E-learning modul release 2023/11.

Funkciók

 1. LS-10703 Oldalbetöltődés esemény – lejátszás – E-learning modul

Ezentúl a szerkesztőben beszerkesztett oldalbetöltődés esemény működik tanulás közben is. Az oldalbetöltődés esemény az adott tananyagoldal betöltődésekor kapcsol be.

 1. LS-18874 Videófeliratokban alsó-felső index használata

A tananyagszerkesztés során, a videófájlok mellé feltöltött szövegfájlokban a <br>, <i>, <u>, <s> tagek mellett mostantól a <sub> és <sup> tagek is használhatóak.

 1. LS-19001 Betűméret whitelist

A szerkesztéskor beállított betűméretek ezentúl a tananyag lejátszásakor is érvényesülnek.

Javítások

 1. LS-19794 Cambria betűszélesség eltér a szerkesztéskor és tananyaglejátszás közben

Javításra került. A betűszélesség az előnézetben és tananyaglejátszás során megegyezik.

 1. LS-20198 UAT: Feladatmező Csoportosítás (Group) a részleges megoldást helyesnek fogadja el, legyen helytelen megoldás a részleges helyes válasz

A részleges helyes megoldást ezentúl a feladatmezőben is helytelen válasznak értékeli ki a rendszer.

 1. LS-20420 Tanulói modul – Kitölthető mezőben nem működik a 90char limit

A limit beállításra került. Ezentúl maximálisan 90 karakter használható a kitölthető mezőben.

 1. LS-13669 LearningClient: Cambria betűtípus rengeteg megabájt

Optimalizálva.

 1. LS-20264 LearningClient: Felesleges betűtípus formátum: SVG

A már nem támogatott eszközökön használt betűtípus formátumokat kivezettük, ezzel csökkentettük a LearningClient méretét, komplexitását.

Tananyagszerkesztő release 2023/14.

Hibajavítások

 1. LS-20147 A tananyagszerkesztő felületen nem látszik, ha egy feladatmező rejtett  és az sem, hogy vannak rajta interakciók

A tananyagszerkesztő felületén, ha a rejtett mezők megjelenítése be volt kapcsolva, eddig nem látszott egy feladatmezőn, hogy rejtettre van állítva. Szintén nem jelent meg a feladat mezőn az interakciókat jelölő villám ikon, ha voltak interakciók a mezőn. Mindkét hiba javítva lett.

 1. LS-20482 Betűméret inputból való kikattintáskor a fókusz kerüljön a szövegmezőre

A tananyagszerkesztőben szövegmező szerkesztése esetén, ha a “Betűméret” beviteli mezőből kikattintottunk, akkor nem állt vissza a fókusz a szövegmezőre, emiatt a további kattintások a szerkesztő felületén nem eredményezték a szövegmező bezáródását. A hiba javítva lett. 

 1. LS-20658 Projekt és tananyag lista kereső egy karakter beírása után elveszti a fókuszt, ha van kijelölve elem a listában

Az nxOrganizer felületén a projekt és tananyag lista keresőben bizonyos esetekben egy karakter begépelése után nem lehetett tovább gépelni, csak, ha újra belekattintottunk. A hiba javítva lett.

Képzésmenedzsment rendszer – Release notes (2023/11.)

NEXIUS LMS-18.129.0 [2023.11.03.]

NEXIUS IDP-18.107.0 [2023.11.03.]

Admin – Dokumentumsablonok (lista oldal)

Jogosultságok:

 • Rendszeradminisztrátor
 • Terméktámogató


Véglegesített kurzusnál ne lehessen átállítani az előfeltételeket

Ez segíti a kurzus későbbi életét abban, hogy a későbbiekben ne állhassanak elő inkozisztens eredmények.

Loginkor és 2FA-kor fókusz kerüljön egyből a kitöltendő mezőbe

Belépéskor az email mezőre kerül a fókusz egyből, 2FA azonosításkor pedig a beírandó kód mezőbe.

Videó előrehaladás adatok megjelenítése ULMS -en

Szeretném, ha az ULMS-es látnám a videóban tett eltöltött időt és előrehaladást százalékban a kurzusobjektum kártyán és a kurzusobjektum részletes információkban. 

NEXIUS LMS-18.130.0 [2023.11.22.]

NEXIUS IDP-18.108.0 [2023.11.22.]

Új admin – Dokumentumok detail oldal és új felvétel

Jogosultságok

 • SysAdmin
 • Syssuport (csak megtekint)

Kurzus oklevél és szerződés megtekintésnél tesztadatok

E-learning modul release 2023/10. (LC20.2.0.0)

Összefoglalás

A learningClient 20.2.0.0 egy éves fejlesztés (1 évnyi kódolás és 3 hónapnyi tesztelés után (mely tesztelés során ügyfelek éles tananyagai mögött is futott, akkreditációs folyamatokon is átment, és több – különböző stílusú – tananyaggal is végig lett próbálva) került élesítésre. 

Célunk egy átláthatóbb, gyorsabb megjelenítő motor készítése volt. A fejlesztés során kerültek be új funkciók, és az eddigi verziókban lévő bugokat is javítottuk.

Funkciók

 1. LS-19762 Összetett feladatokban a Helyes válaszok funkció magyarázatok megjelenítése

Ezentúl a Helyes válaszok, válaszok helyessége gombhoz kapcsolt magyarázatok (amennyiben a feladatnál van ilyen) megjelennek az összetett feladat részfeladatainál is.

 1. LS-20421 Tanulói modul: tesztmezőt tartalmazó oldal bejárt állapotának kontrollja

A fejlesztéssel az volt a célunk, hogy az eddig működés ne sérüljön, de a lineáris bejárás esetén legyen lehetőség a tanuló továbbhaladását akadályozni sikertelen tesztkitöltés esetén. Ezért az alábbi működést vezettük be:

Ha van az oldalon tesztmező ÉS előrehaladást manipuláló interakció, akkor: 100% előrehaladás ÉS elvégzett tesztkitöltés teszi bejárttá az oldalt.

Ezt lehet felhasználni arra, hogy csak sikeres tesztkitöltés esetén legyen bejárt az oldal. Ez úgy érhető el, ha a 100% Oldal előrehaladásának növelése eseményt a Sikeres teszt vége eseményre kötjük rá.

Ha csak tesztmező van az oldalon, akkor elvégzett tesztkitöltésre bejárt lesz az oldal.

Ha csak előrehaladást manipuláló interakció van az oldalon, akkor 100%-os előrehaladás teszi bejárttá az oldalt.

Ha egyik sincs az oldalon, akkor 3 másodperc után bejárttá válik az oldal.

Javítások

 1. LS-19567 Oldal teljesítéskor az előrehaladás százalék nem újraszámolódik, hanem hozzáadódik az előzőhöz
 2. LS-19568 Előidézhető 100%-os előrehaladású de nem bejárt tanulási állapotú tananyag LearningClient-ben
 3. LS-19621 Tananyag Eredmény százalékot kerekítve jelenítsük meg

Ez a 3 hibát tananyagokban való előrehaladási, bejártsági problémák kezelésének céljából javítottuk.

 1. LS-20436 LearningClient – tesztösszegzőről elnavigálás során az oldal nem válik teljesítetté

Ezentúl, ha a tanuló a tesztösszegző megnyílása után a vezérlőpanel navigációs gombjaival hagyja el az oldat, a tesztmezőt tartalmazó oldal akkor is teljesítetté válik, amennyiben az adott oldal az “LS-20421 Tanulói modul: tesztmezőt tartalmazó oldal bejárt állapotának kontrollja” issue-nak megfelelő módon van beszerkesztve.