E-learning modul release 2023/3.

Funkciók

 1. LS-13522 eLearning: Csoportosítás és Párosítás feladattípus véletlenszerű megjelenítésének átdolgozása feladatmezőnél

A tananyag lejátszóban a feladatmezőben megjelenő csoportosítási és párosítási feladattípusok esetében a bal oldali oszlop elemei (pár elemek és csoportok) mindig a feladatban található sorrendben jelenjenek meg (azok sorrendje ne legyen véletlenszerűen megkeverve), míg a jobb oldali oszlop elemei a beállítástól függetlenül mindig véletlenszerűen kevert sorrendben jelenjenek meg.


 1. LS-16339 Pár nélküli elem megvalósítása a Tanulói Modulban

Ezentúl a teszt- és feladatmezőben a párosítás feladatban elérhetők a pár nélküli elemek, amelyek az alábbi módokon jelenhetnek meg a feladatokban: 

 • párosítandó elemhez (jobb oldali elem) nem köthető konténer (Bal oldali elemi), egy vagy akár több is;
 • konténer nélküli (bal oldali elem) párosítandó elem (jobb oldali elem), egy vagy több;
 • a fenti kettőből egyszerre van jelen – egy vagy több.

Fontos, hogy már a feladat importkor és a feladatbank felületén validálásra kerül, hogy egy feladatban legalább egy tényleges párnak kell szerepelnie, ahol mindkét elem van, tehát nem lehet olyan párosítás feladat, ahol az a helyes megoldás, hogy egyik párosítandó elemhez sem tartozik konténer (és így egy kontérhez sem tartozik párosítandó elem), tehát nem lehetséges olyan eset, hogy az érintetlenül hagyott feladat adja a helyes megoldást.)

A pár nélküli elemek is tartalmazó párosítás feladatok az eddigi működéssel megegyező módon, továbbra is két oszlopban jelennek meg, azonban

 • lehet olyan konténer a bal (konténereket tartalmazó) oldalon, amihez nem tartozik párosítandó elem a jobb (párosítandó elemeket tartalmazó) oldalon – ez a párosítandó elem nélküli konténer (<container_without_element>);
 • valamint lehet olyan párosítandó elem jobb oldalon, amihez nem tartozik konténer a bal oldalon – ez konténer nélküli párosítandó elem (<element_without_container>).

A feladat megoldásának kiértékelésekor:

Bal oldali konténerhez nem tartozik jobb oldali párosítandó elem:

 • Ha a bal oldalon lévő konténerhez nem tartozik párosítandó elem a jobb oldalról, és a feladat kiértékelésnél ez a helyzet, azaz a felhasználó nem rendelt hozzá párt, akkor ez a nem-hozzárendelés a helyes megoldás.
 • Ha a bal oldalon lévő konténerhez nem tartozik párosítandó elem a jobb oldalról, azonban a feladat kiértékelésnél van hozzárendelve párosítandó elem, akkor ez a hozzárendelés helytelen megoldásnak számít.

Jobb oldali párosítandó elemhez nem tartozik bal oldali konténer pár:

 • Ha a jobb oldalon lévő párosítandó elemhez nem tartozik konténer pár a bal oldalon, és a feladat kiértékelésnél ez a párosítandó elem nem került besorolásra semelyik konténerbe a bal oldalon, azaz a felhasználó nem rendelt hozzá konténer párt, akkor ez a nem-hozzárendelés a helyes megoldás.
 • Ha a jobb oldalon lévő elemhez nem tartozik megjelenített konténer pár a bal oldalon, és a feladat kiértékelésnél az elem hozzá van rendelve egy bal oldali konténer elemhez, akkor ez a hozzárendelés helytelen megoldás.

Amikor a feladat tanuló általi megoldás kiértékelésre kerül, és a feladatnál a felhasználó érintetlenül hagyta a párosítandó elemeket (azaz hozzá sem nyúlt a feladathoz), akkor a feladat átlépett feladat lesz.

Amikor a feladat tanuló általi megoldás kiértékelésre kerül, és a feladatnál a felhasználó a kitöltés során elkezdte párosítani az elemeket, majd ezután visszarendezi úgy, mintha érintetlenül hagyta volna a párosítandó elemeket,akkor a feladat szintén átlépett feladat lesz.


 1. LS-16945 Szókitöltő (fill-in) és számérték (fill-in number) megadása típusú feladatokba ‘Character limit’ tulajdonság alkalmazása Tanulói modulban – tesztmezőre

Ha tananyag lejátszóban egy tesztmezőben megjelenő fill-in vagy fill-in number feladattípusú feladatban a “Character limit” tulajdonság érvényes értékkel bír, akkor a tanuló csak annyi karaktert (számjegyet) tud beírni maximum az adott mezőbe, amennyi a tulajdonság értékeként meg van adva. Amennyiben 0 a tulajdonságban szereplő érték, akkor a rendszer úgy tekinti, hogy nincs karakter limit a mezőn.


 1. LS-16948 Számérték és szókitöltő megadása típusú feladatokba ‘Order matters’ tulajdonság alkalmazása Tanulói modulban – tesztmezőre
  és LS-17305 Számérték és szókitöltő megadása típusú feladatokba ‘Order matters’ tulajdonság alkalmazása Tanulói modulban – feladatmező

A számérték megadása és szókitöltő típusú feladatokban az ‘Order matters’ tulajdonság immáron érvényesül a tanulói modulban is, tehát számíthat, hogy a válaszok megadásánál az, hogy a helyes választ melyik mezőbe írja be a tanuló.

Amennyiben nem számít, azaz ha egy ilyen típusú feladatban az order_matters tulajdonság értéke “Nem – duplikációval” vagy “Nem – duplikáció nélkül” értékű, akkor a tanulói modulban annak megfelelően jelenik meg és értékelődik ki a feladat feladatmezőben és tesztmezőben egyaránt.

Duplikáció engedélyezése: ha nem számít a sorrend, akkor azon belül is még két működési módot különböztetünk meg:

 1. duplikáció engedélyezett: kettő vagy több azonos készlettel rendelkező mezőben meg lehet adni azonos megoldást.
 2. duplikáció nem engedélyezett: kettő vagy több azonos készlettel rendelkező mezőben nem lehet meg adni azonos megoldást, ha az egyikben megadtuk, akkor a másikban már az nem számít helyes megoldásnak. (Ha kétszer szerepel valami egy készletben, ami több mezőben is szerepel, akkor azt külön elemnek veszi, ezért duplikáció nem engedélyezett esetben is kétszer lehet beírni két külön mezőbe, ahol azonos a készlet. Pl. “cs”, “a”, “cs”, “i” készlet esetén a “cs” betűt két mezőbe is beírhatja. )

 1. LS-17022 Tanulói modulban a mindig bejárható oldalnak beállított tananyag oldalak bejárhatósága lineáris bejárás esetén

Amennyiben az nxEditorban beállításra került, hogy az adott oldal bármilyen bejárhatósági beállítás esetén a tanulás során bejárható legyen mindenképpen, akkor ez érvényesül a tanulói modulban, annak érdekében, hogy a tananyagban lévő – például a végén szereplő jogi tartalmak, vagy hivatkozások – egyes tartalmak bármely teljesítettség állapotban meg lehessen tekinteni. (A mindig bejárható oldal mellett a tartalomjegyzékben nem jelenik meg a nem bejárhatóságot reprezentáló lakat ikon, függetlenül annak a struktúrában lévő helyétől és a tanuló az oldalra kattintva bármikor megjelenítheti az oldalt.)


 1. LS-17306 Oldalhoz rendelt feladatok kiegészítése a pár nélküli elemeket tartalmazó párosítás feladatokkal 

Az oldalhoz rendelt feladatok megjelenítése is kiegészült a pár nélküli elemek megjelenítésével.


 1. LS-17452 Tartalomjegyzékben az aktuális nem rejtett oldal kijelölésének visszaépítése

A kijelölés mindig az aktuális – nem rejtett – oldalon van a tartalomjegyzékben. Amennyiben éppen egy nemrejtett oldalon állunk, és onnan pl. interakcióval átnavigálunk egy rejtett oldalra (és onnan akármennyiszer ide-oda navigálhatunk rejtett oldalak között), akkor a kijelölés a legutolsó nem rejtett oldalon marad (ahonnan az interakcióval elnavigáltunk a rejtett oldalra). Amennyiben egy rejtett oldalon a kijelölés a legutolsó nem rejtett oldalon van, akkor az oldalak közötti navigálást lehetővé tevő “előre” és “vissza” gombok a kijelölt elemhez képest lesznek “előre” és “vissza” navigációk.