Morzsamenü

Lehetséges a címsorokból morzsamenü generálása?

Jelenleg nincs lehetőség arra, hogy külső hivatkozásról, azonosítás nélkül vagy azonosítással, a tananyagon belüli oldalra lehessen mutatni. Interakciókkal természetesen lehet a tananyagoldalak között navigálni.

Címkék

Mire szolgálnak a question_label_ oszlopok a feladatbank import fájl sablonban?

A question_label mezőkben található címkék segítségével rendezhetők a feladatok feladatcsoportokba. A feladatcsoportok segítségével azután könnyebben összeállítható egy adott teszt.

A címkékről részletes útmutató a Tesztek létrehozása Quickguide-ban található. (Quickguide-ok oldal)

Tesztek importálása, szerkesztése

Tesztkérdések csak Excel-sablon importálással hozhatók létre, vagy létezik online tesztszerkesztő felület?

Jelenleg csak importálással lehetséges a tesztkérdések felvitele a rendszerbe.

Hol lehet az importált tesztkérdéseket utólag szerkeszteni? A tesztmező vagy a teszt szerkeszthető? Hol található a gomb?

A kérdések megváltoztatása újbóli importálással lehetséges. Amennyiben a rendszerbe már létező ID-val kerül importálásra egy kérdés, akkor a rendszerben az adott ID alatt tárolt kérdés felülírásra kerül a legfrissebb importálás során bekerült kérdéssel.

A tesztmezők létrehozásának részletes bemutatása a Tesztek létrehozása Quickguide 4. pontjában található (Quickguide-ok oldal). A teszt létrehozása és a tesztmező kijelölése után a Mezőtulajdonságok panelen megjelenik a Teszttulajdonságok gomb.

Feladattípusok

Milyen feladattípusok léteznek? Hol hozhatók létre a konkrét tesztkérdéseket tartalmazó tesztfeladat-objektumok?

Jelenleg rendszerünkben a következő feladattípusok elérhetőek: egyszerű és többszörös választás, szókitöltő, és számkitöltő feladat. A „Fürge ujjak v3” című tananyagban található egy bemutató oldal, ahol ezek a feladattípusok megtekinthetőek.

A tesztek szerkesztéséhez a Tesztek létrehozása Quickguide nyújt további segítséget. (Quickguide-ok oldal)

Mezősorrend

Előnézetben az egymás alatti szövegmezők nem mindig a szerkesztőben megadott sorrendben jelennek meg. Mi ennek az oka?

Mivel a mezők sorrendje, láthatósága nézettartományonként eltérhet, valószínűsítjük, hogy a Nézettartományok használata miatt tűnhet eltérőnek a szerkesztőben és az előnézetben látható állapot. A szerkesztőben a Nézettartomány panel segítségével változtathatóak, az előnézetben pedig a böngészőablak szélességével szimulálhatóak a különböző nézettartományok.