Vizsga modul release 2023/7.

Funkciók

 1. LS-16337 – Üres csoport & csoport nélküli elem megvalósítása Vizsga modulban

A vizsgamodulban megjelenik a lehetőség, hogy a csoportosítás feladattípus esetén lehet olyan kérdés, amely üres csoporto(ka)t vagy csoport nélküli besorolandó elem(ek)et is tartalmaz.

Ez többféleképpen valósulhat meg:

 • Besorolandó elemhez nem köthető csoport (konténer), egy vagy több (üres csoport);
 • Csoport (konténer) nélküli besorolandó elem, egy vagy több (csoport nélküli elem);
 • A fenti kettőből egyszerre van jelen egy vagy több.

Fontos kitétel, hogy már a feladat importkor és a feladatbank felületén validálásra kerül, hogy egy feladaton belül legalább egy csoportnak kell lennie, aminek vannak besorolt elemei, nem lehet minden csoport üres. Ezek alapján tehát nem lehet olyan csoportosítós feladat, ahol az a helyes megoldás, hogy egyik besorolandó elemhez sem tartozik csoport. És így egy csoporthoz sem tartozik besorolandó elem, tehát nem lehetséges olyan eset, hogy az érintetlenül hagyott feladat adja a helyes megoldást.

Az üres csoportot vagy csoport nélküli elemet tartalmazó csoportosítás feladattípus
megjelenésében nem tér el egy eddig is használható csoportosítás feladattól csak
kiegészül az alábbi lehetőségekkel:

 • Lehet olyan csoport a bal (csoportokat, másnéven konténerek tartalmazó) oldalon, amihez nem tartozik besorolandó elem a jobb (besorolandó elemeket tartalmazó) oldalon – ez a besorolandó elem nélküli csoport (konténer) – más néven üres csoport (<container_without_element>);
 • Lehet olyan besorolandó elem a jobb oldalon, amihez nem tartozik csoport (konténer) a bal oldalon – ez a csoport (konténer) nélküli besorolandó elem – más néven csoport nélküli elem (<element_without_container>).

A kiértékelés tekintve:

 • Bal oldali csoporthoz (konténerhez) nem tartozik jobb oldali besorolandó elem:
  • Ha a bal oldalon lévő csoporthoz (konténer elemhez) nem tartozik hozzárendelendő elem a jobb oldalról, és a feladat kiértékelésnél ez a helyzet (a felhasználó nem rendelt hozzá elemet), akkor ez a nem-hozzárendelés helyes megoldás.
  • Ha a bal oldalon lévő csoporthoz (konténer elemhez) nem tartozik elem a jobb oldalról, és a feladat kiértékelésnél van hozzárendelve elem, akkor ez a hozzárendelés helytelen megoldás.
 • Jobb oldali besorolandó elemhez nem tartozik bal oldali csoport (konténer):
  • Ha a jobb oldalon lévő elemhez nem tartozik megjelenített csoport (konténer elem) a bal oldalon, és a feladat kiértékelésnél ez az elem nem került besorolásra sehova, azaz a felhasználó nem rendelt hozzá csoportot, akkor ez a nem-hozzárendelés helyes megoldás.
  • Ha a jobb oldalon lévő elemhez nem tartozik megjelenített csoport (konténer elem) a bal oldalon, és a feladat kiértékelésnél az elem hozzá van rendelve egy bal oldali csoporthoz, akkor ez a hozzárendelés helytelen megoldás.

Amennyiben a kiértékeléskor a vizsgázó felhasználó érintetlenül hagyta a besorolandó elemeket (azaz hozzá sem nyúlt a feladathoz), akkor a feladat átlépett feladat lesz.

A tesztösszegzőben a csoport nélküli elem jelölése a helyes válasznál: [Csoport nélküli elem].

A tesztösszegzőben az üres csoport jelölése a helyes válasznál: [A csoport üres (szándékosan nem tartalmaz elemeket].

 1. LS-18572 – BE funkcionális tesztek performancia mérésre

Technikai feladat, amely backendi optimalizációt célzott.

 1. LS-18636 – Számkitöltő feladattípus megjelenítése az új tesztösszegzőben

A új tesztösszegző jelenik meg olyan vizsgák esetében is, amelyben az eddig támogatott feladattípusok mellett számkitöltő (fill-in number) feladattípust is tartalmaz.

 1. LS-18643 – Státusz lekérésnél szerver error helyett adjunk vissza NotFound-ot, ha nincs TestSession.

Technikai feladat, amely backendi hibakezelés optimalizációt célzott.

 1. LS-18666 – Egyszerű warningok kiszedése

Technikai feladat, amely backendi logolás optimalizációt célzott.

 1. LS-18669 – Fillinselect disabled rendrakás + összegző description levágás

Technikai feladat, amely frontendi összetett feladatban megjelenő fill-in select feladatokban megjelenő színek javítását célozta, valamint a tesztösszegzőben megjelenő description levágásával kapcsolatos javítást célozta.

 1. LS-18700 – Archiválás és tesztösszegző NullReference Exception

Technikai feladat, amely backendi optimalizációt célzott és javította az alábbi hibát: hogyha nem fejezünk be egy tesztet, hanem megkezdés után a vizsgabiztos lezárja, akkor – összetett feladatok esetén – nem sikerül az archiválás, hanem hibával leáll és nincs részletes eredmény.

 1. LS-18739 – JsonSerializáció konszolidálása

Technikai feladat, amely backendi optimalizációt célzott, és megvalósította, hogy a json szerializáció system.text.json esetén központosított logikával működjön, mivel eddig több konfiguráció működött párhuzamosan, ami a loggolásban hibát is okozhatott.

 1. LS-18861 – Részletes Eredmények NullReference

Technikai feladat, amely backendi optimalizációt célzott és szoros kapcsolatban volt kezelendő az LS-18700-es feladattal.