Vizsga modul release 2023/6.

Funkciók

 1. LS-11120 – Sorbarendezés feladattípus megjelenítése az új tesztösszegzőben

A új tesztösszegző jelenik meg olyan vizsgák esetében is, amelyben az eddig támogatott feladattípusok mellett sorbarendezés feladattípust is tartalmaz.

 1. LS-11121 – Szókitöltő feladattípus megjelenítése az új tesztösszegzőben

A új tesztösszegző jelenik meg olyan vizsgák esetében is, amelyben az eddig támogatott feladattípusok mellett szókitöltő (fill-in text) feladattípust is tartalmaz.

 1. LS-15142 – Pár nélküli elem megvalósítása a Vizsga Modulban

A vizsgákban is már meg lehet jeleníteni, ki lehetne tölteni, pontozásra és kiértékelésre kerülhetnek pár nélküli elemeket is tartalmazó párosítási feladatok. Pár nélküli elemet tartalmazó párosítás feladatról beszélünk, ha a párosítandó elemhez nem köthető konténer (egy vagy több); konténer nélküli párosítandó elem (egy vagy több); az előbbi kettőből egyszerre van jelen egy vagy több. Fontos kitétel továbbá a feladat szerkesztésével kapcsolatban, hogy nem lehetséges olyan eset, hogy az érintetlenül hagyott feladat adja a helyes megoldást, tehát legalább egy párnak szerepelnie kell a feladat helyes megoldásában.

 1. LS-17873 – Figyelemmátrix feladattípus a Vizsgamodulban

A szakképzéses kompetenciamérésre dedikáltan a figyelmet mérő feladattípust a rendszerben új feladattípusként valósítottuk meg, amely a jelenlegi tervek szerint csak és kizárólag a vizsgában (tanuló modulban nem) lesz elérhető és dedikáltan csak ezekre a kompetencia felmérésben szereplő vizsgákra valósul meg minimális konfigurációs lehetőségeket biztosítva a szerkesztők számára. 

A feladatban a vizsgázónak egy fixen mindig 20 oszlopból és 25 sorból álló mátrix celláiban megjelenő egy-egy karakterből kell kiválasztania a feladat szövegében megjelölt megfelelő számú megadott karaktert.

 1. LS-17951 – Összetett feladat esetén nem működik az IsPreview (előnézet) mód

A javítással immáron az összetett feladatokat is tartalmazó vizsgaanyagok is lejátszhatók ‘isPreview’ módban és a többi feladattípushoz hasonlóan látszódnak a helyes válaszok is.

 1. LS-18112 – Részletes eredményekbe nem mennek át a fillinselectre adott válaszok

A javítással immáron bekerülnek a részletes eredményekbe a fill-in select feladattípusban megadott válaszok, amelyek egy rövid ideig a KATEX és HTML tagek összeakadása miatt problémába ütköztek.Megvizsgáltuk és a problémás időszakban nem kerültek be ilyen paraméterekkel rendelkező feladatok a rendszerbe, így a hiba javítása nem járt együtt semmilyen adatbázisban történő javítással.

 1. LS-18163 – BE-Importhoz használt durable function determinisztikussá tétele

Technikai feladat, amely backendi optimalizációt célzott.

 1. LS-18392 – Éles vizsga – Sorbarendezéses feladatnál üres válasz küldésének javítása

A javítással immáron a sorbarendezéses feladattípusnál is érvényesül, hogy a visszatörölt válaszokat is üresnek fogadja el a rendszer (mint a többi, ezt lehetővé tévő feladattípus esetében), így nem értékeli ki a választ, hanem átlépett feladatként jelöli (amennyiben ez a beállítás adott a szóban forgó vizsga esetében)

 1. LS-18464 – 600px-nél kisebb videószélesség ellenére a feladatszöveg fölött jelenik meg a videó

A javítással immáron az 1080p-s optimalizált nézetben megfogalmazottak szerint a méret rögzítés nélküli, de 600px-nél kisebb szélességű videók is a szöveg mellett és nem a szöveg felett jelennek meg.

 1. LS-18595 –Fillinselect összetett feladatban hibát okoz

A javítással immáron minden esetben helyesen jelenik meg az összetett feladatban a fill-in select típusú feladat, nem okoz semmiféle megjelenítésbeli problémát az alfeladatok egymás utáni megnyitása.

 1. LS-18606 – Összetett feladatnál betöltődött alfeladaton F5-öt nyomva megjelennek a helyes válaszok

A javítással immáron semmilyen esetben sem előidézhető, hogy párosítás, csoportosítás, sorbarendezés, fillinselect, fillin-number feladattípus esetén megjelenhessenek a helyes válaszok nem IsPreview módban.