E-learning modul release 2023/10. (LC20.2.0.0)

Összefoglalás

A learningClient 20.2.0.0 egy éves fejlesztés (1 évnyi kódolás és 3 hónapnyi tesztelés után (mely tesztelés során ügyfelek éles tananyagai mögött is futott, akkreditációs folyamatokon is átment, és több – különböző stílusú – tananyaggal is végig lett próbálva) került élesítésre. 

Célunk egy átláthatóbb, gyorsabb megjelenítő motor készítése volt. A fejlesztés során kerültek be új funkciók, és az eddigi verziókban lévő bugokat is javítottuk.

Funkciók

  1. LS-19762 Összetett feladatokban a Helyes válaszok funkció magyarázatok megjelenítése

Ezentúl a Helyes válaszok, válaszok helyessége gombhoz kapcsolt magyarázatok (amennyiben a feladatnál van ilyen) megjelennek az összetett feladat részfeladatainál is.

  1. LS-20421 Tanulói modul: tesztmezőt tartalmazó oldal bejárt állapotának kontrollja

A fejlesztéssel az volt a célunk, hogy az eddig működés ne sérüljön, de a lineáris bejárás esetén legyen lehetőség a tanuló továbbhaladását akadályozni sikertelen tesztkitöltés esetén. Ezért az alábbi működést vezettük be:

Ha van az oldalon tesztmező ÉS előrehaladást manipuláló interakció, akkor: 100% előrehaladás ÉS elvégzett tesztkitöltés teszi bejárttá az oldalt.

Ezt lehet felhasználni arra, hogy csak sikeres tesztkitöltés esetén legyen bejárt az oldal. Ez úgy érhető el, ha a 100% Oldal előrehaladásának növelése eseményt a Sikeres teszt vége eseményre kötjük rá.

Ha csak tesztmező van az oldalon, akkor elvégzett tesztkitöltésre bejárt lesz az oldal.

Ha csak előrehaladást manipuláló interakció van az oldalon, akkor 100%-os előrehaladás teszi bejárttá az oldalt.

Ha egyik sincs az oldalon, akkor 3 másodperc után bejárttá válik az oldal.

Javítások

  1. LS-19567 Oldal teljesítéskor az előrehaladás százalék nem újraszámolódik, hanem hozzáadódik az előzőhöz
  2. LS-19568 Előidézhető 100%-os előrehaladású de nem bejárt tanulási állapotú tananyag LearningClient-ben
  3. LS-19621 Tananyag Eredmény százalékot kerekítve jelenítsük meg

Ez a 3 hibát tananyagokban való előrehaladási, bejártsági problémák kezelésének céljából javítottuk.

  1. LS-20436 LearningClient – tesztösszegzőről elnavigálás során az oldal nem válik teljesítetté

Ezentúl, ha a tanuló a tesztösszegző megnyílása után a vezérlőpanel navigációs gombjaival hagyja el az oldat, a tesztmezőt tartalmazó oldal akkor is teljesítetté válik, amennyiben az adott oldal az “LS-20421 Tanulói modul: tesztmezőt tartalmazó oldal bejárt állapotának kontrollja” issue-nak megfelelő módon van beszerkesztve.