Tananyagszerkesztő release 2023/6.

Funkciók

 1. LS-8278 Összetett feladatok szerkesztése az nxExercisesban

A Feladatbank felületen már szerkeszthetőek az összetett feladatok. Ha egy összetett feladatot megnyitunk szerkesztésre, akkor a “Témakör”, “Címkék”, “Pontszám”, “Érvényesség kezdete”, “Érvényesség vége” és “Nyelv” mezők a már ismert validációk szerint szerkeszthetőek, az “Azonosító” és a “Típus” értékek nem szerkeszthetőek, valamint a “Konkurens feladatok azonosítói” mező el sem érhető, mert ez, összetett feladatok esetén nem értelmezett.

A “Feladat leírása” mezőnél adható meg az összetett feladat szövege (a “composite_exercise” sor description értéke) és a hozzá tartozó opcionális média elem a szokásos módon. A feladat szövege maximum 4000 karakter lehet, megadása kötelező, média elem hozzáadása opcionális és maximum 1 tartozhat a feladat leíráshoz.

Az összetett feladatokhoz nem tartozik: “Instrukció”, “Súgó”, “Jó válasz esetén megjelenő magyarázat” és “Rossz válasz esetén megjelenő magyarázat” mező, így ezek meg sem jelennek a felületen.

A “Feladat részei” oszlopban jelennek meg a szöveges szakaszok és részfeladatok abban a sorrendben, ahogy az importáláskor meg lettek adva, ezek sorrendje módosítható a fel-le nyilak segítségével, törölni lehet őket a kuka ikonnal vagy újat hozzáadni a “Szöveges szakasz hozzáadása” vagy “Részfeladat hozzáadása” gombokkal. Egy összetett feladatban együttesen 20 db szöveges szakasz és részfeladat szerepelhet maximum, ebből legalább egy részfeladatnak kell lennie, így, amikor a feladatban már csak egy részfeladat szerepel, akkor az nem törölhető. Emellett összetett feladat utolsó elemének részfeladatnak kell lennie (nem lehet szöveges szakasz), ezt a rendszer ellenőrzi is a feladat mentésekor.

Ha tartozik a feladathoz szöveges szakasz, akkor annak a szövegének megadása kötelező és legfeljebb 4000 karakter lehet. Média elem megadása a szöveges szakaszhoz opcionális, egy adható meg, a feladatbank felületen már megszokott módon és a szokásos mezők tölthetőek ki hozzá.

Részfeladatnál kötelező a részfeladatként megjelenítendő feladat azonosítójának megadása és kötelező megadni a súlyozás értékét is, ami azt határozza meg, hogy az adott részfeladat helyes megoldásáért mennyi pont jár az összetett feladat pontértékéből. A részfeladat azonosítóját a mellette szereplő kuka ikon segítségével lehet kitörölni. Új azonosító megadásához a mezőben el kell kezdeni gépelni, ekkor a projektben szereplő egyszerű feladatok azonosítói közül megjelennek azok, amiknek az eleje megegyezik a megadott karakterekkel (összetett feladatok azonosítói nem szerepelnek a találatok között). Tovább gépelve szűkül a találati lista, egy azonosító kiválasztásához rá kell kattintani, ekkor kerül be  a feladathoz.

 1. LS-8360 Oldalbetöltődés esemény – interakció szerkesztés, előnézet

A tananyag szerkesztésekor tananyagoldalhoz most már felvehető az oldalbetöltődés esemény interakció, a megszokott módokon. Ezáltal bizonyos műveletek végrehajtódhatnak annak hatására, hogy a tananyagoldal betöltődik, így például az előző oldal lejátszás során kialakult helyzetet meg lehet változtatni (pl. sikeres teszt eredményeként megjelenített mezőket el lehet tüntetni). Amikor a tananyag oldal szerkesztésekor ha az alapmező ki van jelölve, akkor az Interakciók panelen a hozzáadás gombra kattintva, az események között kiválasztható az “Oldal betöltődése” esemény. 

FONTOS! Az audio és video lejátszás, feladat- és tesztkiértékelés nem triggerelhető így!

 1. LS-8381 nxOrganizer redesign – Tananyag szintű jogosultság képernyő

Az nxOrganizerben a Tananyag szintű jogosultságok képernyő megújult, a projekt szintű  jogosultság képernyőhöz hasonló lett a működése.

Az új képernyőn az alábbi oszlopok láthatóak

 • Felhasználó neve
 • E-mail cím
 • Projekt szintű szerepkör
 • Tananyag szintű szerkesztő
 • Tananyag szintű lektor

A listában szerepel minden felhasználó, aki az adott projekthez hozzáfér.

A “Projekt szintű szerepkör “ oszlopban megjelenik az adott felhasználó projekt szintű szerepköre, így egy helyen látható, hogy az adott tananyagra milyen jogosultsága lehet már. A “Tananyag szintű szerkesztő” és a “Tananyag szintű lektor” oszlopokban arra a helyre kell pipát tenni a felhasználó nevével egy sorban, amilyen jogosultságot szeretnénk adni neki. A szerkesztői jogosultság magában foglalja a lektorit is, így ebben az esetben mindkét oszlopba kerül pipa. A változások mentődnek a pipák elhelyezésekor. Jogosultság elvételéhez a megfelelő pipára kell kattintani, így az eltűnik és a jogosultság megszűnik. 

A szerepkör oszlopok neveinél a kérdőjel ikonra kattintva súgó szöveg jelenik meg, ami az adott jogosultságot magyarázza: Projekt szintű szerepkör / Tananyag szintű szerkesztő / Tananyag szintű lektor.

A táblázat felett állandó help szöveg található, amely segíti a felhasználót a táblázat értelmezésében.

A lapozás a Feladatbanki képernyőn található lapozásnak megfelelően működik: egy lapon a megadott számú sor látható, legördülőben kiválasztható: 25, 50, 100 opciókkal.

A Bezárás gomb megnyomásakor a képernyő bezárul.

 1. LS-12170 Csoportosítás típusú feladatban a csoportok sorrendezhetőek a feladatbank felületen feladat szerkesztésekor és létrehozásakor

A feladatbank felületen most már nem csak a csoport elemeinek a sorrendje módosítható, hanem a csoportok sorrendjét is meg lehet változtatni a csoportok neve melletti fel-le nyilakkal.

 1. LS-16336 Csoportosítás típusú feladatban maximum 40 csoportosítandó elem szerepelhessen

A feladatbank felületen is él már az az ellenőrzés (importban korábban is volt), hogy egy csoportosítás típusú feladatban összesen, a teljes feladatra nézve 40 csoportosítandó elem lehet, beleértve a csoport nélküli elemeket is. Ha a feladatban az elemek száma elérte a negyvenet, a felületen letiltásra kerül az összes “Csoport hozzáadása”, “Elem hozzáadása”, “Csoport nélküli elem hozzáadása”, mert mindegyik művelet elem hozzáadással jár. Ha a feladatban szerepel “Üres csoport” és annak a kapcsolóját átállítjuk, hogy ne legyen üres, akkor előállhat, hogy több mint 40 elem tartozik a feladathoz, amennyiben ez így van, akkor a kapcsoló átállításakor, a rendszer egy felugró ablakban figyelmeztet erre. A feladathoz tartozó elemek számának ellenőrzése mentéskor is megtörténik, amennyiben több elem van, szintén egy felugró ablakban figyelmezteti a rendszer a felhasználót.

 1. LS-18193 Nem kattintható zárolt blokkok a tartalomjegyzékben beállítása publikációkor

Egy publikációs példánynál lehetőség lesz beállítani, hogy lineáris bejárás esetén (bármelyik lineáris érték), azokat a blokkokat, amiket a tanuló még nem tanulhat, a tanulói modulban a tartalomjegyzékben se tudja megnyitni (eddigi működés szerint nem tud a benne szereplő oldalakra navigálni, de a tartalomjegyzékben meg tudja nézni az oldalak címeit). A funkció csak tanulói modulban lesz megvalósítva, vizsga modulban nem.

Új publikációs példány létrehozásánál a felugró ablakban megjelenik egy új tulajdonság: “Zárolt blokkok nem megtekinthetőek” és a hozzá tartozó check box. A tulajdonságnak csak lineáris bejárás esetén van értelme, így a “Szabadon bejárható” beállítás mellett nem szerkeszthetőként jelenik meg.

Lineáris bejárás esetén a check box szerkeszthető, alapértelmezetten üres, azaz, lejátszáskor megtekintheti a tartalomjegyzékben a tanuló a blokkokat, amiket még nem járhat be, vagy, ha ezen az ágon volt korábbi publikálás, akkor azt az értéket örökli.

A publikálás részletei panelen is megjelenik az új tulajdonság, a fejlesztés előtti publikálásoknál az alapértelmezett “Nem” értékkel.

FONTOS! Ez a funkció jelenleg nem működik még, a publikálások alapértelmezett beállítással jönnek létre, amíg a tanulói modulban nem készül el hozzá a fejlesztés. Részletek itt: https://docs.google.com/document/d/1NNG962SqG-N_PTGvz3MNR_9QTs9Ehh3VmfLhVMOVOLk/edit#heading=h.6xkb5mo0pkke

 1. LS-18536 Nem kattintható zárolt blokkok a tartalomjegyzékben alapértelmezett értékének beégetése publikációkor

A fenti fejlesztés akkor lesz használható, amikor a tananyaglejátszó is tudja majd kezelni ezt a beállítást, ez várhatóan a következő sprintben érkezik. Addig SCORM típusú publikációs ág esetén az eddigi működésnek megfelelő, alapértelmezett beállítással készülnek a publikációk, a tulajdonság a felületen megjelenik, de az értéke nem módosítható.

Vizsga típusú ágnál a tulajdonság később sem lesz állítható, így ott nem jelenik meg a check box sem.

 1. LS-13765 Számérték megadása és szókitöltő típusú feladatoknál az új tulajdonságok megjelenítése a feladatok oldalhoz rendelése felületen

A feladatok oldalhoz rendelése oldalakon (az egy tananyagoldalhoz rendelt feladatok között és azon az oldalon is, ahol oldalhoz lehet rendelni feladatokat) a szókitöltő és a számérték megadására szolgáló feladatok részletei között már megjelennek az “order matters”, “case sensitivity” és “character limit” értékek. Az első két érték a válaszok előtt a “Válaszok közös tulajdonságai” címke alatt jelenik meg, a beállított értéknek megfelelő szöveggel, a karakter limit értéke pedig válaszonként szerepel, ha van megadva, akkor a megadott érték, ha pedig nincs az alapértelmezett limitáción túl korlátozva a válasz lehetséges hossza, akkor ezt  “-” jelzi. 

 1. LS-17606 Szókitöltő típusú feladatoknál az order matters és a case sensitivity tulajdonságok szerkesztése feladat szerkesztésekor és új feladat létrehozásakor a Feladatbank felületen

A feladatbank felületen a szókitöltő feladatok újra szerkeszthetőek és szerkesztéskor megadható az “order matters” és a “case sensitivity” érték a feladathoz. A “Válaszok” oszlop tetején a “Válaszok közös tulajdonságai” címke alatt találhatóak. Az “order matters” érték, azaz a “Válaszok sorrendjének figyelembe vétele” egy lenyíló listából választható ki, alapértelmezetten a “Sorrend számít” érték van beállítva. A “case sensitivity” érték egy kapcsolóval állítható, a kapcsoló alapértelmezetten be van kapcsolva, azaz a válaszok “kisbetű-nagybetű érzékenyek”.

A fenti tulajdonságok szókitöltő feladat létrehozásakor is a szerkesztésnél leírt módon beállíthatóak.

FONTOS! A “character limit” tulajdonság beállítása következő fejlesztések része, jelenleg a feladatbank felületén nem szerkeszthető, csak megtekinthető ez az érték. Ha van ilyen érték megadva egy feladatnál, a feladat szerkesztése során nem veszik el, viszont a válasz hosszát nem vizsgálja még a rendszer, hogy a megadott maximális hosszal összhangban legyen.

 1. LS-17613 Számérték megadása típusú feladatoknál az order matters tulajdonság szerkesztése feladat szerkesztésekor és új feladat létrehozásakor a Feladatbank felületen

A feladatbank felületen a számérték megadása típusú feladatok újra szerkeszthetőek és szerkesztéskor megadható az “order matters” érték a feladathoz. A “Válaszok” oszlop tetején a “Válaszok közös tulajdonságai” címke alatt található, a “Válaszok sorrendjének figyelembe vétele” címke alatt egy lenyíló listából választható ki az értéke, alapértelmezetten a “Sorrend számít” érték van beállítva. Ha a feladatok válaszai között szerepel intervallum típusú válasz, akkor csak a “Sorrend számít érték adható meg”. Ha korábban más érték volt beállítva, és intervallumra állítjuk egy válasz típusát, hibaüzenet jelenik meg a “Válaszok sorrendjének figyelembe vétele” címkénél és a listából csak a “Sorrend számít” érték választható ki.

A “case sensitivity” érték számérték megadása típusú feladatoknál nem értelmezett, így nem jelenik meg a beállítás sem.

Ez a tulajdonság számérték megadása típusú feladat létrehozásakor is a szerkesztésnél leírt módon állítható.

FONTOS! A “character limit” tulajdonság beállítása következő fejlesztések része, jelenleg a feladatbank felületén nem szerkeszthető, csak megtekinthető ez az érték. Ha van ilyen érték megadva egy feladatnál, a feladat szerkesztése során nem veszik el, viszont a válasz hosszát nem vizsgálja még a rendszer, hogy a megadott maximális hosszal összhangban legyen.

 1. LS-18313 Kiegészítő validáció a szókitöltő és számérték megadása típusú feladatok importjakor: order matters-character limit

A feladatbank importban, ha egy szókitöltő vagy számérték megadása típusú feladatnál az “Order_matters” értéke nem “yes”, azaz valamelyik “no” érték, akkor a rendszer ellenőrzi, hogy a character_limit oszlopban minden válasznál ugyanaz az érték szerepel-e, amennyiben nem, a feladatot hibásnak jelzi és nem importálja a rendszer.

 1. LS-18058 Figyelemmátrix – feladatbank import

A szakképzéses kompetenciamérésen a figyelmet mérő feladattípust a rendszerben új feladattípusként valósítottuk meg, amely egyelőre kizárólag a vizsgában (tanuló modulban nem) lesz elérhető és dedikáltan csak ezekre a kompetencia felmérésben szereplő vizsgákra valósul meg.

A feladatban a vizsgázónak egy fixen mindig 20 oszlopból és 25 sorból álló mátrix celláiban megjelenő egy-egy karakterből kell kiválasztania a feladat szövegében megjelölt megfelelő számú megadott karaktert.

A Figyelemmátrix feladatok importálását egy új feladatbank import táblázattal lehet elvégezni. Ezzel lehetővé válik, hogy a tesztekben Figyelemmátrix típusú feladatot lehessen szerepeltetni vizsga típusú tesztekben.

Egy feladathoz tartozik kérdés  sor (row_type: question) és ehhez tartozhat media elem. A kérdés sorban a question_type mezőben attention_matrix típust kell megadni. 

Tartozhat hozzá témakör sor és pontosan 25 válasz sora van. A válaszoknál a description mezőnek pontosan 20 db pontosvesszővel elválasztott karaktert kell tartalmaznia (a plusz szóközök nem jelentenek problémát az importáláskor). Minden válasz sorban a right answer mezőben ugyanannak a karakternek kell szerepelnie. Ezek lehetnek kis betű, nagy betű és szám karakterek, más nem, média elem sem lehet. Az értékelésnél megkülönböztetjük a kis- és nagybetűt. A helyes válaszból mindösszesen legalább 1 db-nak kell szerepelnie a mátrixban. Nem adhatunk hozzá magyarázatot jó válasz és rossz válasz esetén és nem tartozhat hozzá súgó.

 1. LS-18059 Figyelemmátrix – Publikáció és publikáció validációk

A Figyelemmátrix feladattípus belekerül a publikációs csomagba, ha van ilyen a tananyagban, akkor vizsga típusú ágon lehet publikálni. Amennyiben SCORM típusú ágon a tesztben vagy a tananyagban tesztmezőben van ilyen feladattípus, akkor a publikáció hibát jelez.

 1. LS-18067 Figyelemmátrix – Összetett feladatok importnál validáció

Figyelemmátrix típusú feladat nem szerepelhet Összetett feladat részfeladataként, így az összetett feladatok importálásába bekerült egy újabb ellenőrzés, ha egy összetett feladat részfeladataként figyelemmátrix típusú feladat van megadva, akkor az import hibás lesz az adott összetett feladatot nem importálja a rendszer.

 1. LS-18068 Figyelemmátrix – Feladatmezőben ne legyen felvehető a feladattípus

Mivel feladatmezőben lévő feladat nem lehet Figyelemmátrix típusú feladat, ezért, ha ilyen feladat azonosítója kerül megadásra, akkor a rendszer hibát jelez.

 1. LS-18073 Figyelemmátrix – Előnézetben lejátszás

Amikor az oldal megjelenik előnézetben, akkor a figyelemmátrix feladat látszik az oldalon a beállított tulajdonságokat figyelembe véve:

A feladatban egy fixen mindig 20 oszlopból és 25 sorból álló mátrix celláiban megjelenő egy-egy karakterből kell kiválasztani a feladat szövegében megjelölt megfelelő számú megadott karaktert. 

A figyelemmátrix feladatban szerepel a feladat szövege, ha tartozik hozzá média elem, akkor a média elem, ha van megadva “instruction/intro” típusú sor, akkor annak a szövege.

A 20 oszlopból és 25 sorból álló mátrix (a feladat importkor az answer sorok a mátrix egy-egy sorát reprezentálják).

FONTOS! Ebben a feladattípusban nincs magyarázat, súgó.

A mátrixban, amelynek egyes cellái kattinthatók, cellánként egyetlen karakter jelenik meg. A cellákban megjelenő karakterekre előnézetben Ctrl+F billentyűkombinációval rá lehet keresni (erre természetesen a Vizsga Lejátszóban nincs lehetőség).

Amikor a szerkesztő az egeret egy adott cella fölé viszi (hover),  az adott cella háttere világoskék színűvé változik, de a benne szereplő karakter színe változatlan sötétszürke marad és az egérmutató is megváltozik, jelezve, hogy kattintható az adott cella.

Amikor az egeret a mátrix fölé visszük, akkor az egérmutató hand pointerré változik, jelezve, hogy kattinthatók a cellák. Ha egy adott cellát a választásként kattintással megjelölünk, az adott cella háttere sötétkék színűvé változik és a benne szereplő karakter színe fehérré változik. Egy már előzőleg kijelölt cellára újbóli  rákattintással megszüntethetjük a kijelölést és a megjelöltsége megszűnik, az adott cella háttere az eredeti fehérre változik vissza, a benne szereplő karakter színe pedig az eredeti sötét szürkére változik vissza.

A feladat helyesen van kitöltve, ha minden karakter helyesen lett megjelölve, és nem jelöltünk meg helytelenül karaktert. A feladat helytelenül van kitöltve, ha bármely megjelölendő karakter nem lett megjelölve, vagy bármely nem megjelölendő karaktert jelöltük meg. 

Előnézetben nincs pontozás funkció. A teszt kiértékelése az utolsó feladat helyes vagy helytelen kitöltése alapján történik.

FONTOS! Előnézetben nem működik a feladat időkorlát funkció és az átlépett feladatok funkció sem.

Az összegzőben megjelenik a: 

 • Feladat leírása
 • Leíráshoz tartozó kép, ha van
 • Helyes válasz: a megjelölendő karakterek száma
 • Kitöltéskor adott válasz: a megjelölt helyes karakterek száma és a megjelölt helytelen karakterek száma
 1. LS-18074 Figyelemmátrix – Szerkesztői nézetben tesztmezőben megjelenítés

Amikor az oldal megjelenik szerkesztő nézetben, akkor a figyelemmátrix feladat látszik az oldalon a beállított tulajdonságokat figyelembe véve (ld. LS-18073).

FONTOS! A feladattípus “L”-es és “XL”-es nézettartományra van optimalizálva.

Ha szerkesztés során, Tesztmezőben, az Általános tesztparaméterek szekcióban IGEN értékre állítom a “Helyes válaszok megjelenítése”, vagy a “Válaszhelyességek mutatása” mezőt, akkor NEM jelenik meg a vonatkozó gomb Szerkesztő + Előnézetben.

 1. LS-18235 Figyelemmátrix feladat megjelenítése a feladatbank lista nézetében

A feladatbank felületen a figyelemmátrix típusú feladatok megjelennek a lista nézetben, a típus oszlopban a “Figyelemmátrix” típus szerepel, azon a nyelven, amilyen nyelven nézi a felhasználó a felületet. A keresőben, a “Típus” szerinti keresésnél is kiválasztható a “Figyelemmátrix” feladattípus, és lehet szűrni az ilyen típusú feladatokra. Ha a listában egy figyelemmátrix típusú feladatot kiválasztunk, akkor a megtekintési nézet még nem elérhető, ez hamarosan érkezik. 

 1. LS-18238 Figyelemmátrix feladatok letiltása a feladatok oldalhoz rendelésénél

Mivel figyelemmátrix típusú feladatot nem lehet tananyagoldalhoz rendelni (a megjelenítése nem lesz megvalósítva a feladatok oldalhoz rendelésénél tanulói nézetben) ezért az ilyen típusú feladatok meg sem jelennek abban a listában, ahol a projektben szereplő és még oldalhoz rendelhető feladatok szerepelnek.

 1. LS-18410 Figyelemmátrix típusú feladatok kiszűrése az összetett feladatok részfeladatai közül

Mivel figyelemmátrix típusú feladat nem szerepelhet összetett feladat részfeladataként, ezért a feladatbank felületen egy összetett feladat szerkesztésekor a részfeladatok azonosítójánál a figyelemmátrix típusú feladatok meg sem jelennek a találati listában.

 1. LS-17925 Válaszok véletlen sorrendben help szöveg pontosítása (Teszttulajdonságok) – part 2.

A tananyagszerkesztőben a “Teszttulajdonságok panelen” a “Válaszok véletlen sorrendben” tulajdonság súgó szövege pontosításra került, mert a párosítás, csoportosítás és sorbarendezés típusú feladatokban minden esetben véletlenszerűen jelennek meg a válaszok, a szókitöltő, számérték megadása és listából választás típusú feladatok esetén pedig a beállítás értékétől függetlenül, mindig az ugyanabban a sorrendben jelennek meg.

Hibajavítások

 1. LS-18190 A feladatbank exportok letöltési felületén a “Válasszon projektet” üzenet fixen kint ragad

Azon a felületen, ahol a feladatbank exportokat le lehet tölteni, a “Válasszon projektet” üzenet a képernyő közepén fixen kint volt, minden további tartalom alatta jelent meg. A hiba javítva lett.

 1. LS-18192 Feladatbank felületen breadcrumb navigáció után az export gomb aktív, ha nincs keresés

Ha a feladatbank felületen egy keresést indítottunk, annak a találatai megjelentek és az Export gomb aktív lett. Ha ezután elnavigálunk az nxOrganizerre a breadcrumbban szereplő “nxOrganizer” feliratra kattintva, majd visszajöttünk a feladatbank felületre, akkor az “Export” gomb aktív lett alapból. Ha rákattintottunk, hibát jelzett és nem exportált.A hiba javítva lett, az “Export” gomb csak akkor aktív, ha történik keresés.

 1. LS-18204 A feladatbank felületen ha egy csoportot üres csoportnak jelölünk, akkor az az utolsó helyre kerül a csoportok között

A feladatbank felületen, ha egy csoportosítás típusú feladatot megnyitottunk szerkesztésre és egy csoportot beállítottunk üres csoportnak, akkor elmentve és ráfrissítve az utolsó helyen jelent meg az üres csoport a csoportok között, függetlenül attól, hogy hol szerepelt. A hiba a csoportosítás típusú feladat létrehozását is érintette.

 1. LS-18189 A feladatbank felületen összekeverednek a csoportosítandó elemek adatai amikor változtatjuk a sorrendjüket

A feladatbank felületen, ha egy csoporton belül a csoportosítandó elemek sorrendjét módosítottuk, akkor azoknak az adatai összekeveredtek: elem neve, média elem, ha van, kép leírása, beállított maximális szélesség. A hiba javítva lett.

 1. LS-18206 Összetett feladatoknál a feladat részeinek a sorszámozása elromlik a feladatbank és a feladatok oldalhoz rendelése felületeken

A feladatbank felületen, ha egy összetett feladatot megnyitottunk megtekintésre vagy a feladatok oldalhoz rendelése felületeken egy összetett feladatot megnéztünk, és a szöveges szakaszhoz tartozott média elem, akkor azután, hogy a média elemet teljes képernyős módban megnéztük, megváltozott a szöveges szakaszok és részfeladatok számozása, ahányszor megnéztük a média elemet annyiszor nőtt és a többi részén is átszámozódott a feladatnak. A hiba javítva lett.

 1. LS-18397 Angular Tooltip hiba

Szerkesztőben, ha egy tooltip alatti gombra szeretnénk kattintani, akkor a tooltip nem akadályozza a kattintást. A tooltip “átkattintható”. A tooltip szövege nem másolható ki.

 1. LS-18431 nxEditor – Másolt oldalon egy mező átnevezése után nem nevezhető át egyik mező sem / üres nevű Oldal létrehozás után mezők nem jelennek meg

A Szerkesztőben megnyitott tananyagoldalon a mezők másolás után a mezőn dupla kattintásra megnyílik átnevezésre és az átnevezett mező elmenthető.

 1. LS-18467 Számérték megadása és szókitöltő típusú feladatoknál az alap validációk nem jól működnek a feladatbank felületen

A feladatbank felületen meg lehetett adni szókitöltő feladatnál 180 karakternél hosszabb, számérték megadása típusú feladatnál 22 karakternél hosszabb választ is. A hiba javítva lett.

 1. LS-18469 A feladatbank felületen, ha egy feladathoz címkét adunk, utána a média elem nem szerkeszthető és a kapcsolók sem állíthatóak

A feladatbank felületen, ha egy feladathoz szerkesztés vagy létrehozás közben címkét adtunk hozzá, utána nem működtek a “Média elem hozzáadása” gombok, a Média elem cseréje gombok és nem volt szerkeszthető egyik switch sem (válasz helyesség, pár nélküli elem, üres csoport). (A média elem törlése működött) A hiba javítva lett.

 1. LS-18497 nxEditor – Feladat importálásakor a question sorban található right_answer mezőben lévő értékre nem érkezik hibaüzenet  az e-mailben

Amikor importálunk egy olyan táblát, amiben van minden feladattípusra question sor, ahol található right_answer mezőben érték (‘y’ vagy ‘n’-től eltérő), akkor az e-mailben szerepel a megfelelő hibaüzenet az adott sorokra.

 1. LS-13358 Exercise importkor nem mindig jelzünk validációs hibát ha invalid az érték bizonyos mezőkben

A fejlesztés eredményeként a language oszlop validálását egységesítettük, ennek következtében közös hibaüzenetet küld a rendszer, a group oszlop validációja elkészült az eddig hiányzó sortípusoknál is, emellett a right_answer oszlop hibaüzeneteit is egyszerűsítettük, most már nincs több különböző, valamint néhány hibaüzenetből hiányoztak új értékek: a topic rowtype és a fill_in_select questiontype, amiket pótoltunk.

 1. LS-18039 StaleStateException exercise importkor

Ha egy válasznak vagy egy csoportnak egy, az adatbázisban már létező válasz vagy csoport ID-ját adjuk meg és úgy próbáljuk importálni a feladatot, akkor hibaüzenetet kapunk.

 1. LS-18289 nxOrganizerben lapozáskor a görgetősáv kerüljön alapállapotba

nxOrganizerben tananyaglistában ha legörgetünk és utána új oldalra lapozunk, akkor a görgetősáv visszaáll alapállapotba.