Vizsga modul release 2023/3.

Funkciók

 1. LS-15239 Egyszeres választás (single choice) feladattípus 1080p optimalizálása a Vizsga modulban

Amennyiben a vizsgát FullHD (1920x1080p) felbontású monitoron tölti ki a vizsgázói, akkor az egyszeres választás (single choice) feladattípus esetében az erre a felbontásra optimalizált megjelenítéssel jelenik meg a vizsga, annak érdekében, hogy könnyebben átlátható legyen a feladat. (Valamint a gombok is megújításra kerültek ezen a felbontáson.)

 1. LS-17100 – Aktív testsession alatti kilépés (házikó ikonnal) kezdeményezésére megjelenő megerősítő modal átalakítása

Amennyiben aktív testsession alatt a házikó ikonra kattintva kilép a vizsgázó, akkor a megjelenő, kilépés megerősítéséről szóló modal még egyértelműbben kéri a vizsgázó hozzájárulását a kilépéskor és több információval látja ela kilépés lehetséges következményeiről, annak érdekében, hogy a véletlen vagy az információhiányból származó kilépések száma minél inkább csökkenthető legyen.

 1. LS-17224 – Regisztrációnál hiba esetén beragadhat a regisztrációs folyamat

A regisztráció folyamán azonosításra került egy olyan hiba, ami igen ritkán fordul elő, de az alábbiak szerint zajlik: a regisztrációs mappába az írás sikeres volt, azonban rögtön utánna kiolvasni nem sikerült a regisztrációs értéket. Sajnos így a folyamat nem fejeződött be, a TestSession nem generálódott le, a regisztrációs státusz nem lett átírva. Ezen hiba javítására vonatkozott ez az issue.

E-learning modul release 2023/3.

Funkciók

 1. LS-13522 eLearning: Csoportosítás és Párosítás feladattípus véletlenszerű megjelenítésének átdolgozása feladatmezőnél

A tananyag lejátszóban a feladatmezőben megjelenő csoportosítási és párosítási feladattípusok esetében a bal oldali oszlop elemei (pár elemek és csoportok) mindig a feladatban található sorrendben jelenjenek meg (azok sorrendje ne legyen véletlenszerűen megkeverve), míg a jobb oldali oszlop elemei a beállítástól függetlenül mindig véletlenszerűen kevert sorrendben jelenjenek meg.

 1. LS-16339 Pár nélküli elem megvalósítása a Tanulói Modulban

Ezentúl a teszt- és feladatmezőben a párosítás feladatban elérhetők a pár nélküli elemek, amelyek az alábbi módokon jelenhetnek meg a feladatokban: 

 • párosítandó elemhez (jobb oldali elem) nem köthető konténer (Bal oldali elemi), egy vagy akár több is;
 • konténer nélküli (bal oldali elem) párosítandó elem (jobb oldali elem), egy vagy több;
 • a fenti kettőből egyszerre van jelen – egy vagy több.

Fontos, hogy már a feladat importkor és a feladatbank felületén validálásra kerül, hogy egy feladatban legalább egy tényleges párnak kell szerepelnie, ahol mindkét elem van, tehát nem lehet olyan párosítás feladat, ahol az a helyes megoldás, hogy egyik párosítandó elemhez sem tartozik konténer (és így egy kontérhez sem tartozik párosítandó elem), tehát nem lehetséges olyan eset, hogy az érintetlenül hagyott feladat adja a helyes megoldást.)

A pár nélküli elemek is tartalmazó párosítás feladatok az eddigi működéssel megegyező módon, továbbra is két oszlopban jelennek meg, azonban

 • lehet olyan konténer a bal (konténereket tartalmazó) oldalon, amihez nem tartozik párosítandó elem a jobb (párosítandó elemeket tartalmazó) oldalon – ez a párosítandó elem nélküli konténer (<container_without_element>);
 • valamint lehet olyan párosítandó elem jobb oldalon, amihez nem tartozik konténer a bal oldalon – ez konténer nélküli párosítandó elem (<element_without_container>).

A feladat megoldásának kiértékelésekor:

Bal oldali konténerhez nem tartozik jobb oldali párosítandó elem:

 • Ha a bal oldalon lévő konténerhez nem tartozik párosítandó elem a jobb oldalról, és a feladat kiértékelésnél ez a helyzet, azaz a felhasználó nem rendelt hozzá párt, akkor ez a nem-hozzárendelés a helyes megoldás.
 • Ha a bal oldalon lévő konténerhez nem tartozik párosítandó elem a jobb oldalról, azonban a feladat kiértékelésnél van hozzárendelve párosítandó elem, akkor ez a hozzárendelés helytelen megoldásnak számít.

Jobb oldali párosítandó elemhez nem tartozik bal oldali konténer pár:

 • Ha a jobb oldalon lévő párosítandó elemhez nem tartozik konténer pár a bal oldalon, és a feladat kiértékelésnél ez a párosítandó elem nem került besorolásra semelyik konténerbe a bal oldalon, azaz a felhasználó nem rendelt hozzá konténer párt, akkor ez a nem-hozzárendelés a helyes megoldás.
 • Ha a jobb oldalon lévő elemhez nem tartozik megjelenített konténer pár a bal oldalon, és a feladat kiértékelésnél az elem hozzá van rendelve egy bal oldali konténer elemhez, akkor ez a hozzárendelés helytelen megoldás.

Amikor a feladat tanuló általi megoldás kiértékelésre kerül, és a feladatnál a felhasználó érintetlenül hagyta a párosítandó elemeket (azaz hozzá sem nyúlt a feladathoz, akkor a feladat átlépett feladat lesz.

Amikor a feladat tanuló általi megoldás kiértékelésre kerül, és a feladatnál a felhasználó a kitöltés során elkezdte párosítani az elemeket, majd ezután visszarendezi úgy, mintha érintetlenül hagyta volna a párosítandó elemeket,akkor a feladat szintén átlépett feladat lesz.

 1. LS-16945 Szókitöltő (fill-in) és számérték (fill-in number) megadása típusú feladatokba ‘Character limit’ tulajdonság alkalmazása Tanulói modulban – tesztmezőre

Ha tananyag lejátszóban egy tesztmezőben megjelenő fill-in vagy fill-in number feladattípusú feladatban a “Character limit” tulajdonság érvényes értékkel bír, akkor a tanuló csak annyi karaktert (számjegyet) tud beírni maximum az adott mezőbe, amennyi a tulajdonság értékeként meg van adva. Amennyiben 0 a tulajdonságban szereplő érték, akkor a rendszer úgy tekinti, hogy nincs karakter limit a mezőn.

 1. LS-16948 Számérték és szókitöltő megadása típusú feladatokba ‘Order matters’ tulajdonság alkalmazása Tanulói modulban – tesztmezőre
  és LS-17305 Számérték és szókitöltő megadása típusú feladatokba ‘Order matters’ tulajdonság alkalmazása Tanulói modulban – feladatmező

A számérték megadása és szókitöltő típusú feladatokban az ‘Order matters’ tulajdonság immáron érvényesül a tanulói modulban is, tehát számíthat, hogy a válaszok megadásánál az, hogy a helyes választ melyik mezőbe írja be a tanuló.

Amennyiben nem számít, azaz ha egy ilyen típusú feladatban az order_matters tulajdonság értéke “Nem – duplikációval” vagy “Nem – duplikáció nélkül” értékű, akkor a tanulói modulban annak megfelelően jelenik meg és értékelődik ki a feladat feladatmezőben és tesztmezőben egyaránt.

Duplikáció engedélyezése: ha nem számít a sorrend, akkor azon belül is még két működési módot különböztetünk meg:

 1. duplikáció engedélyezett: kettő vagy több azonos készlettel rendelkező mezőben meg lehet adni azonos megoldást.
 2. duplikáció nem engedélyezett: kettő vagy több azonos készlettel rendelkező mezőben nem lehet meg adni azonos megoldást, ha az egyikben megadtuk, akkor a másikban már az nem számít helyes megoldásnak. (Ha kétszer szerepel valami egy készletben, ami több mezőben is szerepel, akkor azt külön elemnek veszi, ezért duplikáció nem engedélyezett esetben is kétszer lehet beírni két külön mezőbe, ahol azonos a készlet. Pl. “cs”, “a”, “cs”, “i” készlet esetén a “cs” betűt két mezőbe is beírhatja. )
 1. LS-17022 Tanulói modulban a mindig bejárható oldalnak beállított tananyag oldalak bejárhatósága lineáris bejárás esetén

Amennyiben az nxEditorban beállításra került, hogy az adott oldal bármilyen bejárhatósági beállítás esetén a tanulás során bejárható legyen mindenképpen, akkor ez érvényesül a tanulói modulban, annak érdekében, hogy a tananyagban lévő – például a végén szereplő jogi tartalmak, vagy hivatkozások – egyes tartalmak bármely teljesítettség állapotban meg lehessen tekinteni. (A mindig bejárható oldal mellett a tartalomjegyzékben nem jelenik meg a nem bejárhatóságot reprezentáló lakat ikon, függetlenül annak a struktúrában lévő helyétől és a tanuló az oldalra kattintva bármikor megjelenítheti az oldalt.)

 1. LS-17306 Oldalhoz rendelt feladatok kiegészítése a pár nélküli elemeket tartalmazó párosítás feladatokkal 

Az oldalhoz rendelt feladatok megjelenítése is kiegészült a pár nélküli elemek megjelenítésével.

 1. LS-17452 Tartalomjegyzékben az aktuális nem rejtett oldal kijelölésének visszaépítése

A kijelölés mindig az aktuális – nem rejtett – oldalon van a tartalomjegyzékben.
Amennyiben éppen egy nemrejtett oldalon állunk, és onnan pl. interakcióval átnavigálunk egy rejtett oldalra (és onnan akármennyiszer ide-oda navigálhatunk rejtett oldalak között), akkor a kijelölés a legutolsó nem rejtett oldalon marad (ahonnan az interakcióval elnavigáltunk a rejtett oldalra). Amennyiben egy rejtett oldalon a kijelölés a legutolsó nem rejtett oldalon van, akkor az oldalak közötti navigálást lehetővé tevő “előre” és “vissza” gombok a kijelölt elemhez képest lesznek “előre” és “vissza” navigációk.

Tananyagszerkesztő release 2023/3.

Funkciók

 1. LS-13180 Pár nélküli elem párosítás típusú feladat megjelenítésekor a feladatbank felületen

A feladatbankba beimportált párosítás típusú feladatokat, ahol szerepel pár nélküli elem, meg lehet tekinteni a feladatbank felületen, így ezek a feladatok is ellenőrizhetőek a feladatbank felületen már.

 1. LS-13746 Pár nélküli elem párosítás típusú feladat megjelenítésekor a feladatok oldalhoz rendelése felületeken

A pár nélküli elemet tartalmazó párosítás feladatok a feladatok oldalhoz rendelése oldalakon is meg tudnak már jelenni. Így ott is látszik, ha egy párosítandó elemnek nincs párja. Az alábbi felületeken jelennek meg az ilyen párosítás típusú feladatok elemei:

 • egy adott oldalhoz rendelt feladatok listájánál a feladat részletei,
 • az oldal-feladat kapcsolat szerkesztésére szolgáló oldalon a tananyagoldalhoz már hozzárendelt feladatok részleteinél (bal oldali lista),
 • az oldal-feladat kapcsolat szerkesztésére szolgáló oldalon a tananyagoldalhoz még hozzárendelhető feladatok részleteinél (jobb oldali lista).
 1. LS-13361 Fill in select típusú feladat létrehozásának átalakítása a feladatbank felületen

A feladatbank felületen újra lehet listából választás (fill in select) típusú feladatot létrehozni. A listából választás feladat típus létrehozása a szerkesztéssel összhangban átalakult a korábbiakhoz képest. Egy választó listán belül tetszőleges sorrendben adhatóak meg a válaszlehetőségek, amiknél a helyességet a válaszlehetőség mögötti válaszhelyesség kapcsoló segítségével lehet megadni. Egy választó listán belül pontosan egy helyes és legalább egy helytelen válasznak kell lennie. Egy listán belül maximum 20 válaszlehetőség szerepelhet. A feladatbank felületen egy listában nem szerepelhet két válaszlehetőségnél ugyanaz a válasz.

 1. LS-15150 Munkamenet keep alive megvalósítása LCMS-ben

Az nxOrganizerbe és az nxEditorba és nxPreviewba belépés után a felhasználó belépése aktív marad, így nem fordulhat elő az, hogy szerkesztés közben lejár a session, és nem tudja elmenteni a munkáját kiléptetés miatt.

 1. LS-15259 nxOrganizer főképernyő AgGridről átállás és redesign.

Az nxOrganizer főképernyője új megjelenést kapott, valamint ennek keretében az AgGrid nevű komponenst kivezettük, mivel már nem támogatott.

Az oldal lényeges funkciói változatlanul működnek az új design alatt.

Változások:

 • a lapozás funkció összetettebb lett;
 • a shift + enter, shift + dupla klikk kombinációk helyett most alt + enter és alt + dupla klikk kombinációkkal lehet az azonos funkciókat elérni.
 • A felfele és lefele nyíllal való lépkedés most nem működik, mert az a görgetősávot mozgatja
 • Az oldal gyorsabban töltődik be technikai javítások miatt.
 • Az oldalon van sötét megjelenítési mód, a feladatban képernyőhöz hasonlóan. Az alt + t kombinációval lehet váltani a megjelenési módok között.
 1. LS-17023 Feladatokban szövegformázás megvalósítása 5db HTML tagre – előnézetben

A feladatokban a “instruction”, “question – description”, “answer – description”, hint mezőben az alábbi html formázások vannak, akkor azokat előnézetben is helyesen megjeleníti a  rendszer:

 • Amikor az adott szövegrészlet <strong>  </strong> tagek között helyezkedik el,
 • akkor a szövegrészlet vastagon szedett stílussal jelenik meg.
 • Amikor az adott szövegrészlet <sub> </sub> tagek között helyezkedik el,
 • akkor a szövegrészlet alsó indexként jelenik meg.
 • Amikor az adott szövegrészlet <sup> </sup> tagek között helyezkedik el,
 • akkor a szövegrészlet felső indexként jelenik meg.
 • Amikor az adott szövegrészlet <em>  </em> tagek között helyezkedik el,
 • akkor a szövegrészlet dőlt stílussal jelenik meg.
 • Amikor az adott szövegrészlet <u>  </u> tagek között helyezkedik el,
 • akkor a szövegrészlet aláhúzott stílussal jelenik meg.
 • Amikor a feladatokban a helyes megoldások mutatása funkcióval a rendszer a helyes megoldásokat megmutatja, akkor ott is érvényesülnek a formázások.
 • Amikor a fill in select feladatokban a select mezőben a válaszlehetőségek láthatóak a legördülő mezőben, akkor ott nem érvényesülnek a formázások, viszont a tag-ek sem látszódnak, hanem normál, formázatlan szöveg jelenik meg.
 • Amikor az adott HTML tag esetén menekülőkaraktereket használnak, akkor az adott szövegrészlet nem jelenik meg a formázási stílusban, hanem a formázási html tageket kiírja:
  • & = &amp;
  • < = &lt;
  • > = &gt.
 • Ha a feladatobjektum “hint” “instruction”, “question – description”, “answer – description” szöveges tartalmában a támogatott formázásokon kívüli html tageket ad meg a felhasználó (pl. script), akkor amikor a publikációs folyamat történik, akkor az Exam Engine import során eldobja a csomagot. Ez biztonsági okok miatt szükséges.
 1. LS-17270 Tesztösszegzőben szövegformázás megvalósítása 5db HTML tagre – előnézetben

A LS-17023 issue-ban megvalósított szövegformázások a tesztösszegzőben is megvalósulnak, a formázott szövegek ott is formázva látszódnak.

 1. LS-17397 Vizsga típusú teszt esetén az “Átlépett feladatok” teszttulajdonság alapértelmezetten be van kapcsolva

Amikor a szerkesztőben egy tananyagoldal meg van nyitva szerkesztő módban, és egy tesztmező teszttulajdonságok ablaka meg van nyitva, és az Általános teszttulajdonságok fülön állunk, akkor ha a “Teszt típusa” tulajdonság értékét “Vizsga teszt” értékre állítjuk, akkor az “Átlépett feladatok felajánlása a teszt végén” tulajdonság értéke automatikusan “Igen” értékre állítódik át úgy, hogy azt meg lehet változtatni igény esetén (nem csak olvasható).

 1. LS-13610 Exercise Import “Invalid file signature” hiba lekezelése 

A feladat import során, ha egy olyan fájl próbálnak importálni, ami nem valódi excel fájl, csak a kiterjesztése .xls[x], akkor hibára fut az importáló, és a felhasználó e-mailben visszajelzést kap.

 1. LS-17282 Csoport nélküli elem, üres csoport backend refaktor

A csoport nélküli elem és üres csoport adatbázisban tárolásának módszere változott technikai okok miatt.

Hibajavítások

 1. LS-17379 nxEditor – Order matters hibás értékelés fillin – fill_in_number esetén

A számérték megadása feladattípus esetén, ha az order_matters értéke “n (no_duplication)” volt, akkor más-más kiértékelést adott a rendszer, ha egyedül szerepelt a feladat az oldalon, vagy ha több feladat is szerepelt az oldalon.

A hiba javításra került.

Vizsga modul release 2023/2.

Funkciók

 1. LS-13849 #2 Összetett feladatok működése, pontozása, kiértékelése Vizsgamodulban

A vizsgákban, a tesztekben ezen verziótól kezdve a kitöltött összetett feladatokat a rendszer pontozni tudja és kiértékeli.

 1. LS-13919 #1 Összetett feladatok megjelenítése Vizsgamodulban

A tesztekben ezen verziótól kezdve megjeleníthetővé, kitölthetővé válnak összetett feladatok is a LearningClient-ben is használható módon és paraméterekkel.

 1. LS-13985 – #3 Összetett feladatok az összegzőben Vizsgamodulban

A vizsgákban, a tesztekben ezen verziótól kezdve a tesztkitöltést követően az összegzőben is meg lehessen tekinteni az összetett feladatokat.

 1. LS-15885 –  Tesztzáró összegző paraméter beemelése az LMS felé kommunikáló API-ba

Technikai feladat. a tesztparaméterek között megjelenő “tesztzáró összegző” paraméter bekerül az LMS-sel kommunikáló API lekérdezhető paraméterei közé.

 1. LS-17178 – Átlépett feladatok StartTime javítás

Technikai javítás az átlépett feladatoknál.

 1. LS-17287 – Hibásan számolódik ki az ismételhető feladatok száma 13849

Az összetett feladatokkal kapcsolatban felmerülő hiba javítása, amelynek eredményeképpen a teszt utolsó feladataként megjelenő összetett feladat átlépése esetén (ha az utolsón kívül más feladat nem került átlépésre korábban) immáron helyesen számolódik ki az ismételhető feladatok száma.

E-learning modul release 2023/2.

Funkciók

 1. LS-9148 Tananyag bejárhatóság eseteinek megvalósítása Tanulói Kliensben – Lineáris bejárás

A tananyag pulikációs példányánál beállított tananyag bejárhatóság tulajdonság (oldal szinten lineáris, első struktúra elem szinten lineáris, második struktúra elem szinten lineáris, harmadik struktúra elem szinten lineáris) valamint a lejátszás indításakor megadott hiteles mód vagy nem hiteles mód (éles vagy próba tanulás) érvényesül a LearningClientben való lejátszás során, azaz ennek megfelelően tud a tanuló navigálni a tananyagban.

 1. LS-14196 Tanulói modul: Oldalhoz rendelt feladatok megjelenítése 

A tananyag lejátszóban a tanuló egy adott oldalnál a – fogalomtárhoz hasonlóan – megtekintheti (és keresheti, szűrheti) azokat a feladatokat, amelyek az adott tananyagoldal feldolgozásához hozzárendelt feladatként lettek megadva.

 1. LS-14415 Tanulói kliens: audio mező megjelenítése és kezelése a tananyag lejátszóban

A tananyag lejátszóban tanulás közben a tananyagszerkesztőben beállított módon megjelenik az audió mező a beállított paraméterek mentén elérhető vezérlőkkel és megjelenítéssel. 

 • Ilyen paraméterek: rejtett mezőként megjelenés, nem rejtett mezőként megjelenés, automatikus indulás,hangerő, némítva indulás, lejátszás közbeni némítás utáni visszahangosítás hangerő, folyamatos lejátszás, ugrás engedélyezése.
 • Vezérlőgombok: lejátszás, szüneteltetés, hangerőszabályozás, némítás, hanganyag időpontra ugrás (playbar), hanganyag sebesség
 1. LS-14416 Tanulói kliens: audio mező interakciók

A tananyag lejátszóban az adott tananyagoldalon az audio mezőre célzott interakciók implementációja: hanganyag elindítása, hanganyag megállítása, hanganyag szüneteltetése, hanganyag újraindítása.

 1. LS-15141 Tanulói kliens: audio mező események (triggerek)

A tananyag lejátszóban a szerkesztők által az audió mezőre beszerkesztett események (triggerek) implementációja: hanganyag vége, hanganyag elindulása, hanganyag adott időpontja.

 1. LS-14456 Tanulói modul: Feladatmező térköz csökkentés

A tananyag lejátszóban a feladatmező alsó részén eddig megjelenő gyári térköz megszüntetésre került és ezentúl a feladatmező alatt megjelenő térköz pontosan a szerkesztés során a mezőtulajdonságok panelen beállított térköz távolsággal jelenik meg.

 1. LS-16947 Szókitöltő típusú feladatokba ‘Case sensitivity’ tulajdonság alkalmazása Tanulói modulban – tesztmezőre

Ha tananyag lejátszóban egy tesztmezőben megjelenő fill-in feladattípusú feladatban a “Case sensitivity” tulajdonság “nem” értékű, akkor a feladat kiértékelés során a rendszer elfogad minden kis-nagybetű kombinációt, tehát figyelmen kívül hagyja a bevitt megoldás szövegben a kis- és nagybetűket. Amennyiben a “Case sensitivity” tulajdonság “igen” értékű, akkor a feladat kiértékelés során a rendszer megkülönböztet minden kis-nagybetű kombinációt, tehát számít a bevitt megoldás szövegben a kis- és nagybetű.

 1. LS-17004 Szókitöltő típusú feladatokba ‘Case sensitivity’ tulajdonság alkalmazása Tanulói modulban – feladatmezőre

Ha tananyag lejátszóban egy feladatmezőben megjelenő fill-in feladattípusú feladatban a “Case sensitivity” tulajdonság “nem” értékű, akkor a feladat kiértékelés során a rendszer elfogad minden kis-nagybetű kombinációt, tehát figyelmen kívül hagyja a bevitt megoldás szövegben a kis- és nagybetűket. Amennyiben a “Case sensitivity” tulajdonság “igen” értékű, akkor a feladat kiértékelés során a rendszer megkülönböztet minden kis-nagybetű kombinációt, tehát számít a bevitt megoldás szövegben a kis- és nagybetű.

 1. LS-16949 Kitölthető mező (régi nevén: szerkeszthető fill-in mező) megjelenítése Tanulói modulban

A tananyag lejátszóban tanulás közben a tananyagszerkesztőben beállított módon megjelenik a kitölthető mező (régi nevén: szerkeszthető fill-in mező). Az új mezőtípus például többek között a szoftver szimulációs tananyagok esetében nagyon hasznos, hiszen a tanuló által a kitölthető mezőbe bevitt érték kiértékelésére (sikeres vagy sikertelen kitöltési eseményre) beállított interakciók mentén lehet a tananyag lefutását vagy előrehaladását befolyásolni.

 1. LS-16950 Kitölthető mező (régi nevén: szerkeszthető fill-in mező) interakciók (műveletek) a Tanulói modulban

A tananyag lejátszóban az adott tananyagoldalon a kitölthető mezőre célzott interakciók implementációja: kitölthető mező kiértékelése, kitölthető mező újrakitöltése.

 1. LS-16951 Kitölthető mező események (triggerek) a Tanulói modulban

A tananyag lejátszóban a szerkesztők által a kitölthető mezőre beszerkesztett események (triggerek) implementációja: kitölthető mező kitöltése sikeres, kitölthető mező kitöltése sikertelen.

 1. LS-16976 eLearning: Csoportosítás és Párosítás feladattípus véletlenszerű megjelenítésének átdolgozása tesztmezőnél

A tananyag lejátszóban a tesztmezőben megjelenő csoportosítási és párosítási feladattípusok esetében (mind egyszerű feladatként, mind egy összetett feladat alfeladataként) a bal oldali oszlop elemei (pár elemek és csoportok) mindig a feladatban található sorrendben jelenjenek meg (azok sorrendje ne legyen véletlenszerűen megkeverve), míg a jobb oldali oszlop elemei a beállítástól függetlenül mindig véletlenszerűen kevert sorrendben jelenjenek meg.

Ugyanezen funkcionalitás feladatmezős implementációja egy későbbi verzióban jelenik meg a pár nélküli párosítós feladat és az üres csoport/csoport nélküli csoportosítás feladattal párhuzamosan.

 1. LS-17003 Szókitöltő (fill-in) és számérték (fill-in number) megadása típusú feladatokba ‘Character limit’ tulajdonság alkalmazása Tanulói modulban – feladatmező

Ha tananyag lejátszóban egy feladatmezőben megjelenő fill-in vagy fill-in number feladattípusú feladatban a “Character limit” tulajdonság érvényes értékkel bír, akkor a tanuló csak annyi karaktert (számjegyet) tud beírni maximum az adott mezőbe, amennyi a tulajdonság értékeként meg van adva. Amennyiben 0 a tulajdonságban szereplő érték, akkor a rendszer úgy tekinti, hogy nincs karakter limit a mezőn.

Ugyanezen funkcionalitás tesztmezős implementációja a következő verzióban jelenik meg. A funkció engedélyezése a publikációs csomagban akkor történik meg, amikor mind a feladatmezős, mind a tesztmezős implementáció elkészül, így addig bár a funkció a kód szintjén bekerült ebbe a verzióba, de a publikációs csomagban való engedélyezése csak a következő verzióba kerül bele.

Javítások

 1. LS-12929 eLearning: AM Tartalomjegyzékben az oldalstátusz felolvasása legyen érthetőbb

Az indexben az oldalikon adja meg a felhasználónak szükséges információkat az oldalak státuszát illetően. Valamint az “oldal” kifejezés mostantól szerepel az AM-szövegben.
A tartalomjegyzékben a nyíl gombok segítségével navigálva a tananyag oldalait különböző állapotban a JAWS az szövegeket olvassa fel

 • nem indított – “ Oldal nem indított”; 
 • sikertelen teszt kitöltés után – “Oldal folyamatban”; 
 • teljesített (sikeres teszt kitöltés) – “Oldal sikeres”.
 1. LS-12930 eLearning: AM Tartalomjegyzékben a tananyag státusz felolvasása legyen érthetőbb

A “tananyag” kifejezés mostantól szerepel az AM-szövegben.
Tananyag megnyitásakor a 0. szintre (tananyag cím) navigálva a tartalomjegyzékben a TAB segítségével az oldalt elindítva, valamint minden oldal sikeressége után az alábbi olvassa fel a JAWS: 

 • először – “Tananyag nem indított”; 
 • elindítva/folyamatban – “Tananyag folyamatban”; 
 • teljesítés után – “Tananyag sikeres”
 1. LS-12931 eLearning: AM Tartalomjegyzék gombján megfelelő szöveg felolvasása

Az alkalmazott elnevezések minden esetben egységesekké váltak:”Tartalomjegyzék” szerepel az “Index” helyett mindenhol. (Amikor tananyag megnyitásra kerül akkor a TAB segítségével ránavigálva a “Tartalomjegyzék” ikonra, akkor a JAWS az elvárt szöveget olvassa fel. Ezután az ENTER segítségével megnyitva a tartalomjegyzéket iis a megfelelő szöveget olvassa fel a JAWS.)

 1. LS-12934 eLearning: AM Tartalomjegyzékben legyen felolvasva, melyik az aktuálisan megnyitott oldal

A tartalomjegyzékben való navigálás közben egyértelműen felolvassa a szoftver, hogy melyik oldal van aktuálisan megnyitva. A tananyag megnyitása után a JAWS billentyűparancsaival végiglépkedve a tartalomjegyzék blokkjain és oldalain a narancssárgával kijelölt aktuális oldalra érve a JAWS felolvassa az “Aktuális oldal”/”Current page” szöveget..

 1. LS-15146 A fogalomtárban megjelenő “Összes kibontása” és “Összes bezárása” gombok megújítása a Tanulói modulban

A fogalomtárban a megújult megjelenítésű és funkcionalitású “Összes kibontása“ és “Összes bezárása“ gombok, amelyek ikonokká alakultak és mindig elérhető mindkét lehetőség az összes fogalom kibontására és bezárására.