Riportok

A kurzusok és kampányok, valamint a kurzusokban és kampányokban résztvevő felhasználók adatainak áttekintéséhez, kezeléséhez szükség lehet az adatok összesítésére, áttekintésére, különböző szempontú rendezésére. Erre szolgálnak az adminisztrátori felületről letölthető (e-mailben lekérhető), Excel formátumú riportok.

A riportok letöltéséhez a felhasználónak hozzáféréssel kell rendelkeznie az adminisztrációs felülethez, tehát Rendszeradminisztrátor, Rendszertámogató, Szervezeti adminisztrátor, Ügyféladminisztrátor, Operátor vagy Tanár jogosultsággal kell rendelkeznie.

A különböző riportok eléréshez való jogosultságot az alábbi módon jelöljük.

– Rendszeradminisztrátor – Rendszertámogató

– Szervezeti Adminisztrátor – Ügyféladminisztrátor

– Operátor – Tanár

Megjegyzés: Mivel nagy létszámú kurzusoknál a táblázat nehezen átlátható és kezelhető lehet, az e-mailben érkezett táblázatban érdemes a szükségtelen oszlopokat elrejteni vagy törölni, és a kívánt szempontnak megfelelően rendezni.

Segítség a riportok értelmezéséhez

A Nexius rendszerből érkezett különböző riportokban más-más szempontok alapján rendezve és szűrve jelennek meg az adatmezők. Az alábbiakban felsoroljuk az elérhető riportokat.

Minden riport leírásánál talál egy Riportértelmező segítség  feliratú linket. A linkre kattintva letölthető egy, a riport oszlopait elmagyarázó és felhasználási példákat bemutató PDF-fájl, amely segítségével könnyedén eldöntheti, mely adatokra van szüksége a további használathoz vagy feldolgozáshoz.

Kurzuseredmény típusú riportok

Ezek a riportok az adott kurzusban a tanulók által elért eredményeket tartalmazzák, és az adminisztrációs felületen, az adott kurzus „Beiratkozott tanulók” menüpontja alatt érhetők el.

Kurzuseredmények

Ez a riport a kurzusban résztvevő tanulók részletes, kurzusszintű eredményeit tartalmazza.

Riportértelmező segítség

Kurzuseredmények meghívásokkal

Ez a riport a tanulók meghívási státuszát, és – ha megkezdték a tanulást -, akkor tanulási eredményüket is tartalmazza.

Riportértelmező segítség

Kurzus- és tananyageredmények

Ez a riport – a kurzusban tanulók eredményei mellett – a tanulók részletes kurzus,- és tananyagszintű eredményeit is tartalmazza.

Riportértelmező segítség

Kurzuseredmények dokumentum adatokkal

Ez a riport a tanulók kurzuseredményeit, valamint a tanulókhoz kapcsolt dokumentumok (Oklevél, Szerződés) státuszát és egyes adatait is tartalmazza.

Riportértelmező segítség

Kurzuseredmények születési és kampány adatokkal

Ez a riport a kurzus tanulóinak születési és a kampányregisztráció során bekért adatait kampányadatait, és – ha megkezdték a tanulást – akkor tanulási eredményüket is tartalmazza.

Riportértelmező segítség

Kurzuseredmények születési adatokkal

Ez a riport a kurzus tanulóinak születési adatait, és – ha megkezdték a tanulást – akkor tanulási eredményüket is tartalmazza.

Riportértelmező segítség

Kurzuseredmények statisztikai adatokkal

Ez a riport a kurzus tanulóinak eredményeit, valamint a tanulókhoz kapcsolt statisztikai adatokat (a tanulók szakképesítéseinek száma, neme, munkajogi státusza, legmagasabb iskolai végzettsége, oktatási azonosítójuk és szakjaik) is tartalmazza.

Riportértelmező segítség

Kurzuseredmények csoportokkal

Ez a riport a tanulók részletes kurzuseredményeit tartalmazza a kurzuscsoportok szerinti bontásban. (Adminisztrátorok a szervezetük összes tanulóját látják, míg a tanárok csak a saját csoportjaik tanulóinak eredményét.)

Riportértelmező segítség

Egyszerűsített kurzuseredmények csoportokkal

Ez a riport a Kurzuseredmények csoportokkal riport szűkített, könnyebb áttekintést biztosító változata.

Riportértelmező segítség

Kurzusösszesítő típusú riportok

A kurzusösszesítő típusú riportok az adott kurzusra vonatkozó adatokat tartalmazzák, és a „ Bővített admin” felületen, az adott kurzus „Kurzus összegző adatok” menüpontja alatt találhatók. Két riporttípus közül lehet választani: ’Kurzus összesítő’ és ’Kurzus összesítő szervezeti bontásban’.

Figyelem! Ez a menüpont csak akkor elérhető, ha a kurzus „Általános” menüpontjában aktív a „Napi statisztika” beállítás.

Kurzusösszesítő

Ez a riport egy olyan kurzusösszesítő riport, amely napi bontásban mutatja a kurzus fő mutatóit, például a tanulók számát, meghívások számát, a tanulással töltött időt, a tanulói teljesítményt, stb.

Riportértelmező segítség

Kurzusösszesítő szervezeti bontásban

Ez a riport a kurzusösszesítőben is megtalálható kurzusmutatók aktuális állapotát tartalmazza, a kurzushoz kapcsolódó (szolgáltató- és ügyfél-) szervezetenkénti bontásban.

Riportértelmező segítség

További riportok

Kampányregisztrációk

Ez a riport az adott kurzus kampányára regisztrált felhasználók kampány-specifikus adatait tartalmazza. A riportban megjelenő adatmezőket a kampányregisztrációkor bekért adatok adják. A riport a Bővített admin felületen, a Kampányok menüpontra, majd a kiválasztott kampány almenüjében a Kampányregisztrációk menüpontra kattintva érhető el. (A képernyőn látható lista a „Letölt” gombra kattintva kérhető le.)

Riportértelmező segítség

Elküldött meghívók

Ez a riport az adott kurzusban a tanulóknak kiküldött meghívók adatait és állapotát tartalmazza. A riport az Admin felületen, a kiválasztott kurzus Elküldött meghívók menüpontjára kattintva megjelenő oldalon érhető el. A képernyőn látható lista a „Riport” gombra kattintva kérhető le.

Riportértelmező segítség

Licencek

Ez a riport az ajánlatokból aktivált licencek státuszát és az azokhoz kapcsolódó kurzusok állapotát tartalmazza . A riport a Bővített Admin felületen, a Kurzusok menüponton belül a kiválasztott kurzus „Licencek” almenüjében, a „Letölt” gombra kattintva érhető el.

Riportértelmező segítség