nyílik ki

A szerkesztőben oldal blokkba mozgatásakor bizonyos esetekben nem az a blokk nyílt ki, amelyikbe az oldalt mozgattuk.

A hiba úgy került javításra, hogy – egyeztetve az igényeket – a cél blokk nem nyílik ki, így támogatva a több oldal egymás utáni mozgatását. A blokk csak akkor nyílik ki, ha az egeret néhány másodpercig rajta tartjuk (meglévő funkció volt).

Új funkció, hogy a blokkba helyezés tényét a blokk enyhe “megrázásával” jelzi a rendszer (ahelyett, hogy kinyitná).

 1. LS-15147 Az oldalhoz rendelt feladatok helyének módosítása a publikációs csomagban

Technikai okok miatt az oldalhoz rendelt fogalmak helye módosul a publikációs csomagban annak érdekében, hogy a lejátszás optimálisabb legyen.