E-learning modul release 2022/7.

A sprintben a learningClient átalakítása tovább folytatódott, hogy biztosabb működést és gyorsabb fejlesztést tudjunk biztosítani a jövőben, emelett az ExerciseEngine teherbírásának növelése és stablizása történt.

Javítások

 1. LS-11554 eLearning: 1-szer kitölthető teszt + nem megszakítható teszt + szabálytalan kilépés = a teszt nem folytatható

Nem megszakítható teszt esetén, ha a tesztet csak egyszer lehet kitölteni, akkor, amikor a tanuló szabálytalanul lépett ki, nem tudta folytatni a tesztkitöltést. A hiba javítva lett. 

E-learning modul release 2022/6.

A sprintben a learningClient átalakítása folyt, hogy biztosabb működést és gyorsabb fejlesztést tudjunk biztosítani a jövőben, emelett az ExerciseEngine teherbírásának növelése és stablizása történt.

Funkciók

 1. LS-11224 eLearning modul: paraméterezett hibabejelentő e-mail cím az learningClient felületén

A publikálás során a hibabejelentéshez beállított értékek ezentúl hatással vannak a tananyaglejátszóra is. Amennyiben nincs beállítva e-mail cím, úgy a Hibabejelentés gomb nem jelenik meg. Ha be van állítva, akkor a beállításnak megfelelő e-mail lesz a jövőben látható, használható a felületen.

Javítások

 1. LS-11919 eLearning modul: Szürke csík jelenik meg teszt indítása után

Bizonyos esetekben a tesztindítás után egy szürek csík jelent meg, amely magától eltűnt. Ezt az esztétikai gondot a kódban lévő a tesztek bonyolult funkcionalitásához kapcsolódó lefutási sorrend okozta, mely kijavítottunk.

E-learning modul release 2022/5.

Funkciók

 1. LS-8262 FE – Összetett feladatok lejátszása nxPlayerben Exercise Engine által vezérelt tesztekben

Az összetett feladatok egy olyan feladattípus, amely több részfeladat összefűzéséből áll össze. Ennek a feladatnak a keretében elkészült a tananyaglejátszás alkalmazásban az összetett feladat megjelenése, kiértékelése (részpontszámokkal is), helyes válaszok és válaszok helyességének mutatása, a feladat átlépése funkció.

 1. LS-10873 Korábbi tesztkitöltéseknél ne mutassunk összegzőt, ha van megadva neki időkeret

Amennyiben a szerkesztés közben a Teszttulajdonságok panelen a tesztösszegző megtekintésére időkeretet állítottak be, akkor a jövőben, ennek a fejlesztésnek a hatására, a tanulók a tananyaglejátszóban található pillangós menüre kattintva a Tesztkitöltések gomb alatt a kitöltött teszt összegzőjét nem tudják megtekinteni, hiszen ez időn túli megtekintésnek számítana.

 1. LS-11198 eLearning modul: Új, KATEX-hez jobban hasonlító betűtípus (Cambria_ELMS)

Ha a szerkesztés során a Cambira betűtípust használják valamely szöveg formázásához, akkor az tananyaglejátszás közben is ezzel a betűtípussal fog megjelenni.

 1. LS-11720 eLearning: ne üres összegző jelenjen meg a Korábbi tesztkitöltéseknél

Ezentúl a teszt végén található Összegzőben minden esetben megjelennek a tesztben szereplő feladatok és helyes válaszok, akkor is, ha a tanuló a teszt összes feladatát kitöltetlenül küldte be, akkor is, ha teszt első feladatánál szabálytalanul lépett ki a tesztből, és új belépés után a teszt újraindítását kéri.

 1. LS-11644 eLearning: eLearning: nxPlayerben még nem megjeleníthető feladatot (Fill in select) ne importáljon be az Exercise Engine

Olyan feladattípusok esetén, amelyek a tananyaglejátszóban még nincsenek implementálva, a tananyag publikálása sikertelen lesz. Ezzel megelőzzük a tananyaglejátszó várható összeomlását, amikor olyan feladattípussal találkozik, amelynek a megjelenítésére még nincs felkészítve.

Javítások

 1. LS-11552 eLearning: testsession-ben egy feladat csak egyszer szerepeljen

Előfordulhatott, hogy amikor a tanuló egy megszakított tesztet folytatását az addig meg nem válaszolt kérdésekkel kérte, és a feladatcsoportban több feladatot kellett megjeleníteni, mint ahány meg nem válaszolt kérdés maradt, akkor a rendszer a már megválaszolt kérdésekkel pótolta a hiányzó feladat darabszámot. Itt a rendszer nem tett különbséget az aktuális és a régebbi tesztkitöltés között, így előfordulhatott, hogy egy feladat kétszer jelent meg az adott teszt kitöltésen belül. Ezentúl ez nem fordulhat elő.

 1. LS-11452 Tananyag előrehaladás százalék probléma

A nagy oldalszámú tananyagoknál (több, mint 150 oldal) előfordulhatott, hogy a kurzusszervező rendszer (LMS) és a tananyaglejátszó (nxPlayer) kerekítési metódusa között különbségek miatt a tananyag előrehaladásban apró százalékos különbség mutatkozott az LMS és a tananyaglejátszó felületén. A kerekítési algoritmust összegyeztettük.

 1. LS-11735 nxPlayer – hibabejelentés #179 – Olyan tesztben, ahol nincs bekapcsolva a részpontszámok számítása, multiChoice feladatoknál a helytelen választ is helyesnek érzékeli a rendszer

A jelenséget javítottuk. A részpontszám beállítás nélkül is jól értékeli ki a rendszer a többszörös választás feladattípus válaszait.

 1. LS-11507 nxPlayer – hibajelentés #174 – görgetés helye továbbadódik az új oldalakra

Előfordulhatott olyan tananyagoldal szerkezet, amely azt eredményezte, hogy tananyagoldal váltás esetén az oldal görgetője nem állt alapállapotba, és az új oldalra lépéskor az oldal nem az oldal tetején, hanem az oldal közbe volt már navigálva. Ez javításra kerül. Ezentúl az oldal navigálások során az új oldal mindig az oldal tetjére navigált állapotban fog megjelenni.

E-learning modul release 2022/4.

 1. LS-8187 Tesztzáró Összegző a beállított megtekintési időkeret szerint legyen látható Exercise Engine és Exam Engine által vezérelt tesztekben

A tananyag lejátszása közben a tesztkitöltés végén megjelenő Összegző annyi ideig megtekinthető, amennyi idő a szerkesztéskor a Teszttulajdonságok panelen be lett állítva

 1. LS-10359 A Teszt lezárása gomb átnevezése a Korábbi tesztkitöltések kapcsán megnyitott összegzőn

A Tananyaglejtászó Pillangó menü gombja alatt elérhető Tesztkitöltések funkció alól megnyitott Összegzőn a bezárás gomb felirata most már nem “Teszt lezárása” , hanem “Bezárás”.

 1. LS-10381 Korábbi tesztkitöltések teszt listában a tesztek kisverzió váltás után új tesztként jelennek meg

A Tananyaglejtászó Pillangó menü gombja alatt elérhető Tesztkitöltések funkció alól megnyitható listában ezentúl a tananyagban szereplő tesztek csak egyszer lesznek láthatóak, függetlenül attól, hogy hányszor lett a tananyag új kisverzióban publikálva. 

A kisverzió váltás után a tesztkitöltések törlődnek a listából, a tanuló üres listát fog látni. Üzenetet jelenítünk meg száméra: “A tananyagban nincsenek kitöltött tesztek.’

 1. LS-10801 Új tesztösszegző kialakítása

Új, könnyebben áttekinthető, akadálymentesítés szempontjából könnyebben kezelhető Összegzőt készítettünk, de ez csak vizsgázás közben jelenik meg. Az eLearning modulba később érkezik. 

 1. LS-10800 Új tesztösszegző bevezetése Vizsga típusú tesztek esetén

Az új elrendezésű Összegző jelenik meg a Vizsga típusú tesztek, amennyiben a vizsgában olyan feladattípusok vannak, amelyek már alkalmasak erre a megjelenésre. 

 1. LS-10802 Single Choice feladattípus megjelenítése az új tesztösszegzőben

Az új megjelenésű Összegzőban az egyszerű választás (single choice) feladattípusok ezentúl képesek megjelenni.

 1. LS-11143 Group feladattípusnál FE-nek ne küldjük vissza a helyes válaszokat is

Javítottuk, hogy a böngésző fejlesztői eszközeinek a használatával ne lehessen kiolvasni Csoportba sorolás (Group) feladattípus esetén, hogy a válaszok mely csoportba tartoznak.

E-learning modul release 2022/3.

LS-8683 Böngésző lezáráskor a lezárás tényének rögzítése a teszt kitöltés példányhoz

Az Eredményszerző és Gyakorló típusú tesztek esetén bevezetésre került, hogy a szabálytalan tanyagkilépést (böngésző ablak bezárása) esetén a szabálytalan kilépés tényét rögzítjük a rendszerben. Ezzel a későbbi viták esetén ez az információ visszakereshető lesz. 

2. LS-9419 Hibapontok megjelenítése a teszt info bubble-ben nxPlayerben Exercise Engine által vezérelt tesztekben

A tesztek kitöltése közben, a teszt számlálóira kattintva előhívható  Teszt információs bubble-ban ezentúl megjelennek a hibapontok, amennyiben az adott teszt nxEditor Teszttuljadonságaiban a Hibapontok megjelenítése van beállítva. 

3. LS-9021 Hibapontok mutatása az összegzőben nxPlayerben Exercise Engine által vezérelt tesztekben

A tesztek végén megjelenő Összegzőben ezentúl megjelennek a hibapontok, amennyiben az adott teszt nxEditor Teszttuljadonságaiban a Hibapontok megjelenítése van beállítva. 

A hibpontok az összegző tetején és a kérdésnél is megjelennek.

4. LS-10422 Kezdőoldalra navigálás hiányzó oldal esetén

Ezentúl ha egy tanuló elhagyja a tananyagot egy adott oldalon állva, majd a tananyagból törlésre kerül az adott oldal, és így kerül új kisverziós publikálásra, akkor  a tanuló nem fekete oldalt fog látni, hanem visszalépéskor a tananyag első oldala jelenik meg neki.

5. LS-10832 A korábbi tesztkitöltések listában csak azok a tesztek jelenjenek meg, amiket már kitöltött a tanuló

A tananyag lejátszása közben a Menü alatt elérhető Korábbi tesztkitöltések listában ezentúl  csak azok a tesztek jelennek meg, amelyeket már legalább egyszer kitöltött a tanuló.