Szerkesszünk! blog

Vizsga modul release 2022/10.

Funkciók

 1. LS-13067 Csoportosítás és Párosítás feladattípus véletlenszerű megjelenítésének átdolgozása

Vizsga modulban a párosítás és csoportosítás típusú feladatok bal oldali értékei mindig az importkor megadott sorrendben jelennek meg, azaz több kitöltés esetén is a sorrendjük ugyanaz maradn, függetlenül attól, hogy a randomizálás be van-e kapcsolva a teszttulajdonságoknál. E-Learning modulban továbbra is érvényesül a randomizálás.

 1. LS-13205 Proxyzás a CDN-re

Technikai feladat.

 1. LS-12404 Redis Backbone kialakítása tömeges, SignalR-es vizsgáztatáshoz

Technikai feladat.

4. LS-13364 #hotfix feature: Vizsgánál ha nincs tesztösszegző, a teszt lezárása gomb zárja a sessiont és kilép

Vizsga modulban, ha nincs tesztösszegző megjelenítés beálllítva a vizsgához, akkor a vizsgakitöltés végén a teszt befejezése gombra kattintva a felhasználót – a kilépés gombra kattintással megegyezően – visszanavigáljuk a rendszerbe ahonnan érkezett és lezáródik a testsession-je.

Tananyagszerkesztő release 2022/10.

Funkciók

 1. LS-13057 Témakör mező megvalósítása az Összetett feladatok importjában

Az összetett (és az egyszerű) feladatok importja is kiegészült azzal, hogy a feladatokhoz fel lehet venni azt, hogy mely témakörhöz tartozik. Minden feladathoz egy új sor típusban meg lehet adni a feladat témakörét. Egy feladatokhoz csak egy ilyen sor adható meg.

A korábbi, LS-8271-es issue-ban megvalósított összetett feladatok importja kiegészült azzal, hogy egy új sor típusban (‘topic’) az összetett feladatra vonatkozóan lehet megadni a témakört. Az alfeladatokra vonatkozóan nem adható meg témakör itt.

Az új, topic típusú sorral kapcsolatos szabályok:

 • A topic típusú sort csak composite_exercise típusú sorhoz lehet kapcsolni, azaz a parent_id-ben megadott érték composite_exercise típusú sor id-ja lehet.
 • A topic típus sor opcionális, ha akarunk témakört adni az összetett feladatnak.
 • A topic sornak nem lehet id-ja, azaz az id mező értéke mindig üres kell, hogy legyen.
 • ‘Topic’ típusú sor esetén kötelező érvényes parent_id megadása
 • ‘Topic’ típusú sor esetén a description mezőben lehet szóköz, tehát több szóból is állhat. Az elején és a végén lévő szóközöket az import nem veszi figyelembe, azok nélkül kerül tárolásra.
 • Ha az language, score, score_weigth, question_label, file_name, validity_start, validity_end, glossary_id, media_width mező nem üres, akkor hiba.
 • Egy feladaton belül a sorok sorrendjét illetően: az utolsó sor csak topic vagy media típusú sor lehet, section  vagy subexercise nem

A fejlesztés csak az importálás lehetőségét tartalmazza, az előnézetben vagy lejátszóban történő megjelenítést, valamint a feladatbank kezelőfelületén való megjelenítést és szerkesztést még nem.

 1. LS-13056 Témakör mező megvalósítása a Feladatbank importban – v5 import táblában

Az az egyszerű (és összetett) feladatok importja is kiegészült azzal, hogy a feladatokhoz fel lehet venni azt, hogy mely témakörhöz tartozik. Minden feladathoz egy új sor típusban meg lehet adni a feladat témakörét. Egy feladatokhoz csak egy ilyen sor adható meg.

A korábbi, LS-11097-es issue-ban megvalósított v5 import tábla az alábbiakkal egészül ki:

 • Egy új sor típus megadása lehetséges: “topic”
 • A question sor a szülő, parent id-val kapcsolódik hozzá a topic típusú sor.
 • Ha a feladatot újraimportálja és nem rendel hozzá topic-ot, akkor törli a feladathoz topic rendelést!

Az új, topic típusú sorral kapcsolatos szabályok:

 • Az ‘topic’ típusú sorhoz nem lehet média elemet importálni.
 • A topic sornak nem lehet id-ja, azaz az id mező értéke mindig üres kell, hogy legyen.
 • ‘Topic’ típusú sor esetén kötelező érvényes parent_id megadása
 • ‘Topic’ típusú sor esetén descrption mező kitöltése kötelező
 • ‘Topic’ típusú sor esetén az alábbi mezők kitöltése hiba:
  • instruction, language, queston_type, language, question_type, right_answer, group, score, question_label, file_name, validity_start, validity_end, glossary_id, concurrent_exercise_ids, media_width, exercise_property_1, exercise_property_2, exercise_property_3, exercise_property_4
 • ‘Topic’ típusú sor esetén a description mezőben lehet szóköz, tehát több szóból is állhat. Az elején és a végén lévő szóközöket az import nem veszi figyelembe, azok nélkül kerül tárolásra.

A fejlesztés csak az importálás lehetőségét tartalmazza, az előnézetben vagy lejátszóban történő megjelenítést, valamint a feladatbank kezelőfelületén való megjelenítést és szerkesztést még nem.

 1. LS-12970 Helyes válaszok beállításának lehetősége Eredményszerző tesztek esetén is a Szerkesztőben

A funkcióval beállíthatóak úgy a teszt, hogy eredményszerző tesztek esetén is meg lehet mutatni a tanulónak a helyes válaszokat vagy válasz helyességet, azaz a “Helyes válaszok megjelenítése” teszttulajdonság eredményszerző teszt esetén is lehet bármely értékű (nem csak ‘Nem’).

 1. LS-11750 Publikáció előtt tananyag ellenőrzése: feladatmező létezésére – vizsga tananyagban ne legyen feladatmező

Amikor az nxOrganizer felületén egy tananyaghoz kapcsolódóan új publikációs ágat akarunk létrehozni, akkor most már lehetséges olyan NEM vizsga típusú tananyagot publikálni (azaz olyan tananyagot, amelyben csak NEM vizsga típusú tesztek vannak), amelyben van feladatmező is. Eddig – a funkció elkészüléséig – ez le volt tiltva, de most már lehetséges, mivel a lejátszás során a feladatmező és annak interakciói megjeleníthetőek.

 1. LS-10731 Oldalakhoz rendelt fogalmak megtekintése felület nxOrganizerben – tananyagoldal lista

Az Organizer menüjében, ha egy tananyag ki van választva, és a felhasználó legalább tananyag szintű lektor az adott tananyagon, akkor megjelenik egy új menüpont a “Fogalmak oldalhoz rendelése”. A menüpont kiválasztásakor egy új felület nyílik meg, ahol az adott tananyag oldalai jelennek meg egy listában, alapértelmezetten a struktúra szerinti sorrendben. A listában szerepel a tananyag összes oldala, a rejtett oldalak is. A listában az oldal címe, elérési útvonala és az oldalhoz rendelt fogalmak száma látszik. A lista görgethető, lapozható a már megszokott módon, rendezni az oldal címe szerint lehet.

A lista fölött megjelenő kereső az oldal címében keres (bárhol, nem csak az elején), a keresés indításához 3 karakter megadás aszükséges. A találati lista az oldalak címe szerint rendezve jelenik meg. Ha a keresőbe nem írunk be semmit, azaz üres keresést indítunk, akkor a lista alapértelmezett állapotba áll vissza, azaz az összes elemet tartalmazza a tananyagoldalak struktúra szerinti sorrendjében.

A fejlesztés következő lépéseként majd itt lesz megjeleníthető az egy oldalhoz hozzárendelt fogalmak listája és innen lehet majd átjutni arra a felületre, ahol az oldalhoz lehet fogalmakat rendelni.

Ismert hiba: ha keresés után egy üres kereséssel a listát alapértelmezettre állítjuk, a lista nem lapozhatóvá válik. A hibát javítani fogjuk, addig az oldal újratöltésével lehet újra lapozhatóvá tenni.

 1. LS-10529 Feltöltött média fájl nevének és méretének tárolása és megjelenítése az nxEditorban a tananyagoldalon – megjelenés módosítása

Az nxEditorban kép, videó és geogebra mező esetén, valamint rendező mezőben a háttérkép esetén a feltöltött média fájl nevénél, elemtár nevénél, méret/hossz értékénél a megjelenítés módosult úgy, hogy az erre szolgáló hely teljes szélességében az érték látszik, és a mező neve (pl. “Feltöltött fájl neve”) az csak tooltipben látszik.

 1. LS-10258 Feltöltött média fájl nevének és méretének megjelenítése az nxEditorban a tananyagoldalon – funkció előtti feltöltött fájlok esetén

A funkció megvalósulása előtt (azaz amikor még nem tárolta el a rendszer a feltöltött fájl nevét és a kép méretét, videó hosszát) feltöltött média elem esetén a feltöltött név és a méret tulajdonságok az itt leírtak szerint jelennek meg az nxEditorban kép, videó vagy geogebra mező esetén:

 • csak az elemtár név jelenik meg, a feltöltött fájl név sor nem (mivel az nem került letárolásra);
 • kép esetén a felbontás sor nem jelenik meg (mivel az nem került letárolásra);
 • videó esetén a lejátszási idő sor nem jelenik meg (mivel az nem került kiszámításra és letárolásra a feltöltéskor);
 • geogebra esetén nincs megjelenítendő plusz adat a kétféle néven túl.
 1. LS-9334 Származtatás beállítása a Teszttulajdonságok panelen

Az nxEditorban a teszttulajdonság panelen lett egy új tulajdonság szekció az egyszeres választás feladattípus generálására vonatkozóan: “Egyszeres választás feladattípus beállításai”. Ebben a szekcióban két új mező található:

 • “Származtatott feladatgenerálás”, melynek értékkészlete: Igen, Nem, alapértelmezett értéke: Nem;
 • “Származtatott feladatgenerálás maximum értéke”, melybe számokat lehet írni 2-20 között;
  • amikor a “Származtatott feladatgenerálás” értéke “Nem”, akkor ez a mező inaktív, nem kitölthető;
  • amikor a “Származtatott feladatgenerálás” értéke “Igen”,  akkor ez a mező aktív, kitölthető és kötelező kitölteni.

A korábbi teszteknél a mező “Nem” értékkel került feltöltésre.

Tesztmező másolása esetén a tulajdonság a többi teszttulajdonsággal azonos módon másolódik, azaz projekten belül (tesztmező, oldal, blokk, tananyag másolás esetén) másolódik, projektek közötti másolás esetén a teszttulajdonságok nem másolódnak.

A tesztmező a publikációs csomag része publikáláskor.

Hibajavítások

 1. LS-13325 nxPreview -nxPreview – Feladatmezőben lévő súgóhoz tartozó médiaelem nem a saját szélességével jelenik meg

Feladatmezőben lévő súgóhoz tartozó médiaelem nem a saját szélességével jelent meg, ha a szélessége kisebb mint az import táblában szereplő media_width mezőben lévő érték.

A hiba javításra került.

 1. LS-13320 nxPreview – Tesztmezőben lévő magyarázathoz tartozó médiaelem nem a saját szélességével jelenik meg

Tesztmezőben lévő magyarázathoz tartozó médiaelem nem a saját szélességével jelent meg, ha a szélessége kisebb mint 1160px, vagy a Médiaelemek maximális szélességéhez beírt érték.

A hiba javításra került.

 1. LS-13309 #bejelentés – nxEditor – hibajelentés #191 – Oldalváltozó értéktartomány vége automatikusan megkapja a tartomány kezdete értéket

Oldalváltozó értéktartomány beállításakor a felső határ értékét nem lehetett beállítani, a tartomány kezdete értéket állította be a tartomány vége értéknek is.

A hiba javításra került.

 1. LS-13175 nxEditor – bejelentés sikertelen publikálásról

A sikertelen publikálások történtek, a hiba javításra került.

 1. LS-13173 nxEditor – ‘Oldalváltozó értéke megadott tartományba lép’ esemény nem érvényesül

Előnézetben nem működött az ‘Oldalváltozó értéke megadott tartományba lép’ esemény.

A hiba javításra került.

 1. LS-13167 #bejelentés – nxEditor – hibajelentés #188 – tesztmagyarázatok szövegei rosszul törnek

A tesztmezben lévő magyarázatok esetén nem a szóközöknél törte a hosszabb szövegeket a sorok végén a rendszer az előnézetben, hanem az egyes betűknél, tulajdonképpen bárhol, akár szavak közepén is.

Emellett a <br> taggel kiváltott sortöréseket nem jelenítette meg a magyarázatokban. (A feladatok kérdéseiben elhelyezett <br> tagek működtek).

A hiba javításra került.

 1. LS-13077 Publikáláskor email küldési hiba javítása

Sikeres publikáció után nem küldte ki az emailt, mert túl sok a címzett/cc együttvéve, több, mint 50 db.  

A hiba javításra került.

 1. LS-12960 nxEditor – Feladatmezőnél ha a ‘Súgó megjelenítése’ értéke NEM , akkor a ‘Szerkesztési nézet’ kikapcsolása után megjelenik a Súgó a szerkesztési nézetben (nxEditorban)

Feladatmező esetén, ha a ‘Súgó megjelenítése’ értéke NEM , akkor a ‘Szerkesztési nézet’ kikapcsolása után megjelent a Súgó a szerkesztési nézetben (nxEditorban).

A hiba javításra került.

 1. LS-12953 nxEditor – A feladatmezőn lévő ‘Súgó megjelenítése = Igen’ értéke befolyásolja a tesztmező súgó megjelenését

Egy tananyagoldalon, ha ugyanazzal az ID-val szerepel egy tesztmező és egy feladatmező, ha a feladatmezőn lévő ‘Súgó megjelenítése = Igen’ értéke és a tesztmező súgó értéke=’Nem’, akkor megjelent a súgó a tesztmezőnél is előnézetben.

A hiba javításra került.

 1. LS-12942 nxPreview – Feladat kiértékelése (Correctness), Feladata Újratöltése és Teszt Újratöltése művelet megfelelően érvényesüljön azonos és eltérő feladatot tartalmazó feladat és tesztmezőben

Előnézetben, ha egy oldalon előfordult tesztmező és feladatmező (ritka használati eset), akkor a feladatmezőben lévő feladatra vonatkozó kiértékelés  és újrakitöltés művelet hatott a tesztmezőben lévő feladatra is.

A hiba javításra került.

E-learning modul release 2022/10.

Funkciók

 1. LS-11329 Feladatmező kiértékelése művelet (interakció) kezelése single choice feladattípus esetén
 2. LS-11510 Feladatmező kiértékelése művelet (interakció) kezelése fill_in_text feladattípus esetén
 3. LS-11511 Feladatmező kiértékelése művelet (interakció) kezelése sequencing feladattípus esetén
 4. LS-11669 Feladatmező kiértékelése művelet (interakció) kezelése multi choice feladattípus esetén
 5. LS-11670 Feladatmező kiértékelése művelet (interakció) kezelése fill_in_number feladattípus esetén
 6. LS-11671 Feladatmező kiértékelése művelet (interakció) kezelése fill_in_select feladattípus esetén
 7. LS-11672Feladatmező kiértékelése művelet (interakció) kezelése pair feladattípus esetén
 8. LS-11673 Feladatmező kiértékelése művelet (interakció) kezelése group feladattípus esetén

A Feladatmezőben minden feladattípus esetén működik a beszerkesztett “Feladat kiértékelése” művelet. A kiértékelés hatására a Helyes válaszok visszajelzés is megjelenik, a Feladatmező kitöltésén a tanuló ezután nem tud változtatni.

A kitöltés eredménye az adott tanulási alkalomban megörződik, tehát ha a tanuló ellép az oldalról, majd visszatér, akkor láthatja a kitöltésének az eredményét. 

Azonban tanulási alkalmak között nem tároljuk, tehát ha a tanuló bezárja a tananyagot, majd újra megnyitja, akkor nem látja a kitöltésének az eredményét.

 1. LS-11674 Feladatmegoldás sikeres esemény kezelése

Amennyiben a Feladatmezőre “Feladatmegoldás sikeres” eseménykioldó van szerkesztve, akkor az a kiértékelés után lefut. 

 1. LS-11675 Feladatmegoldás sikertelen esemény kezelése

Amennyiben a Feladatmezőre “Feladatmegoldás sikertelen” eseménykioldó van szerkesztve, akkor az a kiértékelés után lefut. 

 1. LS-11676 Feladatmegoldás vége esemény kezelése

Amennyiben a Feladatmezőre “Feladatmegoldás befejeződése” eseménykioldó van szerkesztve, akkor az a kiértékelés után lefut. 

 1. LS-11677 Feladat újrakitöltése művelet (interakció) kezelése

Amennyiben a tananyagban egy Feladatmező célmezőként meg van adva egy “Feladat újrabetöltése” esemény van szerkesztve, akkor annak lefutásakor a Feladatmezőben található feladat visszaáll a kiindulási állapotra.

 1. LS-13051 eLearning: eredményszerző tesztben helyes válaszok / válaszok helyessége működjön

Az eredményszerző tesztekben is használható ezentúl a Helyes válaszok / Válaszok helyessége gomb. A működése megegyezik a gyakorló tesztekben megszokott formával. A színek, ikonok és helyes válaszok megjelennek a feladatban, a jó és rossz válaszokhoz tartozó magyarázatok is megjelennek, ha a feladathoz adtak meg ilyet a szerkesztés során.

 1. LS-13069 LearningClient-ből ImagePreload-ot eltávolítani

A tananyaglejtászóban a képekre kattintva, a Mentés másként gomb használatakor a képek neve ezentúl a szerkesztés során feltöltött fájl neve lesz minden esetben.

Javítások

 1. LS-13211 Vizsgálat: htmlPlayerben nem teljesíthető oldalak

A htmlPlayerben véletlenszerűen előfordultak esetek, hogy az oldalteljesítéshez kapcsolódó események nem futottak le maradéktalanul. Ezt igyekeztünk orvosolni ezzel a javítással, hogy az érintett tananyagoldalak újraszerkesztése ne legyen szükséges.

Új QG és dokumentum frissítés

Új kiadás:

A Támogatás oldalon a Kurzusszervezőknek szóló menüpontban találhatóak:

 • LMS Quickguide: Admin felületen keresztül elérhető funkciók kurzusszervező jogosultsággal v1.0
 • LMS Quickguide: Új kurzus létrehozása és kurzus másolása kurzusszervező jogosultsággal v1.0
 • LMS Reference Guide: Kurzus létrehozáshoz szükséges paraméterek v1.0


Frissítettük az alábbi dokumentumokat:

 • nxEditorral kapcsolatban:
 • nxEditor Quickguide: Első lépések v1.9Bekerült a mezőtípusok listába a Feladatmező + 1 képernyőképcsere
 • nxEditor Reference Guide: Eseménykezelés v1.7
  • Bekerült 3 új esemény: 
   Feladatmegoldás sikertelen, Feladatmegoldás sikeres, Feladatmegoldás befejeződése.
  • Bekerült 2 új interakció: Feladat kiértékelés, Feladat újrabetöltése
 • nxEditor Reference guide: Teszttulajdonságok v2.2
  • Bekerült:
   – Részpontszámok részhez doksi ajánlás 🙂
   – Vizsgaeredmény kiértékelése kilépéskor teszttulajdonság
 • nxEditor Quickguide: Feladattípusok v1.2
  • Bekerült:
   – egyszerű és összetett feladatok rövid leírása,
   – Fill in number feladattípus leírásának kiegészítése.
   – Fill in select feladattípus megjeleníthető előnézetben és a tananyaglejátszóban, illetve a vizsga modulban is (de publikálni még nem lehet)
   – Részpontszám számítás: elérhető a Fill in select feladattípusnál, valamint a Multi choice feladattípusnál vizsgamodulban is működik a részpontszám számítás.
  • nxEditor Quickguide: Tananyaglejátszó v1.3
   • Leírás pontosítása a Vezérlősáv < Menü- Hibabejelentés résznél.
 • nxEditor Quickguide: Publikálás v1.6
  • Kiegészül: 
   – A Hogyan publikáljunk ki egy tananyagot? rész és a hibabejelentés.
 • LMS-el kapcsolatban:
 • LMS quickguide: Riportok lekérése v1.3
  • Bekerült a “kurzusban/tananyagban szerezhető státuszok jelentései” rész.

E-learning modul release 2022/9.

Funkciók

 1. LS-10055 Fill In Select megjelenítése LearningClient-ben Exercise Engine által vezérelt tesztekben
 2. LS-10056 Fill In Select válasz helyességének mutatása LearningClient-ben az Exercise Engine által vezérelt tesztekben
 3. LS-10058 Részpontszám számítás megvalósítása Fill In Select feladattípus esetén LearningClient-ben az Exercise Engine által vezérelt tesztekben
 4. LS-10828 Fill In Select megjelenítése a tesztösszegzőben learningClient Exercise Engine
 5. LS-11487 Fill In Select feladattípus megjelenése az Összetett feladatokban learningClient
 6. LS-11484 Fill In Select importálása publikációs csomagból Exercise Engine-be

A Fill in Select feladattípus ezentúl maradéktalanul megjelenik és működik tananyaglejátszás közben. Tehát a részpontszámok beállítása és az összetett feladatokban való megjelenése is.

Javítások

 1. LS-12213 learningClient – Konzolhiba, hiányzó színezés helyes válaszok ellenőrzésénél (hibajelentés #184)

A helyes válaszok / válaszok helyessége funkciónál újra működnek a színek és ikonos visszajelzések.

 1. Átlépett feladatok + tesztidő + szabálytalan megszakítás + tesztidő lejár = endtestsession hiba

Az Átlépett feladatokból való szabálytalan kilépés, majd teszthez való visszatérés után nem küldünk szerverhibát, ha a tanuló tesztideje közben lejárt.

 1. LS-7816 Console error az LearningClient-ből történő kilépést követően

A Uncaught ReferenceError: _ab is not defined hibaüzenetet megszűntettük.