Előrehaladás

Hol tudom megnézni, hogy hol tartok a tanulásban?

A Kurzusrészletek oldalon, amennyiben egy kurzus legalább egy tananyagában megkezdte a tanulást, az „Előrehaladás” és az „Eredmény” feliratú sávok jelzik kurzusban elért előrehaladása és eredménye hozzávetőleges mértékét.

Ugyanezen az oldalon, azoknak a tananyagoknak a kártyáján, amelyekben már elkezdte a tanulást, az „Előrehaladás” és az „Eredmény” feliratú sávok a tananyagban elért előrehaladása és eredménye hozzávetőleges mértékét jelzik.

Pontosan mit mutatnak a sávok?

Az „Előrehaladás” feliratú sávokon kijelzett értékek azt mutatják, hogy az egyes tananyagok, ill. a kurzus mekkora részét tanulta már meg (azaz járta be / nézte már végig.) 

Az „Eredmény” feliratú sávokon kijelzett értékek pedig azt mutatják, hogy a tananyagokban ill. a kurzusban a tesztek hány százalékát teljesítette már sikeresen.

Minden tananyag egyenlő súllyal számít bele az előrehaladásba/ eredménybe?

Nem feltétlenül! A kurzusnál megjelenő Előrehaladás és Eredmény értékek súlyozottak. Előfordul, hogy a tananyagoknál a kurzus szervezői úgy állították be a súlyozást, hogy egy-egy tananyag nagyobb súllyal számítson be az előrehaladás és az eredmény értékbe. (Iyenkor ez jelezve van a tananyag leírásánál.)

Minden tananyag kötelező?

Nem feltétlenül. Néha a tananyag címe felett kijelzésre kerül a „Kiegészítő tananyag” felirat. Az így jelzett tananyagok nem kötelezőek, de segítik a többi tananyag megértését.

Másrészt minden tananyagra – akár minden tanuló számára, de egyénileg is – adható felmentés, mind a bejárás (előrehaladás), mind a tesztek kitöltése (eredmény) alól.

Hogy egy tananyag ilyen értelemben kötelező-e vagy sem, azt az adott tananyag részletes oldalán, a „Követelmények” fülön tudja megnézni ill. ellenőrizni.