E-learning modul release 2023/3.

Funkciók

 1. LS-13522 eLearning: Csoportosítás és Párosítás feladattípus véletlenszerű megjelenítésének átdolgozása feladatmezőnél

A tananyag lejátszóban a feladatmezőben megjelenő csoportosítási és párosítási feladattípusok esetében a bal oldali oszlop elemei (pár elemek és csoportok) mindig a feladatban található sorrendben jelenjenek meg (azok sorrendje ne legyen véletlenszerűen megkeverve), míg a jobb oldali oszlop elemei a beállítástól függetlenül mindig véletlenszerűen kevert sorrendben jelenjenek meg.

 1. LS-16339 Pár nélküli elem megvalósítása a Tanulói Modulban

Ezentúl a teszt- és feladatmezőben a párosítás feladatban elérhetők a pár nélküli elemek, amelyek az alábbi módokon jelenhetnek meg a feladatokban: 

 • párosítandó elemhez (jobb oldali elem) nem köthető konténer (Bal oldali elemi), egy vagy akár több is;
 • konténer nélküli (bal oldali elem) párosítandó elem (jobb oldali elem), egy vagy több;
 • a fenti kettőből egyszerre van jelen – egy vagy több.

Fontos, hogy már a feladat importkor és a feladatbank felületén validálásra kerül, hogy egy feladatban legalább egy tényleges párnak kell szerepelnie, ahol mindkét elem van, tehát nem lehet olyan párosítás feladat, ahol az a helyes megoldás, hogy egyik párosítandó elemhez sem tartozik konténer (és így egy kontérhez sem tartozik párosítandó elem), tehát nem lehetséges olyan eset, hogy az érintetlenül hagyott feladat adja a helyes megoldást.)

A pár nélküli elemek is tartalmazó párosítás feladatok az eddigi működéssel megegyező módon, továbbra is két oszlopban jelennek meg, azonban

 • lehet olyan konténer a bal (konténereket tartalmazó) oldalon, amihez nem tartozik párosítandó elem a jobb (párosítandó elemeket tartalmazó) oldalon – ez a párosítandó elem nélküli konténer (<container_without_element>);
 • valamint lehet olyan párosítandó elem jobb oldalon, amihez nem tartozik konténer a bal oldalon – ez konténer nélküli párosítandó elem (<element_without_container>).

A feladat megoldásának kiértékelésekor:

Bal oldali konténerhez nem tartozik jobb oldali párosítandó elem:

 • Ha a bal oldalon lévő konténerhez nem tartozik párosítandó elem a jobb oldalról, és a feladat kiértékelésnél ez a helyzet, azaz a felhasználó nem rendelt hozzá párt, akkor ez a nem-hozzárendelés a helyes megoldás.
 • Ha a bal oldalon lévő konténerhez nem tartozik párosítandó elem a jobb oldalról, azonban a feladat kiértékelésnél van hozzárendelve párosítandó elem, akkor ez a hozzárendelés helytelen megoldásnak számít.

Jobb oldali párosítandó elemhez nem tartozik bal oldali konténer pár:

 • Ha a jobb oldalon lévő párosítandó elemhez nem tartozik konténer pár a bal oldalon, és a feladat kiértékelésnél ez a párosítandó elem nem került besorolásra semelyik konténerbe a bal oldalon, azaz a felhasználó nem rendelt hozzá konténer párt, akkor ez a nem-hozzárendelés a helyes megoldás.
 • Ha a jobb oldalon lévő elemhez nem tartozik megjelenített konténer pár a bal oldalon, és a feladat kiértékelésnél az elem hozzá van rendelve egy bal oldali konténer elemhez, akkor ez a hozzárendelés helytelen megoldás.

Amikor a feladat tanuló általi megoldás kiértékelésre kerül, és a feladatnál a felhasználó érintetlenül hagyta a párosítandó elemeket (azaz hozzá sem nyúlt a feladathoz, akkor a feladat átlépett feladat lesz.

Amikor a feladat tanuló általi megoldás kiértékelésre kerül, és a feladatnál a felhasználó a kitöltés során elkezdte párosítani az elemeket, majd ezután visszarendezi úgy, mintha érintetlenül hagyta volna a párosítandó elemeket,akkor a feladat szintén átlépett feladat lesz.

 1. LS-16945 Szókitöltő (fill-in) és számérték (fill-in number) megadása típusú feladatokba ‘Character limit’ tulajdonság alkalmazása Tanulói modulban – tesztmezőre

Ha tananyag lejátszóban egy tesztmezőben megjelenő fill-in vagy fill-in number feladattípusú feladatban a “Character limit” tulajdonság érvényes értékkel bír, akkor a tanuló csak annyi karaktert (számjegyet) tud beírni maximum az adott mezőbe, amennyi a tulajdonság értékeként meg van adva. Amennyiben 0 a tulajdonságban szereplő érték, akkor a rendszer úgy tekinti, hogy nincs karakter limit a mezőn.

 1. LS-16948 Számérték és szókitöltő megadása típusú feladatokba ‘Order matters’ tulajdonság alkalmazása Tanulói modulban – tesztmezőre
  és LS-17305 Számérték és szókitöltő megadása típusú feladatokba ‘Order matters’ tulajdonság alkalmazása Tanulói modulban – feladatmező

A számérték megadása és szókitöltő típusú feladatokban az ‘Order matters’ tulajdonság immáron érvényesül a tanulói modulban is, tehát számíthat, hogy a válaszok megadásánál az, hogy a helyes választ melyik mezőbe írja be a tanuló.

Amennyiben nem számít, azaz ha egy ilyen típusú feladatban az order_matters tulajdonság értéke “Nem – duplikációval” vagy “Nem – duplikáció nélkül” értékű, akkor a tanulói modulban annak megfelelően jelenik meg és értékelődik ki a feladat feladatmezőben és tesztmezőben egyaránt.

Duplikáció engedélyezése: ha nem számít a sorrend, akkor azon belül is még két működési módot különböztetünk meg:

 1. duplikáció engedélyezett: kettő vagy több azonos készlettel rendelkező mezőben meg lehet adni azonos megoldást.
 2. duplikáció nem engedélyezett: kettő vagy több azonos készlettel rendelkező mezőben nem lehet meg adni azonos megoldást, ha az egyikben megadtuk, akkor a másikban már az nem számít helyes megoldásnak. (Ha kétszer szerepel valami egy készletben, ami több mezőben is szerepel, akkor azt külön elemnek veszi, ezért duplikáció nem engedélyezett esetben is kétszer lehet beírni két külön mezőbe, ahol azonos a készlet. Pl. “cs”, “a”, “cs”, “i” készlet esetén a “cs” betűt két mezőbe is beírhatja. )
 1. LS-17022 Tanulói modulban a mindig bejárható oldalnak beállított tananyag oldalak bejárhatósága lineáris bejárás esetén

Amennyiben az nxEditorban beállításra került, hogy az adott oldal bármilyen bejárhatósági beállítás esetén a tanulás során bejárható legyen mindenképpen, akkor ez érvényesül a tanulói modulban, annak érdekében, hogy a tananyagban lévő – például a végén szereplő jogi tartalmak, vagy hivatkozások – egyes tartalmak bármely teljesítettség állapotban meg lehessen tekinteni. (A mindig bejárható oldal mellett a tartalomjegyzékben nem jelenik meg a nem bejárhatóságot reprezentáló lakat ikon, függetlenül annak a struktúrában lévő helyétől és a tanuló az oldalra kattintva bármikor megjelenítheti az oldalt.)

 1. LS-17306 Oldalhoz rendelt feladatok kiegészítése a pár nélküli elemeket tartalmazó párosítás feladatokkal 

Az oldalhoz rendelt feladatok megjelenítése is kiegészült a pár nélküli elemek megjelenítésével.

 1. LS-17452 Tartalomjegyzékben az aktuális nem rejtett oldal kijelölésének visszaépítése

A kijelölés mindig az aktuális – nem rejtett – oldalon van a tartalomjegyzékben.
Amennyiben éppen egy nemrejtett oldalon állunk, és onnan pl. interakcióval átnavigálunk egy rejtett oldalra (és onnan akármennyiszer ide-oda navigálhatunk rejtett oldalak között), akkor a kijelölés a legutolsó nem rejtett oldalon marad (ahonnan az interakcióval elnavigáltunk a rejtett oldalra). Amennyiben egy rejtett oldalon a kijelölés a legutolsó nem rejtett oldalon van, akkor az oldalak közötti navigálást lehetővé tevő “előre” és “vissza” gombok a kijelölt elemhez képest lesznek “előre” és “vissza” navigációk.

E-learning modul release 2023/2.

Funkciók

 1. LS-9148 Tananyag bejárhatóság eseteinek megvalósítása Tanulói Kliensben – Lineáris bejárás

A tananyag pulikációs példányánál beállított tananyag bejárhatóság tulajdonság (oldal szinten lineáris, első struktúra elem szinten lineáris, második struktúra elem szinten lineáris, harmadik struktúra elem szinten lineáris) valamint a lejátszás indításakor megadott hiteles mód vagy nem hiteles mód (éles vagy próba tanulás) érvényesül a LearningClientben való lejátszás során, azaz ennek megfelelően tud a tanuló navigálni a tananyagban.

 1. LS-14196 Tanulói modul: Oldalhoz rendelt feladatok megjelenítése 

A tananyag lejátszóban a tanuló egy adott oldalnál a – fogalomtárhoz hasonlóan – megtekintheti (és keresheti, szűrheti) azokat a feladatokat, amelyek az adott tananyagoldal feldolgozásához hozzárendelt feladatként lettek megadva.

 1. LS-14415 Tanulói kliens: audio mező megjelenítése és kezelése a tananyag lejátszóban

A tananyag lejátszóban tanulás közben a tananyagszerkesztőben beállított módon megjelenik az audió mező a beállított paraméterek mentén elérhető vezérlőkkel és megjelenítéssel. 

 • Ilyen paraméterek: rejtett mezőként megjelenés, nem rejtett mezőként megjelenés, automatikus indulás,hangerő, némítva indulás, lejátszás közbeni némítás utáni visszahangosítás hangerő, folyamatos lejátszás, ugrás engedélyezése.
 • Vezérlőgombok: lejátszás, szüneteltetés, hangerőszabályozás, némítás, hanganyag időpontra ugrás (playbar), hanganyag sebesség
 1. LS-14416 Tanulói kliens: audio mező interakciók

A tananyag lejátszóban az adott tananyagoldalon az audio mezőre célzott interakciók implementációja: hanganyag elindítása, hanganyag megállítása, hanganyag szüneteltetése, hanganyag újraindítása.

 1. LS-15141 Tanulói kliens: audio mező események (triggerek)

A tananyag lejátszóban a szerkesztők által az audió mezőre beszerkesztett események (triggerek) implementációja: hanganyag vége, hanganyag elindulása, hanganyag adott időpontja.

 1. LS-14456 Tanulói modul: Feladatmező térköz csökkentés

A tananyag lejátszóban a feladatmező alsó részén eddig megjelenő gyári térköz megszüntetésre került és ezentúl a feladatmező alatt megjelenő térköz pontosan a szerkesztés során a mezőtulajdonságok panelen beállított térköz távolsággal jelenik meg.

 1. LS-16947 Szókitöltő típusú feladatokba ‘Case sensitivity’ tulajdonság alkalmazása Tanulói modulban – tesztmezőre

Ha tananyag lejátszóban egy tesztmezőben megjelenő fill-in feladattípusú feladatban a “Case sensitivity” tulajdonság “nem” értékű, akkor a feladat kiértékelés során a rendszer elfogad minden kis-nagybetű kombinációt, tehát figyelmen kívül hagyja a bevitt megoldás szövegben a kis- és nagybetűket. Amennyiben a “Case sensitivity” tulajdonság “igen” értékű, akkor a feladat kiértékelés során a rendszer megkülönböztet minden kis-nagybetű kombinációt, tehát számít a bevitt megoldás szövegben a kis- és nagybetű.

 1. LS-17004 Szókitöltő típusú feladatokba ‘Case sensitivity’ tulajdonság alkalmazása Tanulói modulban – feladatmezőre

Ha tananyag lejátszóban egy feladatmezőben megjelenő fill-in feladattípusú feladatban a “Case sensitivity” tulajdonság “nem” értékű, akkor a feladat kiértékelés során a rendszer elfogad minden kis-nagybetű kombinációt, tehát figyelmen kívül hagyja a bevitt megoldás szövegben a kis- és nagybetűket. Amennyiben a “Case sensitivity” tulajdonság “igen” értékű, akkor a feladat kiértékelés során a rendszer megkülönböztet minden kis-nagybetű kombinációt, tehát számít a bevitt megoldás szövegben a kis- és nagybetű.

 1. LS-16949 Kitölthető mező (régi nevén: szerkeszthető fill-in mező) megjelenítése Tanulói modulban

A tananyag lejátszóban tanulás közben a tananyagszerkesztőben beállított módon megjelenik a kitölthető mező (régi nevén: szerkeszthető fill-in mező). Az új mezőtípus például többek között a szoftver szimulációs tananyagok esetében nagyon hasznos, hiszen a tanuló által a kitölthető mezőbe bevitt érték kiértékelésére (sikeres vagy sikertelen kitöltési eseményre) beállított interakciók mentén lehet a tananyag lefutását vagy előrehaladását befolyásolni.

 1. LS-16950 Kitölthető mező (régi nevén: szerkeszthető fill-in mező) interakciók (műveletek) a Tanulói modulban

A tananyag lejátszóban az adott tananyagoldalon a kitölthető mezőre célzott interakciók implementációja: kitölthető mező kiértékelése, kitölthető mező újrakitöltése.

 1. LS-16951 Kitölthető mező események (triggerek) a Tanulói modulban

A tananyag lejátszóban a szerkesztők által a kitölthető mezőre beszerkesztett események (triggerek) implementációja: kitölthető mező kitöltése sikeres, kitölthető mező kitöltése sikertelen.

 1. LS-16976 eLearning: Csoportosítás és Párosítás feladattípus véletlenszerű megjelenítésének átdolgozása tesztmezőnél

A tananyag lejátszóban a tesztmezőben megjelenő csoportosítási és párosítási feladattípusok esetében (mind egyszerű feladatként, mind egy összetett feladat alfeladataként) a bal oldali oszlop elemei (pár elemek és csoportok) mindig a feladatban található sorrendben jelenjenek meg (azok sorrendje ne legyen véletlenszerűen megkeverve), míg a jobb oldali oszlop elemei a beállítástól függetlenül mindig véletlenszerűen kevert sorrendben jelenjenek meg.

Ugyanezen funkcionalitás feladatmezős implementációja egy későbbi verzióban jelenik meg a pár nélküli párosítós feladat és az üres csoport/csoport nélküli csoportosítás feladattal párhuzamosan.

 1. LS-17003 Szókitöltő (fill-in) és számérték (fill-in number) megadása típusú feladatokba ‘Character limit’ tulajdonság alkalmazása Tanulói modulban – feladatmező

Ha tananyag lejátszóban egy feladatmezőben megjelenő fill-in vagy fill-in number feladattípusú feladatban a “Character limit” tulajdonság érvényes értékkel bír, akkor a tanuló csak annyi karaktert (számjegyet) tud beírni maximum az adott mezőbe, amennyi a tulajdonság értékeként meg van adva. Amennyiben 0 a tulajdonságban szereplő érték, akkor a rendszer úgy tekinti, hogy nincs karakter limit a mezőn.

Ugyanezen funkcionalitás tesztmezős implementációja a következő verzióban jelenik meg. A funkció engedélyezése a publikációs csomagban akkor történik meg, amikor mind a feladatmezős, mind a tesztmezős implementáció elkészül, így addig bár a funkció a kód szintjén bekerült ebbe a verzióba, de a publikációs csomagban való engedélyezése csak a következő verzióba kerül bele.

Javítások

 1. LS-12929 eLearning: AM Tartalomjegyzékben az oldalstátusz felolvasása legyen érthetőbb

Az indexben az oldalikon adja meg a felhasználónak szükséges információkat az oldalak státuszát illetően. Valamint az “oldal” kifejezés mostantól szerepel az AM-szövegben.
A tartalomjegyzékben a nyíl gombok segítségével navigálva a tananyag oldalait különböző állapotban a JAWS az szövegeket olvassa fel

 • nem indított – “ Oldal nem indított”; 
 • sikertelen teszt kitöltés után – “Oldal folyamatban”; 
 • teljesített (sikeres teszt kitöltés) – “Oldal sikeres”.
 1. LS-12930 eLearning: AM Tartalomjegyzékben a tananyag státusz felolvasása legyen érthetőbb

A “tananyag” kifejezés mostantól szerepel az AM-szövegben.
Tananyag megnyitásakor a 0. szintre (tananyag cím) navigálva a tartalomjegyzékben a TAB segítségével az oldalt elindítva, valamint minden oldal sikeressége után az alábbi olvassa fel a JAWS: 

 • először – “Tananyag nem indított”; 
 • elindítva/folyamatban – “Tananyag folyamatban”; 
 • teljesítés után – “Tananyag sikeres”
 1. LS-12931 eLearning: AM Tartalomjegyzék gombján megfelelő szöveg felolvasása

Az alkalmazott elnevezések minden esetben egységesekké váltak:”Tartalomjegyzék” szerepel az “Index” helyett mindenhol. (Amikor tananyag megnyitásra kerül akkor a TAB segítségével ránavigálva a “Tartalomjegyzék” ikonra, akkor a JAWS az elvárt szöveget olvassa fel. Ezután az ENTER segítségével megnyitva a tartalomjegyzéket iis a megfelelő szöveget olvassa fel a JAWS.)

 1. LS-12934 eLearning: AM Tartalomjegyzékben legyen felolvasva, melyik az aktuálisan megnyitott oldal

A tartalomjegyzékben való navigálás közben egyértelműen felolvassa a szoftver, hogy melyik oldal van aktuálisan megnyitva. A tananyag megnyitása után a JAWS billentyűparancsaival végiglépkedve a tartalomjegyzék blokkjain és oldalain a narancssárgával kijelölt aktuális oldalra érve a JAWS felolvassa az “Aktuális oldal”/”Current page” szöveget..

 1. LS-15146 A fogalomtárban megjelenő “Összes kibontása” és “Összes bezárása” gombok megújítása a Tanulói modulban

A fogalomtárban a megújult megjelenítésű és funkcionalitású “Összes kibontása“ és “Összes bezárása“ gombok, amelyek ikonokká alakultak és mindig elérhető mindkét lehetőség az összes fogalom kibontására és bezárására.

E-learning modul release 2022/13.

Funkciók

 1. LS-9873 eLearning: Sorbarendezés Drag&Drop megjelenés, működés
 2. LS-11982 eLearning: Sorbarendezés Drag&Drop helyes válaszok, válaszok helyesség kezelése
 3. LS-11964 eLearning: Sorbarendezés Drag&Drop kiértékelés, részpontszámok

A Sorbarendezés feladat ezentúl drag&drop kezeléssel is működik.  A feladat szerkezete is megváltozott. Két lényeges részre bontottuk: sorbarendezés helye és sorbarendezendő elemek. 

A sorbarendezendő elemeket kell a sorbarendezés helye részre berendezni.

Drag&drop működés:

Az elemeket meg lehet ragadni egérrel, és a megfelelő helyre vonszolva, le lehet tenni. Amennyiben olyan helyre tesz a tanuló elemet, ahol már egy elem szerepelt, akkor az elemek átrendeződnek.

Dropdown listás működés:

A dorpdown listás működést is megtartottuk, de ezt első sorban akadálymentes tanuláshoz ajánljuk. Ennek megfelelően a működése is kicsit más. Az elemen a listából kiválaszott helyre mozog át az elem, erről hang is tájékoztatja a tanulót, amennyiben felolvasó szoftver használ. Ha olyan helyre tesz egy elemet a tanuló, ahol már volt elem, akkor az eredetileg ott szereplő elem visszakerül a sorbarendezendő elemek közé, erről hang is tájékoztatja a tanulót, amennyiben felolvasó szoftver használ.

A feladaton a helyes válaszok, válaszok helyessége kiértékelés is működik, szintén akadálymentesített módon.

A feladat összetett feladatokban is működik, illetve a részpontszámok számítása az eddiginek megfelelően működik.

 1. LS-10857 Tanulói kliens: Oldalhoz rendelt fogalmak megjelenítése a fogalomtár panelen

A tananyaglejátszóban, a fogalomtár megnyitásakor ezentúl lehetőség van, hogy a tanuló az oldalhoz rendelt fogalmakat egy gomb állításával leszűrje.

 1. LS-13680 eLearning: A tesztösszegzőben a válaszoknál és összetett feladatoknál is jelenjenek meg képek

Ezentúl a tesztösszegzőben nem csak a feladatoknál, hanem a válaszoknál is megjelennek a hozzájuk csatolt képek. A képek magassága 50px-ben van kortátozva, hogy a tesztösszegző magassága még feldolgozható legyen a tanulók számára.

E-learning modul release 2022/12.

Funkciók

 1. .LS-11723 eLearning: AM Tananyag bezárása gombot Enter (+ space) billentyűvel is lehessen használni

Ezentúl a billentyű navigáció során a Tananyag bezárása gomb Enter és space (szóköz) billentyűvel is aktiválható.

 1. LS-11726 eLearning: AM Tanulás közben a billentyűzet navigációt is tekintsük tanulási aktivitásnak

Ezentúl a tanulás közben a billentyűhasználatot is tanulási aktivitásnak tekintjük, így az akadályoztatott tanulók billentyűzet navigálása során sem dobjuk fel 20 perc után a tanulói aktivitásra felszólító értesítést.

 1. LS-13065 Származtatott feladattípus megvalósítása a tanulói modulban

Amennyiben a tananyagszerkesztés során a tesztben a Teszttulajdonságoknál az Egyszeres választás feladattípus beállításainál a Származtatott feladatgenerálás igen értékre van állítva, akkor akkor maximum annyi véletlenszerűen kiválasztott válaszlehetőséget kínál fel a tanulónak, amennyi a teszttulajdonságok panelen be van állítva maximumként.

A jó válasz mindig szerpel a válaszlehetőségek között.

Amikor kevesebb válaszlehetőség tartozik a feladathoz, mint amennyi a maximuma a származtatott generálásnak, akkor az elérhető összes válaszlehetőséget kínálja fel

A felkínált válasz lehetőségeket Átlépett feladatként és a Tesztösszegzőben is megőrzi.

A beállítás jelenleg nem vonatkozik összetett feladatokra, és a Feladatmezőben is implementálva.