Vizsga modul release 2023/8.

Funkciók

 1. LS-18634 – Tesztidő lejártakor (valamint a vizsgázó általi teszt befejezéskor érkező) információs üzenet bővítése, átirányítás és dedikált gomb a megfelelő kilépés biztosításához

A legutóbbi vizsgaidőszakban több bejelentés érkezett arról, hogy a tesztidő lejártakor a vizsgázók nem tudták, hogy hogyan lehet szabályos módon lezárni a vizsgát (házikó ikonra kattintva kell ilyenkor kilépni szabályosan), valamint arról is, hogy a vizsgázó úgy zárta le a vizsgát, hogy a böngészőt X-elte ki, ezért a vizsga folyamatban státuszban ragadt, amelyet ezután csak újraültetéssel és szabályos kilépéssel lehetett csak orvosolni. 

Az implementáció során optimalizáltuk a tesztidő lejártakor a vizsgázó által kapott szöveget, hogy pontosabban jelezzük felé, hogy a tesztidő lejárt és ezért ért véget a teszt, valamint a házikó ikon mellett egy dedikált, megfelelő szövegezésű gomb is kikerült a felületre a szabályos kilépéshez, valamint egy 30mp-es visszaszámlálás után, ami után automatikusan helyesen léptetjük ki a vizsgázót a vizsgából. Ezen optimalizálás mentén a vizsgázó által teszt lezárás esetében is bővítettük az információs képernyőt a dedikált szabályos kilépés gombbal és a visszaszámlálással.

 1. LS-18673 – UAT Konfiguráció 18574

Technikai feladat, amely az UAT környezet létrehozásakor megjelenő feladatot, a megfelelő exam oldali konfigurációját valósította meg..

 1. LS-18885 – Vizsga-LMS eredménymentés aszinkká alakítása – vizsgálat és review

Technikai feladat, amely backendi optimalizációt célzott és az exam irányából az előrehaladás kommunikációját alakította aszinkron, queue alapú kommunikációvá a LMS irányába.

 1. LS-18941 – Feladattípusok RU fogyasztására tesztek 18572

Technikai feladat, amely backendi vizsgálatot vonatkozott, aminek a célja célzott funkcionális tesztek futtatása volt az exam backend performancia mérésének részeként.

 1. LS-18983 – Üresként beküldött figyelemmátrix esetén a részletes eredmények nem jelennek meg LMS-ben

A javítással immáron a figyelemmátrix feladattípust tartalmazó vizsgák esetében, amennyiben átlépjük az adott figyelemmátrix feladatot, akkor LMS-ben a teszt kitöltéshez kapcsolódó részletes eredményeket megnyitva megfelelően visszakaphatók az eredmények és nem fut hibára a folyamat.

Vizsga modul release 2023/7.

Funkciók

 1. LS-16337 – Üres csoport & csoport nélküli elem megvalósítása Vizsga modulban

A vizsgamodulban megjelenik a lehetőség, hogy a csoportosítás feladattípus esetén lehet olyan kérdés, amely üres csoporto(ka)t vagy csoport nélküli besorolandó elem(ek)et is tartalmaz.

Ez többféleképpen valósulhat meg:

 • Besorolandó elemhez nem köthető csoport (konténer), egy vagy több (üres csoport);
 • Csoport (konténer) nélküli besorolandó elem, egy vagy több (csoport nélküli elem);
 • A fenti kettőből egyszerre van jelen egy vagy több.

Fontos kitétel, hogy már a feladat importkor és a feladatbank felületén validálásra kerül, hogy egy feladaton belül legalább egy csoportnak kell lennie, aminek vannak besorolt elemei, nem lehet minden csoport üres. Ezek alapján tehát nem lehet olyan csoportosítós feladat, ahol az a helyes megoldás, hogy egyik besorolandó elemhez sem tartozik csoport. És így egy csoporthoz sem tartozik besorolandó elem, tehát nem lehetséges olyan eset, hogy az érintetlenül hagyott feladat adja a helyes megoldást.

Az üres csoportot vagy csoport nélküli elemet tartalmazó csoportosítás feladattípus
megjelenésében nem tér el egy eddig is használható csoportosítás feladattól csak
kiegészül az alábbi lehetőségekkel:

 • Lehet olyan csoport a bal (csoportokat, másnéven konténerek tartalmazó) oldalon, amihez nem tartozik besorolandó elem a jobb (besorolandó elemeket tartalmazó) oldalon – ez a besorolandó elem nélküli csoport (konténer) – más néven üres csoport (<container_without_element>);
 • Lehet olyan besorolandó elem a jobb oldalon, amihez nem tartozik csoport (konténer) a bal oldalon – ez a csoport (konténer) nélküli besorolandó elem – más néven csoport nélküli elem (<element_without_container>).

A kiértékelés tekintve:

 • Bal oldali csoporthoz (konténerhez) nem tartozik jobb oldali besorolandó elem:
  • Ha a bal oldalon lévő csoporthoz (konténer elemhez) nem tartozik hozzárendelendő elem a jobb oldalról, és a feladat kiértékelésnél ez a helyzet (a felhasználó nem rendelt hozzá elemet), akkor ez a nem-hozzárendelés helyes megoldás.
  • Ha a bal oldalon lévő csoporthoz (konténer elemhez) nem tartozik elem a jobb oldalról, és a feladat kiértékelésnél van hozzárendelve elem, akkor ez a hozzárendelés helytelen megoldás.
 • Jobb oldali besorolandó elemhez nem tartozik bal oldali csoport (konténer):
  • Ha a jobb oldalon lévő elemhez nem tartozik megjelenített csoport (konténer elem) a bal oldalon, és a feladat kiértékelésnél ez az elem nem került besorolásra sehova, azaz a felhasználó nem rendelt hozzá csoportot, akkor ez a nem-hozzárendelés helyes megoldás.
  • Ha a jobb oldalon lévő elemhez nem tartozik megjelenített csoport (konténer elem) a bal oldalon, és a feladat kiértékelésnél az elem hozzá van rendelve egy bal oldali csoporthoz, akkor ez a hozzárendelés helytelen megoldás.

Amennyiben a kiértékeléskor a vizsgázó felhasználó érintetlenül hagyta a besorolandó elemeket (azaz hozzá sem nyúlt a feladathoz), akkor a feladat átlépett feladat lesz.

A tesztösszegzőben a csoport nélküli elem jelölése a helyes válasznál: [Csoport nélküli elem].

A tesztösszegzőben az üres csoport jelölése a helyes válasznál: [A csoport üres (szándékosan nem tartalmaz elemeket].

 1. LS-18572 – BE funkcionális tesztek performancia mérésre

Technikai feladat, amely backendi optimalizációt célzott.

 1. LS-18636 – Számkitöltő feladattípus megjelenítése az új tesztösszegzőben

A új tesztösszegző jelenik meg olyan vizsgák esetében is, amelyben az eddig támogatott feladattípusok mellett számkitöltő (fill-in number) feladattípust is tartalmaz.

 1. LS-18643 – Státusz lekérésnél szerver error helyett adjunk vissza NotFound-ot, ha nincs TestSession.

Technikai feladat, amely backendi hibakezelés optimalizációt célzott.

 1. LS-18666 – Egyszerű warningok kiszedése

Technikai feladat, amely backendi logolás optimalizációt célzott.

 1. LS-18669 – Fillinselect disabled rendrakás + összegző description levágás

Technikai feladat, amely frontendi összetett feladatban megjelenő fill-in select feladatokban megjelenő színek javítását célozta, valamint a tesztösszegzőben megjelenő description levágásával kapcsolatos javítást célozta.

 1. LS-18700 – Archiválás és tesztösszegző NullReference Exception

Technikai feladat, amely backendi optimalizációt célzott és javította az alábbi hibát: hogyha nem fejezünk be egy tesztet, hanem megkezdés után a vizsgabiztos lezárja, akkor – összetett feladatok esetén – nem sikerül az archiválás, hanem hibával leáll és nincs részletes eredmény.

 1. LS-18739 – JsonSerializáció konszolidálása

Technikai feladat, amely backendi optimalizációt célzott, és megvalósította, hogy a json szerializáció system.text.json esetén központosított logikával működjön, mivel eddig több konfiguráció működött párhuzamosan, ami a loggolásban hibát is okozhatott.

 1. LS-18861 – Részletes Eredmények NullReference

Technikai feladat, amely backendi optimalizációt célzott és szoros kapcsolatban volt kezelendő az LS-18700-es feladattal.

Vizsga modul release 2023/6.

Funkciók

 1. LS-11120 – Sorbarendezés feladattípus megjelenítése az új tesztösszegzőben

A új tesztösszegző jelenik meg olyan vizsgák esetében is, amelyben az eddig támogatott feladattípusok mellett sorbarendezés feladattípust is tartalmaz.

 1. LS-11121 – Szókitöltő feladattípus megjelenítése az új tesztösszegzőben

A új tesztösszegző jelenik meg olyan vizsgák esetében is, amelyben az eddig támogatott feladattípusok mellett szókitöltő (fill-in text) feladattípust is tartalmaz.

 1. LS-15142 – Pár nélküli elem megvalósítása a Vizsga Modulban

A vizsgákban is már meg lehet jeleníteni, ki lehetne tölteni, pontozásra és kiértékelésre kerülhetnek pár nélküli elemeket is tartalmazó párosítási feladatok. Pár nélküli elemet tartalmazó párosítás feladatról beszélünk, ha a párosítandó elemhez nem köthető konténer (egy vagy több); konténer nélküli párosítandó elem (egy vagy több); az előbbi kettőből egyszerre van jelen egy vagy több. Fontos kitétel továbbá a feladat szerkesztésével kapcsolatban, hogy nem lehetséges olyan eset, hogy az érintetlenül hagyott feladat adja a helyes megoldást, tehát legalább egy párnak szerepelnie kell a feladat helyes megoldásában.

 1. LS-17873 – Figyelemmátrix feladattípus a Vizsgamodulban

A szakképzéses kompetenciamérésre dedikáltan a figyelmet mérő feladattípust a rendszerben új feladattípusként valósítottuk meg, amely a jelenlegi tervek szerint csak és kizárólag a vizsgában (tanuló modulban nem) lesz elérhető és dedikáltan csak ezekre a kompetencia felmérésben szereplő vizsgákra valósul meg minimális konfigurációs lehetőségeket biztosítva a szerkesztők számára. 

A feladatban a vizsgázónak egy fixen mindig 20 oszlopból és 25 sorból álló mátrix celláiban megjelenő egy-egy karakterből kell kiválasztania a feladat szövegében megjelölt megfelelő számú megadott karaktert.

 1. LS-17951 – Összetett feladat esetén nem működik az IsPreview (előnézet) mód

A javítással immáron az összetett feladatokat is tartalmazó vizsgaanyagok is lejátszhatók ‘isPreview’ módban és a többi feladattípushoz hasonlóan látszódnak a helyes válaszok is.

 1. LS-18112 – Részletes eredményekbe nem mennek át a fillinselectre adott válaszok

A javítással immáron bekerülnek a részletes eredményekbe a fill-in select feladattípusban megadott válaszok, amelyek egy rövid ideig a KATEX és HTML tagek összeakadása miatt problémába ütköztek.Megvizsgáltuk és a problémás időszakban nem kerültek be ilyen paraméterekkel rendelkező feladatok a rendszerbe, így a hiba javítása nem járt együtt semmilyen adatbázisban történő javítással.

 1. LS-18163 – BE-Importhoz használt durable function determinisztikussá tétele

Technikai feladat, amely backendi optimalizációt célzott.

 1. LS-18392 – Éles vizsga – Sorbarendezéses feladatnál üres válasz küldésének javítása

A javítással immáron a sorbarendezéses feladattípusnál is érvényesül, hogy a visszatörölt válaszokat is üresnek fogadja el a rendszer (mint a többi, ezt lehetővé tévő feladattípus esetében), így nem értékeli ki a választ, hanem átlépett feladatként jelöli (amennyiben ez a beállítás adott a szóban forgó vizsga esetében)

 1. LS-18464 – 600px-nél kisebb videószélesség ellenére a feladatszöveg fölött jelenik meg a videó

A javítással immáron az 1080p-s optimalizált nézetben megfogalmazottak szerint a méret rögzítés nélküli, de 600px-nél kisebb szélességű videók is a szöveg mellett és nem a szöveg felett jelennek meg.

 1. LS-18595 –Fillinselect összetett feladatban hibát okoz

A javítással immáron minden esetben helyesen jelenik meg az összetett feladatban a fill-in select típusú feladat, nem okoz semmiféle megjelenítésbeli problémát az alfeladatok egymás utáni megnyitása.

 1. LS-18606 – Összetett feladatnál betöltődött alfeladaton F5-öt nyomva megjelennek a helyes válaszok

A javítással immáron semmilyen esetben sem előidézhető, hogy párosítás, csoportosítás, sorbarendezés, fillinselect, fillin-number feladattípus esetén megjelenhessenek a helyes válaszok nem IsPreview módban.

Vizsga modul release 2023/5.

Funkciók

 1. LS-17279 – Részfeladat tud az előző részfeladat mellé nyílni

Összetett feladat esetében elő lehetett idézni olyan megjelenést, amikor az egyes részfeladatok nem egymás alatt, hanem bizonyosak egymás mellett jelentek meg, amely hibát javítottuk.

 1. LS-17432 – Szövegmező rosszul töri a szöveget

A sorbarendezéses feladattípus esetében néhányszor előidézhető volt olyan eset, amikor a rendezendő elemekben megjelenő szövegek a szó közepén törtek meg, ezt a hibát javítottuk.

 1. LS-18044 – 1200px böngésző szélesség esetén a tesztmező bal oldali tartalma nem látszódik

1200px széles böngésző esetében a tesztmező bal oldali tartalma kicsúszik a viewportból. Ezt a megjelenítési hibát javítottuk.

 1. LS-18049 – V1 verzióban máshogy implementált AC-k fejlesztése 17430

Az előző verzióban implementált custom dropdown list kisebb változtatásainak implementálása.

 1. LS-18051 – < > karakterek működjenek a fenti AC-k szerint 17430

Az előző verzióban implementált custom dropdown listben megjelenő escape karakterek megfelelő megjelenítése.

 1. LS-17456 – Table db kivezetés

Technikai feladat, amely backendi optimalizációt célzott.

 1. LS-17500 – LMS rollup eldobja a kérést (2 hiba)

Az LMS rollup folyamatban észlelt hiba javítása.

 1. LS-17913 – Request-response log finomhangolások

Az előző verziókban implementált request-response log kisebb finomhangolásai, optimalizációja.

 1. LS-18050 – “;” karakter mentén ne legyenek splittelve az option-ök 17430

A fill-in select típusú feladatokban az opciókban megjelenő “;” karakter okozta hiba javítása az opciók számosságát és teljességét illetően.

Vizsga modul release 2023/4.

(ExamClient 21.1.24.0 & ExamEngine v1.21.0)

Funkciók

 1. LS-17220 – Vizsgázót óramegállítással szüneltették, de mégis pörgött az óra – probléma megoldása

A vizsga alatt amennyiben a vizsga szüneteltetésre kerül, akkor a szüneteltetésről kapott üzenet képernyőn megjelenő szöveg kiegészül a vizsgából hátralévő idő kiírásával (és a visszaszámláló óra levételével), annak érdekében, hogy amennyiben a kliens-szerver kapcsolat között bármilyen probléma merülne fel a vizsgázó akkor is a statikus és releváns hátralévő időt lássa a vizsgából a szüneteltetés pillanatában.

 1. LS-17429 – Átlépett feladatoknál teszt befejezés kezdeményezésére megjelenő megerősítő modal

Amennyiben a teszt kitöltés végén volt átlépett feladata a vizsgázónak és a rendszer felajánlja ezen feladatok újra kitöltését, és a vizsgázó a feladatok újra kitöltésének lehetősége helyett a felületen megjelenő “Teszt befejezése” gombra kattint, akkor megjelenik egy, a befejezés megerősítéséről szóló modal, amely a vizsgázó megerősítését kéri, hogy az átlépett feladatokat kihagyva biztosan be akarja-e fejezni a tesztet.

 1. LS-17528 – LMS felé státuszállítás hibánál üzenet bővítése

Technikai feladat.

 1. LS-17588 – A megtervezett request-response log megvalósítása

Az előregisztrációtól kezdve a teszt befejezéséig és a részletes eredmény visszaküldésééig a kapcsolt rendszerek felé minden, a vizsgávall kapcsolatos kliens-szerver kommunikáció (request-response) logolásra kerül a teljes folyamat alatt, annak érdekében, hogy bármilyen vitás esetben objektíven visszakövethető és reprezentálható legyen a teljes folyamat alatti kliens-szerver kommunikáció az esetleges vitás kérdések tárgyilagos tisztázása és reprodukciója végett.

 1. LS-17589 – Teszt kitöltés közben tabfül vagy böngésző bezárására natív böngésző figyelmeztetést dobni

Amennyiben a vizsga alatt Chrome-ban a tabfül bezárása gombra vagy a böngésző bezárása gombra kattint a vizsgázó, akkor a rendszer dobja fel a böngésző alapértelmezett megerősítő ablakát a kilépés megerősítéséhez, annak érdekében, hogy a véletlen kattintásból eredő kilépésektől jobban védve legyenek a vizsgázók.