Vizsga modul release 2022/7.

Funkciók

1. LS-12279 Üres tesztösszegző ha mindenre helyesen válaszoltunk

Amennyiben a teszttulajdonságok panelen a teszt úgy van beállítva, hogy csak a helyes válaszok jelennek meg az összegzőben, akkor, ha a tanuló a vizsga során minden feladatot jól tölt ki, akkor nem egy üres összegző jelenik meg neki, hanem a feladatok helyén egy szöveg jelzi ,hogy azért nincs ott semmi, mert mindent helyesen töltött ki.

2. LS-12189 Vizsgaállapot függvényében változó modal kilépéskor

Tananyagból való kilépéskor a felugró ablakban a szöveg változik annak függvényében, hogy a tanuló épp vizsga tesztet tölt ki vagy nem teszt oldalon van. A szövegben szerepel, hogy folyamatban van a vizsga kitöltés.

3. LS-12188 Tartalom reaktív fogalomtár menüpont

Az új fejlesztés kapcsán a vizsga modulban a fogalomtár nem megnyitható, ha vizsga teszt kitöltése van folyamatban és akkor sem, ha nem tartozik az adott tananyaghoz fogalomtár.

Vizsga modul release 2022/6.

Vizsga típusú tananyagokhoz tartozó változások

 1. LS-12001 Cosmos kliens beállítások változásának hatásai (techjob)

Minden olyan paraméter ki lett vezetve konfigurációs fájlba, amit egy vizsgázás során gyorsan kell tudni állítani annak érdekében, hogy a megfelelő értékeket gyorsabban be lehessen állítani hirtelen magasabb terhelés esetén. 

 1. LS-11980 Archív job cseréje Azure function-né (techjob)

A nagy kapacitású ám lassan futó webjob le lett cserélve egy Azure function-re. Teljesítményben változás nem várható. 

 1. LS-11743 LMS Vizsgaintegráció modell létrehozása (techjob)

Létre lett hozva egy Swagger modell, amely az LMS-el egyeztetve szolgálja ki az LMS vizsgaintegrációs réteget.

 1. ExamClient 1.0.0

A termékesedés következtében a továbbiakban eltérő kódbázist használ a vizsgakliens és a tanulói kliens. Az nxPlayer kivezetésre kerül, a továbbiakban tanulói- és vizsgakliensről beszélhetünk. 

Vizsga modul release 2022/5.

Part I. (2022.06.08)


 1. LS-10853 Automatikus healthcheck Exam Engine-hez (NFK riport)

A nem funkciónális követelmények listájából megvalósult a Healthcheck API automatikus meghívása.

 1. LS-9013 Párosítás feladattípus megjelenítése nxPlayerben ExamEngine által kiszolgált teszt esetén

Vizsga típusú teszt esetén a felhasználónak lehetősége van párosítás típusú feladatot tartalmazó tesztet összeállítania és ezek megjelennek vizsgázáskor a tanulóknak. 

 1. LS-9117 Csoportba sorolás feladattípus megjelenítése nxPlayerben ExamEngine által kiszolgált teszt esetén

Vizsga típusú teszt esetén a felhasználónak lehetősége van csoportosítás típusú feladatot tartalmazó tesztet összeállítania és ezek megjelennek vizsgázáskor a tanulóknak. 

 1. LS-11633 Resume nézi a teszt/feladat idő lejáratot, ha nincs következő feladat, akkor lezárja a test sessiont

Amennyiben a tanuló visszatérhet a teszthez és közben lejárt az ideje, akkor a tesztciklusa lezárásra kerül szerveroldalon és a tesztösszegző jelenik meg számára. 

 1. LS-11118 Részletes menü vizsgamódban 1080p felbontás mellett

Amennyiben a vizsgázó a vizsga kitöltése során olyan eszközön vizsgázik, amelynek a kijelzőfelbontása legalább 1920px széles, akkor egy kiterjesztett menü jelenik a vizsgázó számára, ahol részletesebb vizsgainformációt kap a vizsga jelenlegi állapotáról. Látja, hogy hányadik feladatnál jár, mennyi az összes feladat és hány feladatot lépett át. A vizsgázás során sem a fogalomtár, sem a tananyagon belüli navigálás nem lehetséges. 

 1. LS-11549 Átlépett feladatok képernyő nem jelenik meg ha az utolsó feladaton lejár a feladatidő

A hiba javítva lett. Már megjelenik az átlépett feladatok képernyő, hogyha az utolsó feladaton lejár a feladatidő. 

 1. LS-11576 Feladatindexre kattintástól lehal a menüsáv

A hiba javítva lett. A feladatindexre kattintás nem okoz hibás működést az 1. feladat esetén. 

 1. LS-11598 Összesítő felirat az összegzőben nem ragad fel a helyére

A hiba javítva lett. Az összesítő felirat a helyén marad.  


Part II. (2022.06.20)


 1. LS-9398 Részmegoldások pontozása Fill in text típusú feladatok esetén Vizsgamodulban

Szókitöltő típusú feladat esetén amennyiben a részpontszámok funkció bekapcsolásra kerül a teszttulajdonságok panelen, akkor a rendszer a részmegoldásokat is fogja pontozni. 

A feladat pontszáma a kitöltendő mezők között oszlik el és minden helyes válaszért megkapja a tanuló a részpontszámot.

 1. LS-9399 Részmegoldások pontozása Fill in number típusú feladatok esetén Vizsgamodulban

Számkitöltő típusú feladat esetén amennyiben a részpontszámok funkció bekapcsolásra kerül a teszttulajdonságok panelen, akkor a rendszer a részmegoldásokat is fogja pontozni. 

A feladat pontszáma a kitöltendő mezők között oszlik el és minden helyes válaszért megkapja a tanuló a részpontszámot.

 1. LS-10905 #BE Nem változó entitások cache-elése

Technikai feladat. Az újrafelhasználható, nem változó feladatrészletek a továbbiakban a cache rétegből érkeznek. 

 1. LS-11404 Önálló vizsgáztatás megvalósítása a vizsga modulban

Lehetőség van vizsgabiztos nélküli indításra. Ilyenkor a tanuló az LMS-ből, önállóan tudja indítani a vizsgáját. 

 1. LS-11734 App Insight bekapcsolása testExamen Azure-ben

Technikai feladat. 

 1. LS-11884 Időmérés folytatódjon önálló vizsgáztatás esetén ha leszakad a kliens

A vizsgázó időmérése nem áll meg, hogyha a vizsgázó kliense leszakad a szerverről. Az időmérés folytatódik a háttérben és visszatéréskor a maradék tesztidejével tud gazdálkodni. 

Vizsga modul release 2022/4.

 1. LS-10800 Új tesztösszegző bevezetése Vizsga típusú tesztek esetén

Amennyiben a tesztmező típusa vizsgateszt, akkor lehetőség van a teszteredményeket az új tesztösszegzőn megjeleníteni. 

Ehhez az alábbi feltételeknek kell teljesülnie: 

 • A teszt típusa legyen vizsgateszt
 • A tesztben csak az új tesztösszegző által támogatott feladattípusok vannak
  • Jelenleg a Single Choice feladattípust támogatja
 1. LS-10801 Új tesztösszegző kialakítása

Az új tesztösszegző a design terveknek megfelelően elkészült. 

 1. LS-10802 Single Choice feladattípus megjelenítése az új tesztösszegzőben

A single choice feladattípusban megjelenik a feladat szövege, a válaszok szövege és az elért / elérhető pontszám. 

A helyes válasz mindig az első válaszlehetőség a válaszlehetőségek közül. 

Amennyiben a tanuló azt jelölte be, akkor a helyes válasz szövege zölddel jelenik meg.

Amennyiben a tanuló nem a helyes választ jelölte be, akkor a helyes válasz vastagon szedett stílusban jelenik meg és a tanuló helytelen válasza pedig piros szövegszínnel jelenik meg. 

 1. LS-9814 A részletes eredmények előállítása legyen aszinkron folyamat a vizsgarendszerben

A részletes eredmények archiválása aszinkron módon történik a továbbiakban. 

 1. LS-8187 Tesztzáró Összegző a beállított megtekintési időkeret szerint legyen látható Exercise Engine és Exam Engine által vezérelt tesztekben

Amennyiben egy teszt kitöltése során, ahol az összegző megjelenik, és van megadott időkeret a megtekintésére, a tanuló a teszt utolsó feladata után a “Teszt befejezése” gombra kattint, az “Összegző bezárás” gomb fixen az összegző tartalmi része alatt vagy annak alján jelenik meg, és mindig látható marad (ha nincs akkora tartalom, akkor a tartalmi rész alatt, és, ha több a tartalom, mint egy képernyőnyi, akkor fixen az összegző keretének alján).

Ezen a gombon egy számláló mutatja mennyi ideig lehet az összegzőt megtekinteni (perc:másodperc formátumban), és a számláló elkezd a szerkesztőben beállított idő értéktől visszafelé számolni másodpercenként.

Amikor az időkeret lejár, akkor a rendszer az összegzőt bezárja, és gyakorló és eredményszerző teszt esetén a tanuló a “Teszt véget ért” feliratot látja (ha van még lehetősége, akkor az újrakitöltés gombot is), és lefutnak a “Teszt befejeződése”, “Sikeres teszt vége”, “Sikertelen teszt vége” triggerre (eseményre) kötött interakciók, vizsga teszte esetén a teszt beállítaásainak megfelelően a teszt vége oldalon marad vagy automatikusan visszajut a tanulmányi rendszerbe.

A tanulónak lehetősége van az összegzőt az idő ejárta előtt is bezárni, az “Összefoglaló bezárása” vagy az összegző jobb felső sarkában található “X” gombra kattintva a régi tesztösszegzőn.

Ha az összegző időkeret érték nincs kitöltve vagy nulla, akkor amikor a tanuló a teszt utolsó feladata után a “Teszt befejezése” gombra kattint, akkor az Összegző korlátlan ideig megtekinthető, és az eddigi módon, visszaszámlálás nélkül jelenik meg a gomb.

Akadálymentesítés funkciók:

Amennyiben egy teszt kitöltése során, ahol az összegző megjelenik, és van megadott időkeret, és a tanuló felolvasó szoftver segítségével tanul, és amikor a tanuló a teszt utolsó feladata után a “Teszt befejezése” gombra kattint, akkor az összegző megnyílik, és az “Összegző” felirat felolvasása után a rendszer felolvassa az összegző időkeret “alt-text” szöveget, és utána elmondja mennyi a szerkesztőben beállított teljes időkeret perc:másodperc formátumban, majd utána halad tovább az elemeken a megszokott sorrendben, és az “Összegző bezárása” gombhoz érve a felolvassa a gomb nevét úgy, hogy nem olvassa fel (átlépi) az éppen aktuálisan benne lévő időtartamot perc:másodperc formátumban.

Ha 30 másodpercnél nagyobb érték van megadva időkeretnek, akkor amikor az összegző időkeretből már csak 30 másodperc van hátra, akkor a felolvasó szoftver felolvassa, hogy az összegző 30 másodperc múlva bezárul.

Ha 30 másodperc vagy annál kisebb érték van megadva időkeretnek, akkor amikor az összegző időkeretből már csak 30 másodperc van hátra, akkor a felolvasó szoftver NEM felolvassa, hogy az összegző 30 másodperc múlva bezárul (az összegző megnyitáskor a szerkesztőben beállított teljes időkeretet felolvasta).

Amikor az összegző időkeret lejárt, akkor a felolvasó szoftver felolvassa (5 másodperccel előbb elkezdi felolvasni), hogy az összegző időkeret lejárt, és az összegző bezárul, és utána a rendszer bezárja az összegzőt, és a tanuló a “Teszt vége” képernyőre érkezik.

Vizsga modul release 2022/3.

1. LS-10498 Szűrés eredményekre a tesztösszegzőben

A teszttulajdonságok panelen a tesztzáró összegző beállítása között lehetőség van beállítani, hogy a teszt végén a tesztzáró összegzőben csak a rosszul megválaszolt feladatokat mutassa a tanuló számára az összegző. Ilyenkor a tesztzáró összegzőn csak a helytelenül megválaszolt feladatok jelennek meg és egyéb szűrés nem lehetséges. 

2. LS-10499 Automatikus tesztindítás Exam Engine által vezérelt tananyagokban

A teszttulajdonságok panelen a tesztzáró összegző beállítása között lehetőség van beállítani, hogy a teszt automatikusan induljon. Ekkor ha a tanuló teszt session állapota: WaitingToStart és a tanuló a vizsgatananyagban arra az oldalra navigál, ahol a teszt található, akkor az nxPlayer visszaszámol 5 másodpercről és utána automatikusan elindítja a tesztet és betölti a teszt első kérdését. Ehhez vizsga típusú teszt esetén az automatikus indulást kell “Igen” értékre állítani: 

3. LS-10506 “Tesztösszegző bezárásakor történő esemény” és Szűrés eredményekre” a publikációs csomagban és az Exam Engine Import job-ban

A teszttulajdonságok panelen a tesztzáró összegző beállítása között lehetőség van beállítani, hogy a tesztzáró összegző bezárásakor a tananyag visszanavigáljon az őt kiszolgáló rendszerhez. Ez a kurzus beállításainál meghatározott érték. A majdani remote vizsgázás esetén (ahol nem lesz szükség előtét rendszerre) az LMS-t fogja jelenteni, ahol pedig valamilyen előtét rendszerből történik meg a vizsga tananyag indítása, ott az előtétbe fogja elnavigálni.