Tananyagszerkesztő release 2023/7.

Funkciók

 1. LS-11714 Összetett feladatok létrehozása az nxExercisesban

A feladatbank felületén mostantól lehetőség van összetett feladatok létrehozására is. Az “Új feladat hozzáadása” listából, ha kiválasztjuk az “Összetett feladat” sort, akkor megjelenik a felület, ahol az összetett feladat adatait megadhatjuk.

A többi feladathoz hasonlóan adhatóak meg az alapadatok: “Azonosító”, “Témakör”, “Címkék”, “Pontszám”, “Érvényesség kezdete” és “Érvényesség vége”, valamint a “Nyelv”, az itt megadott értékekre a megszokott validációk érvényesek. A “Konkurens feladatok azonosítói” mező nem jelenik meg, mert ez, összetett feladatok esetén nem értelmezett.

A “Feladat leírása” mezőnél adható meg az összetett feladat szövege (a “composite_exercise” sor description értéke) és a hozzá tartozó opcionális média elem a szokásos módon. A feladat szövege maximum 4000 karakter lehet, megadása kötelező, média elem hozzáadása opcionális és maximum 1 tartozhat a feladat leíráshoz.

Az összetett feladatokhoz nem tartozik: “Instrukció”, “Súgó”, “Jó válasz esetén megjelenő magyarázat” és “Rossz válasz esetén megjelenő magyarázat” mező, így ezek meg sem jelennek a felületen.

A “Feladat részei” oszlopban két szöveges szakasz és két részfeladat jelenik meg, felváltva: szöveges szakasz-rész feladat-szöveges szakasz-részfeladat, ezek sorrendje módosítható a fel-le nyilak segítségével, törölni lehet őket a kuka ikonnal vagy újat hozzáadni a “Szöveges szakasz hozzáadása” vagy “Részfeladat hozzáadása” gombokkal. 

Egy összetett feladatban együttesen 20 db szöveges szakasz és részfeladat szerepelhet maximum, ebből legalább egy részfeladatnak kell lennie, így, amikor a feladatban már csak egy részfeladat szerepel, akkor az nem törölhető. Emellett az összetett feladat utolsó elemének részfeladatnak kell lennie (nem lehet szöveges szakasz), ezt a rendszer ellenőrzi is a feladat mentésekor.

Ha tartozik a feladathoz szöveges szakasz, akkor annak a szövegének megadása kötelező és legfeljebb 4000 karakter lehet. Média elem megadása a szöveges szakaszhoz opcionális, egy adható meg, a feladatbank felületen már megszokott módon és a szokásos mezők tölthetőek ki hozzá.

Részfeladatnál kötelező a részfeladatként megjelenítendő feladat azonosítójának megadása és kötelező megadni a súlyozás értékét is, ami azt határozza meg, hogy az adott részfeladat helyes megoldásáért mennyi pont jár az összetett feladat pontértékéből. A súlyozás maximális értéke 10 000 lehet. 

A részfeladat azonosítójának megadásához a mezőben el kell kezdeni gépelni, ekkor a projektben szereplő egyszerű feladatok azonosítói közül megjelennek azok, amiknek az eleje megegyezik a megadott karakterekkel (összetett feladatok és figyelemmátrix típusú feladatok azonosítói nem szerepelnek a találatok között). Tovább gépelve szűkül a találati lista, egy azonosító kiválasztásához rá kell kattintani, ekkor kerül be  a feladathoz. Már megadott azonosító cseréjéhez először a mellette szereplő kuka ikon segítségével törölni kell azt és utána adható meg új azonosító.

 1. LS-17605 Szókitöltő típusú feladatoknál a maximális karakterszám tulajdonság szerkesztése feladat szerkesztésekor és új feladat létrehozásakor a Feladatbank felületen

A feladatbank felületén most már a szókitöltő típusú feladatok szerkesztésekor és létrehozásakor is beállítható a “Válasz maximális karakterhossza” érték. Az érték megadható, módosítható begépelve vagy a beviteli mező végén található fel-le nyilak segítségével. Megadása opcionális, ha van, akkor 1 és 180 közötti egész számnak kell lennie (beleértve az 1-et és a 180-at is). Ha van megadva ilyen érték, akkor az alatta szereplő válaszok hosszát ellenőrzi a rendszer, és, ha hosszabbak, mint az itt megadott érték, akkor a választ hibásnak jelöli.

Amennyiben a “Válaszok sorrendjének figyelembe vétele” tulajdonság értéke valamelyik “Sorrend nem számít érték”, akkor az összes kitöltési helyen a megadott  “Válasz maximális karakterhossza” értékeknek is meg kell egyeznie a feladaton belül, ha ez nem így van, akkor a karakterhosszoknál jelöli a hibát a rendszer.

 1. LS-17608 Számérték megadása típusú feladatoknál a maximális karakterszám tulajdonság szerkesztése feladat szerkesztésekor és új feladat létrehozásakor a Feladatbank felületen

A feladatbank felületén most már a számérték megadása típusú feladatok szerkesztésekor és létrehozásakor is beállítható a “Válasz maximális karakterhossza” érték. Az érték megadható, módosítható begépelve vagy a beviteli mező végén található fel-le nyilak segítségével. Megadása opcionális, ha van, akkor 1 és 22 közötti egész számnak kell lennie (beleértve az 1-et és a 22-t is), a karakterek közé beleszámít a tizedes vessző is, ha van. Ha van megadva ilyen érték, akkor az alatta szereplő válaszok hosszát ellenőrzi a rendszer, és, ha hosszabbak, mint az itt megadott érték, akkor a választ hibásnak jelöli. Intervallum esetén csak a felső értéket ellenőrzi a rendszer, az alsó érték ellenőrzése későbbi fejlesztésben érkezik majd.

Amennyiben a “Válaszok sorrendjének figyelembe vétele” tulajdonság értéke valamelyik “Sorrend nem számít érték”, akkor az összes kitöltési helyen a megadott  “Válasz maximális karakterhossza” értékeknek is meg kell egyeznie a feladaton belül, ha ez nem így van, akkor a karakterhosszoknál jelöli a hibát a rendszer.

 1. LS-18218 LCMS kliens session megújítás újraimplementálása

Az lcms.nexiuslearning.com domain-en elérhető felületek (nxOrganizer, tananyagszerkesztő, feladatbank, publikálások, feladatok és fogalmak oldalhoz rendelése, lektori megjegyzések, tananyag információk) használata közben többször előfordult, hogy aktív használat mellett a munkamenet lejárt a háttérben és a rendszer azt jelezte, hogy “Kiszolgáló hiba történt”. A mostani fejlesztés a munkamenet megújítását alakította át, úgy, hogy az LCMS felületek  aktív használata mellett a munkamenet a háttérben megújuljon automatikusan. Ez a fejlesztés azokat az eseteket is kezeli, amikor valaki a szerkesztőt több böngészőtabon használja.

 1. LS-18236 Figyelemmátrix feladat típus megjelenítése a feladatbank felületen

A feladatbank felületén mostantól megnyithatóak megtekintésre a Figyelemmátrix típusú feladatok is. Bővebb leírás a Feladattípusok quick guide-ban.

 1. LS-18237 Figyelemmátrix feladatok bekerülése a feladatbank exportba

A feladatbank exportban mostantól a figyelemmátrix típusú feladatok is szerepelnek, az importtal megegyező módon. Bővebb leírás a Feladattípusok quick guide-ban.

 1. LS-18247 Nem kattintható zárolt blokkok a tartalomjegyzékben tulajdonság engedélyezése 

Az előző sprintben elkészített és alapértelmezett értékre beállított “Zárolt blokkok nem megtekinthetőek” tulajdonság a publikálásnál átállítható lett ebben a releaseben, mer megvalósult a tanulói modulban is. A funkció az itt leírtak szerint működik: 2023/6. 6. funkció részletezése (LS-18193)

Kiegészítve azzal, hogy az “LS-18752 Oldal szinten lineáris publikálásoknál ne lehessen állítani a “Zárolt blokkok nem megtekinthetők” tulajdonság értékét” fejlesztés keretein belül módosult a beállítások lehetősége.

 1. LS-18752 Oldal szinten lineáris publikálásoknál ne lehessen állítani a “Zárolt blokkok nem megtekinthetők” tulajdonság értékét

Az előző sprintben elkészített “Zárolt blokkok nem megtekinthetőek” tulajdonság beállítása a publikálásnál módosult a korábbi leíráshoz képest. A módosítás szerint, ha a “Tananyagbejárhatóság” tulajdonság értéke “Lineáris: Oldal szinten”, akkor nem lehet állítani a “Zárolt blokkok nem megtekinthetők” tulajdonság értékét, mert ebben az esetben nincs zárolt blokk a tananyaglejátszáskor. A tulajdonság a publikálás során alapértelmezett értékkel kerül be a csomagba, és a tanulónak lejátszáskor nem lesz olyan tartalmi elem, amit nem tud megtekinteni.

Korábbi leírás: 2023/6. 6. funkció részletezése (LS-18193)

Hibajavítások

 1. LS-12940 A feladatbank felületen a válaszok sorrendjének módosítása után csak 3 kattintás után lehet a válasz helyességét módosítani egyszeres választás feladatnál

A feladatbank felületen előfordult egyszeres és többszörös választás típusú feladatoknál, hogy, a válaszok sorrendjének módosítása után csak 3 kattintás után lehetett a válasz helyességét módosítani. A hiba javítva lett.

 1. LS-18470 A feladatbank felületen az egyszeres és többszörös választás feladatoknál a válaszok átsorrendezésekor a helyes válasz jelölése elromlik

A feladatbank felületen előfordulhatott, hogy az egyszeres vagy többszörös választás típusú feladatoknál új válasz beszúrása majd a válaszok sorrendjének módosítása után nem az volt helyesnek jelölve, amit eredetileg megjelölt a szerkesztő. A hiba javítva lett.

 1. LS-18525 A feladatbank felületen el lehet menteni fill in select feladatban azonos szövegű válaszokat

A feladatbank felületen, ha egy listából választás típusú feladatnáll azonos szövegű lista elemek szerepeltek, nem jelent meg a hibaüzenet a felületen. A hiba javítva lett.

 1. LS-18592 Összetett feladat exportjában nem az importkor megadott sorrendben jönnek ki a szöveges szakaszok és részfeladatok

A feladatbank export során az összetett feladat szöveges szakaszai és részfeladatai nem a felületen vagy az importkor megadott sorrendben szerepeltek az export táblázatban, hanem típusonként tömbösítve. A hiba javítva lett.

 1. LS-18746 Összetett feladat kompakt nézetében látszódik a súgó, magyarázatok a feladatbank felületen

A feladatbank felületen összetett feladatok kompakt nézetében megjelentek az “Instrukció”, “Súgó”, “Jó válasz esetén megjelenő magyarázat” és “Rossz válasz esetén megjelenő magyarázat” mezők, pedig ezek nem adhatóak meg összetett feladathoz. A hiba javítva lett, a mezők nem jelennek meg. 

 1. LS-18818 nxEditor – Videó felirat nem cserélhető

A tananyagszerkesztő felületén a videó felirat fájl-t nem lehetett kicserélni. A hiba javítva lett. Fontos: a fájlnál mindig aze elemtári név jelenik meg, azaz, ha ugyanazzal a tartalommal korábban feltöltötték már a feliratfájlt, akkor a korábbi feltöltésnél megadott név fog a felületen megjelenni.