E-learning modul release 2022/12.

Funkciók

 1. .LS-11723 eLearning: AM Tananyag bezárása gombot Enter (+ space) billentyűvel is lehessen használni

Ezentúl a billentyű navigáció során a Tananyag bezárása gomb Enter és space (szóköz) billentyűvel is aktiválható.

 1. LS-11726 eLearning: AM Tanulás közben a billentyűzet navigációt is tekintsük tanulási aktivitásnak

Ezentúl a tanulás közben a billentyűhasználatot is tanulási aktivitásnak tekintjük, így az akadályoztatott tanulók billentyűzet navigálása során sem dobjuk fel 20 perc után a tanulói aktivitásra felszólító értesítést.

 1. LS-13065 Származtatott feladattípus megvalósítása a tanulói modulban

Amennyiben a tananyagszerkesztés során a tesztben a Teszttulajdonságoknál az Egyszeres választás feladattípus beállításainál a Származtatott feladatgenerálás igen értékre van állítva, akkor akkor maximum annyi véletlenszerűen kiválasztott válaszlehetőséget kínál fel a tanulónak, amennyi a teszttulajdonságok panelen be van állítva maximumként.

A jó válasz mindig szerpel a válaszlehetőségek között.

Amikor kevesebb válaszlehetőség tartozik a feladathoz, mint amennyi a maximuma a származtatott generálásnak, akkor az elérhető összes válaszlehetőséget kínálja fel

A felkínált válasz lehetőségeket Átlépett feladatként és a Tesztösszegzőben is megőrzi.

A beállítás jelenleg nem vonatkozik összetett feladatokra, és a Feladatmezőben is implementálva.

E-learning modul release 2022/11.

Funkciók

 1. LS-11679 Feladatmezőben a válaszok véletlen sorrendben jelennek meg single choice feladattípus esetén
 2. LS-11680 Feladatmezőben a válaszok véletlen sorrendben jelennek meg multi choice feladattípus esetén
 3. LS-11685 Feladatmezőben a válaszok véletlen sorrendben jelennek meg sequencing feladattípus esetén
 4. LS-11686 Feladatmezőben a válaszok véletlen sorrendben jelennek meg pair feladattípus esetén
 5. LS-11687 Feladatmezőben a válaszok véletlen sorrendben jelennek meg group feladattípus esetén

Amennyiben a szerkesztés során a Feladatmezőre a Válaszok véletlen sorrendben tulajdonság be van jelölve, akkor a fent felsorolt feladattípusok esetén a válaszok véletlen sorrendben jelennek meg minden feladatkitöltéskor: első megjelenés, újrakitöltés.

 1. LS-12697 Hint és explanation média elemek megjelenítése Tanulói kliensben

Ezentúl a tananyaglejátszóban Súgó és Magyarázat elemeknél megjelennek médiák. 

Az alábbi értékek közül mindig a legkisebb érték szabályozza a médiaelem méretét:

 • a médiaelem tényleges mérete
 • az importtáblában megadott méret
 • a teszttulajdonságoknál / feladatmező tulajdonságainál megadott maximális szélesség
 • a feladatot megjelenítő sablonban meghatározott maximális érték
 • de videó esetén 200px-nél sosem lehet kisebb a szélesség, hogy a videólejátszó kezelő gombjai látszódjanak.
 1. LS-13317 eLearning: Helyes válaszok gomb és átlépett feladatok együttállásának kezelése

Eddig lehetséges volt, hogy az átlépett feladatoknál megjelenjen az a feladat, amin a  tanuló válasz megjelölés nélkül megnyomja a Helyes válaszok / Válaszok helyessége gombot, és így a visszajelzés alapján az átlépett feladatoknál a helyes válasz birtokában töltse ki a feladatot. Ezentúl ez nem lehetséges. Az a feladat, amelyen a tanuló válasz nélkül kéri le a Helyes válaszok / Válaszok helyességét, nem jelenik meg az átlépett feladatoknál, és a választ üres válasszal mentjük el, így jelenik meg a Tesztösszegzőben is.

Javítások

 1. LS-13324 eLearning: testinfo buborékban a százalék kerekítés nem megfelelő

Szinkronizáltuk az eredmény százalék megjelenítését, így ezentúl a Teszt infóban, a Tesztösszegzőben és az LMS-ben is azonos százalékok jelennek meg.

E-learning modul release 2022/10.

Funkciók

 1. LS-11329 Feladatmező kiértékelése művelet (interakció) kezelése single choice feladattípus esetén
 2. LS-11510 Feladatmező kiértékelése művelet (interakció) kezelése fill_in_text feladattípus esetén
 3. LS-11511 Feladatmező kiértékelése művelet (interakció) kezelése sequencing feladattípus esetén
 4. LS-11669 Feladatmező kiértékelése művelet (interakció) kezelése multi choice feladattípus esetén
 5. LS-11670 Feladatmező kiértékelése művelet (interakció) kezelése fill_in_number feladattípus esetén
 6. LS-11671 Feladatmező kiértékelése művelet (interakció) kezelése fill_in_select feladattípus esetén
 7. LS-11672Feladatmező kiértékelése művelet (interakció) kezelése pair feladattípus esetén
 8. LS-11673 Feladatmező kiértékelése művelet (interakció) kezelése group feladattípus esetén

A Feladatmezőben minden feladattípus esetén működik a beszerkesztett “Feladat kiértékelése” művelet. A kiértékelés hatására a Helyes válaszok visszajelzés is megjelenik, a Feladatmező kitöltésén a tanuló ezután nem tud változtatni.

A kitöltés eredménye az adott tanulási alkalomban megörződik, tehát ha a tanuló ellép az oldalról, majd visszatér, akkor láthatja a kitöltésének az eredményét. 

Azonban tanulási alkalmak között nem tároljuk, tehát ha a tanuló bezárja a tananyagot, majd újra megnyitja, akkor nem látja a kitöltésének az eredményét.

 1. LS-11674 Feladatmegoldás sikeres esemény kezelése

Amennyiben a Feladatmezőre “Feladatmegoldás sikeres” eseménykioldó van szerkesztve, akkor az a kiértékelés után lefut. 

 1. LS-11675 Feladatmegoldás sikertelen esemény kezelése

Amennyiben a Feladatmezőre “Feladatmegoldás sikertelen” eseménykioldó van szerkesztve, akkor az a kiértékelés után lefut. 

 1. LS-11676 Feladatmegoldás vége esemény kezelése

Amennyiben a Feladatmezőre “Feladatmegoldás befejeződése” eseménykioldó van szerkesztve, akkor az a kiértékelés után lefut. 

 1. LS-11677 Feladat újrakitöltése művelet (interakció) kezelése

Amennyiben a tananyagban egy Feladatmező célmezőként meg van adva egy “Feladat újrabetöltése” esemény van szerkesztve, akkor annak lefutásakor a Feladatmezőben található feladat visszaáll a kiindulási állapotra.

 1. LS-13051 eLearning: eredményszerző tesztben helyes válaszok / válaszok helyessége működjön

Az eredményszerző tesztekben is használható ezentúl a Helyes válaszok / Válaszok helyessége gomb. A működése megegyezik a gyakorló tesztekben megszokott formával. A színek, ikonok és helyes válaszok megjelennek a feladatban, a jó és rossz válaszokhoz tartozó magyarázatok is megjelennek, ha a feladathoz adtak meg ilyet a szerkesztés során.

 1. LS-13069 LearningClient-ből ImagePreload-ot eltávolítani

A tananyaglejtászóban a képekre kattintva, a Mentés másként gomb használatakor a képek neve ezentúl a szerkesztés során feltöltött fájl neve lesz minden esetben.

Javítások

 1. LS-13211 Vizsgálat: htmlPlayerben nem teljesíthető oldalak

A htmlPlayerben véletlenszerűen előfordultak esetek, hogy az oldalteljesítéshez kapcsolódó események nem futottak le maradéktalanul. Ezt igyekeztünk orvosolni ezzel a javítással, hogy az érintett tananyagoldalak újraszerkesztése ne legyen szükséges.

E-learning modul release 2022/9.

Funkciók

 1. LS-10055 Fill In Select megjelenítése LearningClient-ben Exercise Engine által vezérelt tesztekben
 2. LS-10056 Fill In Select válasz helyességének mutatása LearningClient-ben az Exercise Engine által vezérelt tesztekben
 3. LS-10058 Részpontszám számítás megvalósítása Fill In Select feladattípus esetén LearningClient-ben az Exercise Engine által vezérelt tesztekben
 4. LS-10828 Fill In Select megjelenítése a tesztösszegzőben learningClient Exercise Engine
 5. LS-11487 Fill In Select feladattípus megjelenése az Összetett feladatokban learningClient
 6. LS-11484 Fill In Select importálása publikációs csomagból Exercise Engine-be

A Fill in Select feladattípus ezentúl maradéktalanul megjelenik és működik tananyaglejátszás közben. Tehát a részpontszámok beállítása és az összetett feladatokban való megjelenése is.

Javítások

 1. LS-12213 learningClient – Konzolhiba, hiányzó színezés helyes válaszok ellenőrzésénél (hibajelentés #184)

A helyes válaszok / válaszok helyessége funkciónál újra működnek a színek és ikonos visszajelzések.

 1. Átlépett feladatok + tesztidő + szabálytalan megszakítás + tesztidő lejár = endtestsession hiba

Az Átlépett feladatokból való szabálytalan kilépés, majd teszthez való visszatérés után nem küldünk szerverhibát, ha a tanuló tesztideje közben lejárt.

 1. LS-7816 Console error az LearningClient-ből történő kilépést követően

A Uncaught ReferenceError: _ab is not defined hibaüzenetet megszűntettük.

E-learning modul release 2022/8.

Funkciók

 1. LS-11327 Feladatmező megjelenítése learningClientben

A feladatmező már képes megjelenni a tananyaglejátszóban, azonban amíg nincs kész a feladatmező kiértékelése esemény, addig a feladatmezőt tartalmazó tananyagot továbbra sem lehet publikálni.

 1. LS-12578 eLearning: Egyedi szövegformázás megjelenítése (bővített értékkészlet) a Tanulói Kliensben

A tananyag lejátszóban ezentúl megjelennek az alábbi betűméretek: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 44.

 1. LS-12657 Felhasználói segédlet megjelenítése a Tanulói modulban

A Hibabejelentő gomb megnyomásakor a magyar nyelvű tanulók részére megjelenik egy kattintható link, ami a tamogatas.nexiuslearning.com oldalra vezeti őket, ahol hibaelhárításhoz találnak információkat.

 1. LS-12620 Tanulói kliens Hibabejelentés szöveg frissítése nxPlayer->learningClient

A Hibabejelentőben az nxPlayer megnevezés átírásra került az új szoftver nevének megfelelően, learningClientre.

Javítások

 1. LS-12137 hibajelentés #182 – nem egyezik meg az előrehaladás a tananyagban és a kurzusban

A jelezett tananyagok segítségével a kerekítést tovább finomítottuk. A jelezett tananyagokban, a megadott oldalszámokkal most már jól működik az előrehaladás kijelzés.

 1. LS-12582 eLearning: másolásvédelem esetén nem működnek a linkek tanulás közben

A másolás védelemmel ellátott tananyagokban a linkek a javítás után kattinthatóak.

 1. LS-12187 learningClient – Tesztidő, Átlépett felület, szabályos megszakítás, LS-12191 learningClient – Átlépett felület, tesztidő, szabálytalan megszakítás

Az Átlépett felületekről történő kilépés (szabályos, szabálytalan) mostantól kezelésre kerül. A teljes tesztidő nem tud lejárni, ha itt lép ki a tanuló a tananyagból.

 1. LS-10989 learningClient – Súgó szövegdoboza üresen nyílik le 3szoros kattintás után

A Súgóra többször kattintva a Súgó szövegdoboza a megfelelő tartalommal nyílik le.