E-learning modul release 2023/4.

(learningClient 20.1.11.0, Exercise Engine v1.19.0.0)

Funkciók

 1. LS-17304 Üres csoport & csoport nélküli elem megvalósítása a Tanulói Modulban – feladatmező

 1. LS-17662  Üres csoport & csoport nélküli elem megvalósítása a Tanulói Modulban – tesztmező

A tanulói modul tesztmezőben és a feladatmezőben is megjelenik a lehetőség, hogy a csoportosítás feladattípus esetén lehet olyan kérdés, amely üres csoporto(ka)t vagy csoport nélküli besorolandó elem(ek)et is tartalmaz.

Ez többféleképpen valósulhat meg:

 • Besorolandó elemhez nem köthető csoport (konténer), egy vagy több (üres csoport);
 • Csoport (konténer) nélküli besorolandó elem, egy vagy több (csoport nélküli elem);
 • A fenti kettőből egyszerre van jelen egy vagy több.

Fontos kitétel, hogy már a feladat importkor és a feladatbank felületén validálásra kerül, hogy egy feladaton belül legalább egy csoportnak kell lennie, aminek vannak besorolt elemei, nem lehet minden csoport üres. Ezek alapján tehát nem lehet olyan csoportosítós feladat, ahol az a helyes megoldás, hogy egyik besorolandó elemhez sem tartozik csoport. És így egy csoporthoz sem tartozik besorolandó elem, tehát nem lehetséges olyan eset, hogy az érintetlenül hagyott feladat adja a helyes megoldást.

Az üres csoportot vagy csoport nélküli elemet tartalmazó csoportosítás feladattípus megjelenésében nem tér el egy eddig is használható csoportosítás feladattól csak kiegészül az alábbi lehetőségekkel:

 • Lehet olyan csoport a bal (csoportokat, másnéven konténerek tartalmazó) oldalon, amihez nem tartozik besorolandó elem a jobb (besorolandó elemeket tartalmazó) oldalon – ez a besorolandó elem nélküli csoport (konténer) – más néven üres csoport (<container_without_element>);
 • Lehet olyan besorolandó elem a jobb oldalon, amihez nem tartozik csoport (konténer) a bal oldalon – ez a csoport (konténer) nélküli besorolandó elem – más néven csoport nélküli elem (<element_without_container>).

A kiértékelést tekintve:

 • Bal oldali csoporthoz (konténerhez) nem tartozik jobb oldali besorolandó elem:
  • Ha a bal oldalon lévő csoporthoz (konténer elemhez) nem tartozik hozzárendelendő elem a jobb oldalról, és a feladat kiértékelésnél ez a helyzet (a felhasználó nem rendelt hozzá elemet), akkor ez a nem-hozzárendelés helyes megoldás.
  • Ha a bal oldalon lévő csoporthoz (konténer elemhez) nem tartozik elem a jobb oldalról, és a feladat kiértékelésnél van hozzárendelve elem, akkor ez a hozzárendelés helytelen megoldás.
 • Jobb oldali besorolandó elemhez nem tartozik bal oldali csoport (konténer):
  • Ha a jobb oldalon lévő elemhez nem tartozik megjelenített csoport (konténer elem) a bal oldalon, és a feladat kiértékelésnél ez az elem nem került besorolásra sehova, azaz a felhasználó nem rendelt hozzá csoportot, akkor ez a nem-hozzárendelés helyes megoldás.
  • Ha a jobb oldalon lévő elemhez nem tartozik megjelenített csoport (konténer elem) a bal oldalon, és a feladat kiértékelésnél az elem hozzá van rendelve egy bal oldali csoporthoz, akkor ez a hozzárendelés helytelen megoldás.

Amennyiben a kiértékeléskor a tanuló felhasználó érintetlenül hagyta a besorolandó elemeket (azaz hozzá sem nyúlt a feladathoz), akkor a feladat átlépett feladat lesz.

A tesztösszegzőben a csoport nélküli elem jelölése a helyes válasznál: [Ez az elem csoport nélküli elem].

A tesztösszegzőben az üres csoport jelölése a helyes válasznál: [Ez a csoport üres csoport].


 1. Order_matters feature-rel kapcsolatos utómunkálatok tesztmezőnél

Utólagosan beépítésre került még néhány validáció az előző verzióban elérhető vált order_matters lehetőség kapcsán a tesztmezőnél:

 • FillInText és FillInNumber esetén
  • lennie kell legalább egy mezőnek és minden mezőben legalább egy helyes válasznak
  • ha az order_matters nem yes, akkor a megoldáskészletek között nem lehet átfedés, tehát vagy teljesen azonosak, vagy diszjunktak.
   Megjegyzések:
   azonosság: ugyanolyan értékek, de akármilyen sorrendben.
   ugyanolyan értékek: FillInText esetén CaseSensitive beállítástól függően! (tehát ha pl. CaseSensitive = false, akkor az [“a”;”b”] és [“b”;”A”] azonos)
  • ha az order_matters értéke no (no_duplication), akkor minden N elemű megoldáskészlet legfeljebb N alkalommal szerepelhet.
 • Csak FillInText esetén
  • mező karakterlimitjénél nem lehet hosszabb egy helyes válasz
  • a helyes válaszok nem lehetnek null/üres/whitespace stringek
 • Csak FillInNumber esetén
  • ha az order_matters nem yes, akkor nem lehet intervallum típusú mezőt felvenni