Vizsga modul release 2022/4.

  1. LS-10800 Új tesztösszegző bevezetése Vizsga típusú tesztek esetén

Amennyiben a tesztmező típusa vizsgateszt, akkor lehetőség van a teszteredményeket az új tesztösszegzőn megjeleníteni. 

Ehhez az alábbi feltételeknek kell teljesülnie: 

  • A teszt típusa legyen vizsgateszt
  • A tesztben csak az új tesztösszegző által támogatott feladattípusok vannak
    • Jelenleg a Single Choice feladattípust támogatja
  1. LS-10801 Új tesztösszegző kialakítása

Az új tesztösszegző a design terveknek megfelelően elkészült. 

  1. LS-10802 Single Choice feladattípus megjelenítése az új tesztösszegzőben

A single choice feladattípusban megjelenik a feladat szövege, a válaszok szövege és az elért / elérhető pontszám. 

A helyes válasz mindig az első válaszlehetőség a válaszlehetőségek közül. 

Amennyiben a tanuló azt jelölte be, akkor a helyes válasz szövege zölddel jelenik meg.

Amennyiben a tanuló nem a helyes választ jelölte be, akkor a helyes válasz vastagon szedett stílusban jelenik meg és a tanuló helytelen válasza pedig piros szövegszínnel jelenik meg. 

  1. LS-9814 A részletes eredmények előállítása legyen aszinkron folyamat a vizsgarendszerben

A részletes eredmények archiválása aszinkron módon történik a továbbiakban. 

  1. LS-8187 Tesztzáró Összegző a beállított megtekintési időkeret szerint legyen látható Exercise Engine és Exam Engine által vezérelt tesztekben

Amennyiben egy teszt kitöltése során, ahol az összegző megjelenik, és van megadott időkeret a megtekintésére, a tanuló a teszt utolsó feladata után a “Teszt befejezése” gombra kattint, az “Összegző bezárás” gomb fixen az összegző tartalmi része alatt vagy annak alján jelenik meg, és mindig látható marad (ha nincs akkora tartalom, akkor a tartalmi rész alatt, és, ha több a tartalom, mint egy képernyőnyi, akkor fixen az összegző keretének alján).

Ezen a gombon egy számláló mutatja mennyi ideig lehet az összegzőt megtekinteni (perc:másodperc formátumban), és a számláló elkezd a szerkesztőben beállított idő értéktől visszafelé számolni másodpercenként.

Amikor az időkeret lejár, akkor a rendszer az összegzőt bezárja, és gyakorló és eredményszerző teszt esetén a tanuló a “Teszt véget ért” feliratot látja (ha van még lehetősége, akkor az újrakitöltés gombot is), és lefutnak a “Teszt befejeződése”, “Sikeres teszt vége”, “Sikertelen teszt vége” triggerre (eseményre) kötött interakciók, vizsga teszte esetén a teszt beállítaásainak megfelelően a teszt vége oldalon marad vagy automatikusan visszajut a tanulmányi rendszerbe.

A tanulónak lehetősége van az összegzőt az idő ejárta előtt is bezárni, az “Összefoglaló bezárása” vagy az összegző jobb felső sarkában található “X” gombra kattintva a régi tesztösszegzőn.

Ha az összegző időkeret érték nincs kitöltve vagy nulla, akkor amikor a tanuló a teszt utolsó feladata után a “Teszt befejezése” gombra kattint, akkor az Összegző korlátlan ideig megtekinthető, és az eddigi módon, visszaszámlálás nélkül jelenik meg a gomb.

Akadálymentesítés funkciók:

Amennyiben egy teszt kitöltése során, ahol az összegző megjelenik, és van megadott időkeret, és a tanuló felolvasó szoftver segítségével tanul, és amikor a tanuló a teszt utolsó feladata után a “Teszt befejezése” gombra kattint, akkor az összegző megnyílik, és az “Összegző” felirat felolvasása után a rendszer felolvassa az összegző időkeret “alt-text” szöveget, és utána elmondja mennyi a szerkesztőben beállított teljes időkeret perc:másodperc formátumban, majd utána halad tovább az elemeken a megszokott sorrendben, és az “Összegző bezárása” gombhoz érve a felolvassa a gomb nevét úgy, hogy nem olvassa fel (átlépi) az éppen aktuálisan benne lévő időtartamot perc:másodperc formátumban.

Ha 30 másodpercnél nagyobb érték van megadva időkeretnek, akkor amikor az összegző időkeretből már csak 30 másodperc van hátra, akkor a felolvasó szoftver felolvassa, hogy az összegző 30 másodperc múlva bezárul.

Ha 30 másodperc vagy annál kisebb érték van megadva időkeretnek, akkor amikor az összegző időkeretből már csak 30 másodperc van hátra, akkor a felolvasó szoftver NEM felolvassa, hogy az összegző 30 másodperc múlva bezárul (az összegző megnyitáskor a szerkesztőben beállított teljes időkeretet felolvasta).

Amikor az összegző időkeret lejárt, akkor a felolvasó szoftver felolvassa (5 másodperccel előbb elkezdi felolvasni), hogy az összegző időkeret lejárt, és az összegző bezárul, és utána a rendszer bezárja az összegzőt, és a tanuló a “Teszt vége” képernyőre érkezik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *